Aktualności O Izbie Facebook Pobierz Kontakt
» Zaloguj się «    
w archiwum
PDK OIIB
SKŁAD ORGANÓW statutowych, komisji i zespołów kadencji 2018-2022
Uchwały Rady w sprawach ogólnych
Terminarz
Ubezpieczenia
Członkostwo
Uprawnienia Budowlane
Sąd Dyscyplinarny
Zmiany w prawie
Proces legislacyjny ustaw o architektach i inżynierach
Szkolenia
Regulaminy
Ankieta tematyka szkoleń
Plan szkoleń i warsztatów
Wycieczki integracyjne
Prenumerata czasopism
Bal z okazji Dnia Budowlanych
Konferencje i Targi
Apel Stowarzyszeń
Wydawnictwa Izby
Z życia Izby
Konkursy PDK OIIB
Konkursy Okręgowych Izb
Wizytówki
Rzeczoznawcy
PRACA
Na luzie

Proces legislacyjny aktów prawnych dotyczących inżyniera wraz z toczącą się dyskusją

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę deregulującą Prawo Budowlane.
( 24-01-2020 )


PRAWO BUDOWLANE - to jakość życia, takie zdanie padło przedwczoraj z mównicy. Poniżej przedstawiamy nie tylko to zdanie, ale kilka faktów z dwóch ostatnich dni :

* 22 stycznia 2020 odbyło się II czytanie na posiedzeniu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Decyzja: skierowano ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdania Skierowano do: Komisji Infrastruktury
(Polecamy też sprawozdanie stenograficzne z posiedzeń Sejmu - http://orka2.sejm.gov.pl/.../8BDAFFE.../%24File/04_a_ksiazka.pdf) * 23 stycznia 2020 Odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury, po którym przedstawiono sprawozdanie do pobrania - http://orka.sejm.gov.pl/.../D940A579F214200.../%24File/156-A.pdf
Wniosek komisji: odrzucić poprawki ... więcej>>

PRACE NAD PROJEKTEM PRAWA BUDOWLANEGO - ETAP Sejmowa Komisja Infrastruktury
( 20-01-2020 )


15 i 16 stycznia 2020 r. odbyły się posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury i Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Podczas obrad procedowano ustawę o zmianach prawa budowlanego, zawierającą m.in. ważną kwestię podziału projektu budowlanego (art. 1 pkt 15 projektu ustawy)...więcej >>


NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO PONOWNIE PRZYJĘTA PRZEZ RZĄD
( 18-12-2019 )

Dzisiaj został upubliczniony na RCL projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw z 25 listopada 2019 r., który wczoraj został przyjęty przez obecny rząd. Link: https://legislacja.rcl.gov.pl/pr.../12328351/katalog/12650508...
Jego treść jest niemal identyczna z projektem przyjętym przez rząd poprzedniej kadencji, w wersji z 25 października 2019 r.

Które rozwiązania ostatecznej wersji projektu ustawy jaka trafi do parlamentu można ocenić pozytywnie, a które negatywnie? Czy jest to materiał doskonały, czy może posłowie mogą go ulepszyć?... więcej>>

Co dalej ze zmianami w ustawie - Prawo budowlane?
( 28-11-2019 )


Od kwietnia 2019 r. trwają prace nad zmianami w ustawie - Prawo budowlane. Pierwszy projekt datowany był na dzień 8 kwietnia. Następnie pojawiły się kolejne projekty z dnia: 6 czerwca, 31 lipca, 3 września oraz 25 października. Wszystkie wskazane projekty były konsultowane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, która każdorazowo zgłaszała uwagi i propozycje konkretnych rozwiązań prawnych. ... więcej>>

( 25-11-2019 )

Tematyka związana z legislacją prawa budowlanego bulwersuje całe środowisko inżynierów budownictwa. Zamykanie oczu i uszu na głosy krytyczne wobec proponowanych przez rząd zmian odbija się szerokim echem w przestrzeni medialnej. Oto jeden z takich głosów Inżynierowie Budownictwa Mazowsze >>

 

 ( 15-11-2019 )

Jadwiga Emilewicz mianowana została w dniu dzisiejszym Ministrem Rozwoju.

