Aktualności O Izbie Facebook Pobierz Kontakt
 
w archiwum
PDK OIIB
SKŁAD ORGANÓW statutowych, komisji i zespołów kadencji 2018-2022
Uchwały Rady w sprawach ogólnych
Terminarz
Ubezpieczenia
Członkostwo
Uprawnienia Budowlane
Sąd Dyscyplinarny
Zmiany w prawie
Szkolenia
Regulaminy
Ankieta tematyka szkoleń
Plan szkoleń i warsztatów
Plan szkoleń ON-LINE
Wycieczki integracyjne
Prenumerata czasopism
Bal z okazji Dnia Budowlanych
Konferencje i Targi
Apel Stowarzyszeń
Wydawnictwa Izby
Z życia Izby
Konkursy PDK OIIB
Konkursy Okręgowych Izb
Wizytówki
Rzeczoznawcy
PRACA
Na luzie

Wykonawca w procesie budowlanym - prośba o uwagi
( 03-07-2020 )

Zespół Prawno -Regulaminowy PDK OIIB zwraca się do członków PDK OIIB o przekazywanie  ewentualnych uwag do dołączonych projektów wraz z uzasadnieniem na adres prawnoregulaminowa@inzynier.rzeszow.pl do dnia 31 lipca 2020 r.

Dzięki Państwa spostrzeżeniom powstanie zbiór proponowanych rozwiązań prawnych, który przekazany zostanie do Komisji Prawno-Regulaminowej Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

W imieniu Zespołu Prawno - Regulaminowego prosimy o zgodę na podanie imienia i nazwiska oraz numeru członkowskiego osoby zgłaszającej uwagę, oraz przepis do którego uwaga ta się odnosi.

W chwili obecnej Zespół Prawno -Regulaminowy PDK OIIB pracuje nad projektami:

1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia... zmieniającym rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 963)

oraz

2. ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (pliki w załączeniu).

Pobierz załączniki :
 • projekt_ustawa_o_zmianie_PB
 • projekt_rozporzadz_dziennik_budowy
 • uzasadnienie_PB

 •  autor: Zespół         Strefa zamknięta
  login:
  haslo:
  akceptuję regulamin
   
  Polski Komitet Normalizacyjny
  O normach
  Prenumerata norm
  Wolters Kluwer SA
  Problem z zalogowaniem?
  Instrukcja do importu baz cenowych
  ARCHISPACE
  e-SEKOCENBUD
  Normy SEP
  Instytut Techniki Budowlanej
  Budownictwo wielkopłytowe
  Izba Projektowania Budowlanego
  Jak korzystać z Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych
  Baza realizacji członkostwa w PDK OIIB
  Materiały ze szkoleń
  Czytelnia
  Zjazdy PDK OIIB
  Budżety PDK OIIB
    Osób na stronie: 11
    © 2007 Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwarealizacja: MRESINET  .