"Oprócz gospodarki do mojego portfela odpowiedzialności dochodzą dwa duże działy: budownictwo, mieszkalnictwo i planowanie przestrzenne; drugi to turystyka" - wskazała. Dodała, że budownictwo w 2018 r. odpowiadało za 8 proc. polskiego PKB, zatrudniając ok. 20-27 proc. aktywnych zawodowo Polaków.... więcej>>

 

JAK ZNIKNĘŁY ZAPISY UPRASZCZAJĄCE PROCES ODBIORÓW DOKONYWANYCH PRZEZ PSP
( 08-11-2019 )

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (UD507) budzi wiele kontrowersji ze względu na szereg zapisów, szczególnie dotyczących formy projektu budowlanego. Są to rozwiązania, które zdaniem inżynierów budownictwa przyniosą wiele negatywnych konsekwencji, a zwiększenie biurokracji jest jedną z najmniejszych z nich.... więcej>>

 

 PROJEKT ZMIENIAJĄCY PRAWO BUDOWLANE ZOSTAŁ PRZYJĘTY PRZEZ RZĄD
( 06-11-2019 )

Dzisiaj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Oznacza to, że projekt ten prawdopodobnie trafi do parlamentu, gdzie debatować nad nim będą posłowie i senatorowie.
Miejmy nadzieję, że osobiście zapoznają się z tym projektem i dostrzegą zagrożenia jakie z niego wynikają. ... więcej>>

 

 

CO NOWEGO W PROJEKCIE USTAWY PRAWO BUDOWLANE I INNYCH USTAW - (Numer z wykazu: UD507)
( 05-11-2019 )

Informacyjnie w dniu jutrzejszym (6.11.2019) odbędą się obrady Rady Ministrów, którą zaczną się od godziny 10:00 w których agendzie znajdzie się omówienie projektów 3 ustawy w tym jako 2 to Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (UD507) - Wnioskodawca: Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju. 

 

JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ PROCES BUDOWLANY?
( 28-11-2019 )

W ostatnich dniach przez media przetoczyła się informacja o planowanych uproszczeniach w Prawie budowlanym, jakie przyjął Stały Komitet Rady Ministrów, a lada dzień ma przyjąć rząd. Żaden z tych komentarzy nie powołuje się jednak na konkretny projekt przepisów. Dlaczego?

Otóż na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji ostatnia udostępniona jego wersja pochodzi z 31 lipca br., brakuje projektu jaki powstał po uwagach Komisji Prawniczej i SKRM. Wygląda więc na to, że media czerpią swoje informacje wyłącznie z jednostronnego przekazu MIiR... więcej>>

 

KONSULTACJE W PRAKTYCE - siedem zasad
( 17-10-2019 )

Trwa jeszcze gorączka wyborów parlamentarnych. Niby wszystko wiadomo, a jednak nie. Źle to wróży parlamentowi obecnej kadencji, choć można z nim wiązać pewne nadzieje. Nasza grupa zawodowa jest żywotnie zainteresowana dobrymi uregulowaniami prawnymi w sektorze budownictwa. Prawo budowlane, ustawa o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa,... więcej>>  

 

CO NAS CZEKA W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH...
( 21-10-2019 ) Przepisy techniczno-budowlane przywołane są w art. 7 ustawy Prawo budowlane. Zaliczają się do nich m.in. warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ale też szereg innych WT.

Są to bardzo ważne zasady prawne - projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego z nimi przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.
Co będzie się działo z tymi przepisami w przyszłości?... więcej>>

 

CO OBECNIE NAJBARDZIEJ WYDŁUŻA PROCES BUDOWLANY?
( 02-10-2019 )

Jak wiadomo MIiR przygotowuje projekt zmiany Prawa budowlanego, w tym m.in. chce wprowadzić ryzykowne rozwiązanie polegające na rozdzieleniu trzech części projektu budowlanego, z których projekt techniczny (PT) nie byłby dołączany do wniosku o pozwolenie na budowę. Według założeń projektu ustawy - PT mógłby być sporządzany na dalszym etapie procesu budowlanego.... więcej>>

 

 LAWINA ZMIAN
( 28-08-2019 )

W bieżącym roku najważniejsza dla nas ustawa, czyli Prawo budowlane, była zmieniana już 6-krotnie. Zmiany te wynikały z (data wejścia w życie / akt prawny zmieniający / jednostka redakcyjna aktu zmieniającego):
* 2019-08-15 / Dz.U. z 2019 r. poz. 1309 / art. 8,
* 2019-05-04 / Dz.U. z 2019 r. poz. 730 / art. 28,
* 2019-04-30 / Dz.U. z 2019 r. poz. 695 / art. 1,
* 2019-04-18 / Dz.U. z 2019 r. poz. 630 / art. 41,
* 2019-02-13 / Dz.U. z 2018 r. poz. 352 / (wyrok TK),
* 2019-02-11 / Dz.U. z 2019 r. poz. 51 / art. 2.... więcej>>

 

REFORMA BUDOWLANA BĘDZIE WYPRACOWANA W DIALOGU
( 11-07-2019 )


Planowana zmiana regulacji zawodów architekta i inżyniera budownictwa będzie dokonana jako ostatni etap prac nad reformą procesu inwestycyjno-budowlanego. Taki harmonogram przedstawił minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, podczas spotkania z przedstawicielami samorządów zawodowych architektów i inżynierów budownictwa w dn. 9 lipca 2019 r. ... więcej>>

CIĄG DALSZY NOWELIZACJI PRAWA BUDOWLANEGO
(02-07-2019 )

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się nowa wersja projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw - projekt z dnia 6 czerwca 2019 r.
Co ważniejsze - udostępniono także niepublikowany dotąd projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Z pisma skierowanego do Przewodniczącego SKRM wynika, że do pierwotnej wersji ustawy wprowadzono następujące zmiany... więcej>> 

 

INŻYNIEROWIE BUDOWNICTWA MAJĄ PRAWO DO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO
( 11-06-2019 )

W wyniku interwencji PIIB w związku z nieuznawaniem przez Zachodniopomorskie organy administracji architektoniczno-budowlanej uprawnień inżynierów budownictwa do projektowania architektonicznego w ramach przynależności do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Norbert Książek wskazał, że jest to niezgodne z obowiązującym prawem. Wystosował pisma do wszystkich Wojewodów i Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego, w których wskazuje na konieczność respektowania praw nabytych inżynierów budownictwa.

W pismach do wszystkich Wojewodów i Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina obowiązujący stan prawny. Zgodnie z nim osoby, które uzyskały uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie przed wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, czyli przed 1 stycznia 1995 r. mogą wykonywać w tej specjalności i zakresie samodzielne funkcje techniczne na podstawie przynależności do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, bez obowiązku przynależności do samorządu zawodowego architektów.

GINB pismo do Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego wykonywanie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

GINB pismo do Wojewodów wykonywanie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

 

SZYBKA REAKCJA MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU W SPRAWIE PRAW NABYTYCH INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA DO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO
( 11-06-2019 )

Minister Inwestycji i Rozwoju w  odpowiedzi na wystąpienie prof. Zbigniew Kledyńskiego, prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (28 maja br.) w sprawie stanowiska Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady Izby Architektów skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego, wystosował pismo o pilne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji do Małgorzaty Pilnikiewicz, prezesa Krajowej Rady Izby Architektów.

Minister Inwestycji i Rozwoju w swoim piśmie zwraca uwagę, że „zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z późn. zm.), izba inżynierów budownictwa zrzesza osoby, które posiadają uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym zakresowi specjalności, o której mowa w art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane w zakresie określonym w art. 14 ust. 3 pkt 2-4 tej ustawy, uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy – Prawo budowlane, czyli m.in. osoby, które posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania w ograniczonym zakresie.

W związku ze stanowiskiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady Izby Architektów z dn. 14 maja 2019 r. , w przedmiocie obowiązkowego wpisu na listę członków samorządu zawodowego osób posiadających uprawnienia w specjalności architektonicznej, jako koniecznej przesłanki do sporządzania projektów architektonicznych, Minister Inwestycji i Rozwoju zwrócił się do Małgorzaty Pilnikiewicz, prezesa Krajowej Rady Izby Architektów, o pilne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i praktyk Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady Architektów. 

Czekamy na równie szybką reakcję Pani Prezes IA i poinformujemy na naszej stronie internetowej, jak tylko otrzymamy odpowiedź w tym zakresie.

 

POPRAWIAĆ, NIE PSUJĄC - ZMIANY U INŻYNIERÓW I ARCHITEKTÓW
( 11-06-2019 )

Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wypowiada się na temat projektów ustaw o architektach i inżynierach budownictwa. Felieton został opublikowany w czasopiśmie „Rzeczpospolita” dodatek „Nieruchomości” w dn. 7 czerwca 2019 r.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

Felieton w wersji PDF.

 

KOMUNIKAT POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
( 07-06-2019 )

W związku z komunikatem Krajowej Rady Izby Architektów RP opublikowanym w dniu 3 czerwca 2019 r. na stronie internetowej IARP  dotyczącym efektów rozmów w sprawie odrębnych ustaw o zawodach architekta i inżyniera budownictwa wyrażamy ubolewanie z powodu pojawienia się w nim informacji wprowadzających odbiorców w błąd.

Wbrew twierdzeniom Krajowej Rady IARP, projekty ustaw o architektach oraz o inżynierach budownictwa nie zostały zaakceptowane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Do projektów ustaw z dnia 1 lutego br., które na życzenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju miały charakter poufny, PIIB zgłosiła w pierwszej kolejności szereg pytań, a następnie przedstawiła liczne uwagi szczegółowe. 

Kolejne projekty ustaw z dnia 1 kwietnia i 29 kwietnia br., spotkały się z naszą całkowitą dezaprobatą ze względu na powrót do rozwiązań zawartych w projektach ustaw z 1 października 2018 r., co zostało zgłoszone na spotkaniu w MIiR w dniu 25 kwietnia br., a także znalazło swoje odzwierciedlenie w korespondencji kierowanej do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w pismach z dnia 15 kwietnia i 6 maja br.

Nasze negatywne stanowisko do ostatnich wersji projektów ustaw było także na bieżąco publikowane na stronach internetowych PIIB w artykułach:

https://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3962-co-nowego-w-sprawie-projektu-ustawy-o-inynierach-budownictwa

https://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3948-2019-04-27-11-13-20

Nieprawdziwa jest również informacja zawarta w komunikacie o autorstwie konfliktu wywołanego wokół projektu ustaw. Wielokrotnie podkreślaliśmy i ponownie przypominamy, że z inicjatywą rozdzielenia regulacji dotyczących obu zawodów i wynikających z niej szczegółowych propozycji legislacyjnych wyszła Izba Architektów RP wraz z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa nie wywołała więc tego konfliktu, lecz w ramach konsultacji, do których jest ustawowo zobowiązana, zwraca uwagę na skutki zmian prawnych zaplanowanych przez władze obu wyżej wymienionych instytucji. Zrzeszając osoby wykonujące odpowiedzialny zawód zaufania publicznego, nie chcemy być współodpowiedzialni za efekty wprowadzenia w życie tych pomysłów.

 

CO NOWEGO W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY O INŻYNIERACH BUDOWNICTWA?
( 30-05-2019 )


27 maja 2019 r. odbyło się spotkanie Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego z Prezesem PIIB Zbigniewem Kledyńskim w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w Warszawie. Rozmowy dotyczyły projektów ustaw: o architektach i o inżynierach budownictwa oraz projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.... więcej>>CO NOWEGO W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY O INŻYNIERACH BUDOWNICTWA?
( 17-05-2019 )

Po spotkaniu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w dniu 25 kwietnia  br., o którym pisaliśmy na tej stronie wcześniej, w dniu 29 kwietnia 2019 r. do PIIB wpłynęła już piątą wersja projektów trzech odrębnych ustaw: o architektach, o inżynierach budownictwa oraz przepisy wprowadzające te ustawy.

Mimo kilkakrotnych deklaracji ze strony Ministerstwa także i ta wersja rozdzielonych ustaw nie oddaje aktualnego, niezmienionego stanu rzeczy w zakresie realnego podziału uprawnień inżynierów budownictwa i architektów... więcej>>

 

UWAGI PIIB DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE PRAWA BUDOWLANEGO
( 14-05-2019 )


W ramach konsultacji publicznych, w dniu 29 kwietnia 2019 r. Polska Izba Inżynierów Budownictwa przesłała do Artura Sobonia, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk UD507).
Uwagi zostały opracowane przy udziale okręgowych izb inżynierów budownictwa... więcej>>

 

 

KORZYSTNYCH ROZWIĄZAŃ JEST MNIEJ, NIŻ SIĘ SPODZIEWALIŚMY
( 14-05-2019 )


Tygodnik Gazeta Prawna „Dziennika Gazety Prawnej" opublikował (10.05.2019 r.) wywiad pt. „Korzystnych rozwiązań jest mniej, niż się spodziewaliśmy" przeprowadzony przez red. Jakuba Styczyńskiego z Andrzejem Falkowskim, przewodniczącym Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją!... więcej>>

 

 

ARCHITEKT I INŻYNIER BUDOWNICTWA - KONSEKWENCJE PLANOWANYCH ZMIAN
( 07-05-2019 )

Ostatnie dziesięć miesięcy przedstawiciele PIIB intensywnie spędzili na tłumaczeniu konsekwencji jakie wynikną z pomysłów, które wyszły ze środowiska architektów: Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki oraz Izby Architektów RP. Projekty ustaw:
- o architektach,
- o inżynierach budownictwa,
- przepisy wprowadzające ww. ustawy,
z dnia 1 lutego br. dawały nadzieję, że projektodawca uświadomił sobie skalę problemu...więcej>>

ARCHITEKT I INŻYNIER BUDOWNICTWA - NOWY PODZIAŁ KOMPETENCJI WG IARP
( 07-05-2019 )

Przedstawiamy najważniejsze z proponowanych przez IARP zmian. Aby być precyzyjnym, te intencje i najważniejsze zmiany proponowane przez IARP przedstawiamy głównie w formie cytatów z uwag IARP do projektów ustaw z 1.04.2019 r.... więcej>>
ARCHITEKT I INŻYNIER BUDOWNICTWA PO NOWEMU - KTO JEST INICJATOREM ZMIAN I W JAKIM CELU ?
( 06-05-2019 )

Minister Artur Soboń​, podczas jego niezwykle krótkiej wizyty, na opisywanym już przez Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB) spotkaniu w dniu 25 kwietnia 2019 roku wypowiedział słowa, z których wynika, że zbliżający się okres będzie decydujący, co do dalszych losów odrębnych ustaw o architektach i inżynierach budownictwa... więcej>>
PO SPOTKANIU W MINISTERSTWIE INWESTYCJI I ROZWOJU W SPRAWIE PROJEKTÓW USTAW O ARCHITEKTACH ORAZ O INŻYNIERACH BUDOWNICTWA
( 30-04-2019 )


25 kwietnia 2019 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Izby Architektów RP oraz przedstawicieli ministerstwa dotyczące kolejnych projektów ustaw o architektach, o inżynierach budownictwa i ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o architektach oraz ustawę o inżynierach budownictwa. Celem spotkania miało być uzgodnienie wspólnego stanowiska w kwestiach, wynikających ze zgłaszanych przez izby uwag do nowych wersji projektów... więcej>>


PREZYDENT RP PODPISAŁ NOWELIZACJĘ USTAWY PRAWO BUDOWLANE
( 03-04-2019 )


3 kwietnia 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo budowlane, która wykonując wyrok Trybunału Konstytucyjnego, przenosi przepisy o ograniczeniach uprawnień budowlanych z rozporządzeń do ustawy. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

SEJM ZNOWELIZOWAŁ USTAWĘ PRAWO BUDOWLANE
( 22-02-2019 )

22 lutego br. Sejm RP przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r. (sygn. akt K 39/15).

Przyjęta ustawa dokonała przeniesienia odpowiednich przepisów zakwestionowanych pod względem zgodności z Konstytucją RP z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, dotyczących ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych do ustawy Prawo budowlane... więcej>>

 

SENAT RP PRZYJĄŁ PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY - PRAWO BUDOWLANE
( 25-01-2019 )

25 stycznia br. Senat RP przekazał do Sejmu RP projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane, w którym wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego o przeniesieniu przepisów o ograniczeniach uprawnień budowlanych z rozporządzeń do ustawy.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r., sygn. akt K 39/15 wymagało wprowadzenia zmian w obowiązującej ustawie Prawo budowlane, polegających na przeniesieniu do ustawy przepisów regulujących zakres uprawnień budowlanych. Zmiana polega na przeniesieniu do ustawy przepisów obecnego rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, regulującego zakres uprawnień budowlanych... więcej>>
  

PETYCJA ZŁOŻONA W MINISTERSTWIE
( 21-12-2018 )

Już 14 listopada 2018 roku informowaliśmy o przygotowaniu przez grupę FB Sensowna Praca dla Inżynierów Budownictwa petycji do Ministra Inwestycji i Rozwoju - Jerzego Kwiecińskiego. Dzisiaj otrzymaliśmy wiadomość, że w dniu 19 grudnia 2018 roku petycja ta z 20 645 głosami została złożona w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji MIiR na ręce p. Dyrektor Anity Grabowska-Wlaź oraz p. Wicedyrektora Michała Orczyka.Informacja o przebiegu prac nad ustawą regulującą zawody architekta i inżyniera budownictwa
( 12-12-2018 )

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji, o których pisaliśmy na stronie internetowej naszego samorządu zawodowego 22 listopada br. informujemy, że w dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Ustawodawczej, w którym uczestniczyli przedstawiciele Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa: dr hab. Joanna Smarż, główny specjalista Krajowego Biura PIIB oraz Andrzej Falkowski, przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB.
Senatorowie przeważającą większością głosów zdecydowali o podjęciu inicjatywy ustawodawczej polegającej na przygotowaniu projektu ustawy zmieniającej Prawo budowlane WYŁĄCZNIE w zakresie wynikającym z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2018 r. sygn. K 39/15....

 

 ( 03-12-2018 )

Prezes Krajowej Rady PIIB, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński podsumował dotychczasowe działania Izby w związku z pracami nad nowymi projektami ustaw o zawodach inżyniera budownictwa i architekta. Szczególne podziękowania składa pomysłodawcom i uczestnikom inicjatywy petycji skierowanej do Ministra Jerzego Kwiecińskiego:
https://piib.org.pl/.../aktua.../2018-11/informacja_ws_ustaw.pdf 
Inżynier budownictwa - zawodem zaufania publicznego
( 29-11-2018 )

Zawodami zaufania publicznego są profesje polegające na wykonywaniu zadań publicznych o szczególnym charakterze oraz z troski o realizację interesu publicznego.

   

 
Część 2 Dożywotnia odpowiedzialność kierownika budowy

( 29-11-2018 )

Odpowiedzialność kierownika budowy za wybudowany obiekt trwa do końca życia kierownika lub obiektu - wcale nie kończy się po zakończeniu budowy. 

 

 
Część 1 Dożywotnia odpowiedzialność kierownika budowy

( 29-11-2018 )

Kto z Nas inżynierów zdaje sobie faktycznie sprawę z ogromu odpowiedzialności jaka spoczywa na kierowniku budowy. Warto przypomnieć najistotniejsze obowiązki kierownika budowy - dla nas celem przypomnienia, dla architektów celem ostrzeżenia przed skutkami lekkomyślnie wprowadzanych zmian w ustawie o zawodzie architekta - gdyż z pewnością nie zdają sobie z nich sprawy.


  
Tabela 2 (część 2) przygotowana przez dr inż. Tomasza Piotrowskiego
( 23-11-2018 )

http://inzynierbudownictwa.pl/ib_pdf/Tab.2_2.pdf

1) Uzyskanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego, które wg PIIB powinno zostać uregulowane całościowo w ustawie o inżynierach budownictwa.

2) Ograniczenia pełnienia funkcji w organach samorządu oraz nadawanie uprawnień dla osób z tytułem mistrza, co przyczyni się do wzmocnienia prestiżu zawodu inżyniera budownictwa oraz podniesie jakość wykonywanych samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

3) Sprawy organizacyjne samorządu, w tym modyfikacja ograniczeń możliwość pełnienia funkcji w organach samorządu oraz sprawa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

  
Tabela 2 (część 1) przygotowana przez dr inż. Tomasza Piotrowskiego
( 22-11-2018 )

Przygotowana przez dr inż. Tomasza Piotrowskiego Tabela 2 (część 1) to prezentacja przepisu/ów z projektów ustaw oraz komentarz do niego.

http://inzynierbudownictwa.pl/ib_pdf/Tab.2_1.pdf

Na początek zdefiniowanie i wprowadzenie jako samodzielnej funkcji technicznej sporządzania opinii technicznych w porównaniu z ekspertyzą techniczną, która ma być realizowana w ramach innej samodzielnej funkcji technicznej - rzeczoznawstwa budowlanego. Zapisy dopuszczają, że ta sama czynność wykonywana przez różne osoby będzie w sensie prawnym inną samodzielną funkcją techniczną w budownictwie. Dodatkowo można zauważyć duże podobieństwo definicji opinii technicznej i ekspertyzy technicznej, co w opinii PIIB będzie stwarzać przypisanie sporządzanych opracowań do danej kategorii.

Drugi temat to zakres egzaminu na uprawnienia budowlane, którego zakres, zdaniem PIIB, powinien obejmować również przepisy, które uległy zmianie od daty poprzedniego egzaminu.

 

Komunikat ws. prac nad projektami: ustawy o architektach oraz ustawy o inżynierach budownictwa
( 22-11-2018 )


Do biura Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wpłynęła informacja o skierowaniu przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Artura Sobonia prośby do Komisji Ustawodawczej Senatu RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2018 r. sygn. K 39/15. więcej>>

Tabela 1 (część 2) Publikacja uwag PIIB do projektów ustaw o architektach i inżynierach budownictwa autorstwa dr inż. Tomasza Piotrowskiego.
( 21-11-2018 )

Kontynuujemy publikację uwag PIIB do projektów ustaw o architektach i inżynierach budownictwa autorstwa dr inż. Tomasza Piotrowskiego.

http://inzynierbudownictwa.pl/ib_pdf/Tab.1_2.pdf

Prezentowana Tabela 1 w części 2 dotyczy:

1) zawartego w projektach ustaw porównania definicji zawodów architekta i inżyniera budownictwa, które wskazują, że nastąpiła wyraźna dysproporcja i nieuzasadnione uprzywilejowanie zawodu architekta. Został zdefiniowany życzeniowo poprzez sylwetkę absolwenta studiów architektonicznych bez określenia konkretnych kwalifikacji. Na tej podstawie próbuje się wytworzyć dla tego zawodu nieuzasadniony merytorycznie szeroki zakres uprawnień w całym procesie inwestycyjnym.

2) ograniczenia uprawnień i wynikającego z tych ograniczeń podporządkowania inżynierów budownictwa architektom w odniesieniu do projektowania w zakresie architektury obiektu jedynie do kategorii III i to tylko na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie objętym ochroną na podstawie ustaleń tego planu lub przepisów odrębnych. Czym się bowiem różni sporządzanie projektu na potrzeby terenu A w stosunku do terenu B? Przecież ważne są zastosowane rozwiązania i ich prawidłowość, a nie miejsce realizacji obiektu.

3) wykształcenia wymaganego do ubiegania się o stosowne uprawnienia budowlane. Uwagi Izby mają na celu uniemożliwienie uzyskania uprawnień budowlanych przez osoby posiadające ukończone studia I stopnia na kierunku całkowicie niezwiązanym z budownictwem, lecz ukończone studia wyłącznie II stopnia na tym kierunku.Tabela 1 (część 1) Publikacja uwag PIIB do projektów ustaw o architektach i inżynierach budownictwa autorstwa dr inż. Tomasza Piotrowskiego.
(20 -11-2018 )


Z uwagi na trudną materię prawną zapisów zawartych w projektach ustaw o architektach i inżynierach budownictwa z dn.1 października 2018, prezentujemy w częściach tabele zawierające uwagi, które zgłosiła PIIB w ramach konsultacji publicznych tych projektów. Mamy nadzieję, że takie przedstawienie w pełni merytorycznych uwag PIIB pozwoli na ich lepsze zrozumienie przez obie strony. Materiał przygotował w oparciu o oficjalne dokumenty PIIB dr inż. Tomasz Piotrowski - Zastępca Sekretarza Rady Krajowej PIIB.

Zaczynamy od Tabeli 1 (część 1), czyli porównania uprawnień architekta i inżyniera budownictwa w procesie budowlanym (w szczególności do kierowania budową).
Tabela jest dostępna pod linkiem:

http://inzynierbudownictwa.pl/ib_pdf/Tab.1_1.pdf

 

  
Nieuzasadnione uprzywilejowanie architekta w stosunku do inżyniera budownictw
( 19-11-2018 )

 
Na stronie internetowej czasopisma „Inżynier Budownictwa" (www.inzynierbudownictwa.pl) zamieszczony jest artykuł  pt. „Nieuzasadnione uprzywilejowanie architekta w stosunku do inżyniera budownictwa", którego autorką jest dr hab. Joanna Smarż, główny specjalista Krajowego Biura PIIB. Zachęcamy do przeczytania!


  

  
Bezpiecznie czy (i) pięknie...
( 18-11-2018 )

Obiekt budowlany - przejaw myśli technicznej czy wizja artystyczna? Obliczenia matematyczne czy obraz? Bezpieczeństwo czy piękno?". Na stronie internetowej czasopisma „Inżynier Budownictwa" (www.inzynierbudownictwa.pl) zamieszczony jest artykuł  pt. „Bezpiecznie czy (i) pięknie..." autorstwa kol. Andrzeja Falkowskiego, przewodniczącego Komisji Prawno Regulaminowej KR PIIB. Dotyczy projektów ustaw: o architektach i o inżynierach budownictwa. Zachęcamy do przeczytania!


  

  
Szanowni Członkowie PDK OIIB - petycja
( 15-11-2018 )

Koleżanki i Koledzy w załączeniu przekazujemy informację o uruchomionej w dniu 13 listopada 2018 r. o 8:49 akcji grupy FB (Facebook) Sensowna Praca dla Inżynierów Budownictwa>> , która liczy 14 816 członków. Akcja zbierania podpisów pod petycją została zainicjowana w obliczu prowadzonych prac nad ustawami: o architektach, o inżynierach budownictwa oraz przepisami wprowadzającymi ustawę o architektach, a także ustawę o inżynierach budownictwa.

W dniu 15.11.2018 r. (godz. 10:45) petycję podpisało  5570 osób.
W dniu 23.11.2018 r. (godz.  7:30) petycję podpisało 17300 osób.

Petycja jest dostępna pod linkiem>>

W załączeniu przekazujemy również stanowisko Izby Architektów RP>>

Informację udostępniliśmy również na naszym  FB>> i w grupie Inżynierowie Budownictwa Podkarpacie>>

z poważaniem
Grzegorz Dubik
Przewodniczący Rady PDK OIIB 

  
Witam Koleżanki i Kolegów Inżynierów
( 08-11-2018 )

Poniżej przekazuję Wam do lektury pismo Prezesa Krajowej Rady Zbigniewa Kledyńskiego do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z uwagami do projektów ustaw o inżynierach budownictwa i architektach. Jak możecie Państwo wysnuć z pisma, Krajowa Izba dużym nakładem pracy przy pomocy i współpracy okręgowych Zespołów Prawno-Regulaminowych sporządziła kompendium uwag do ww. ustaw za co serdecznie dziękuję Prezesowi i wszystkim pracującym przy zebraniu tych materiałów koleżankom i kolegom. Z racji tego, że sprawa w dalszym ciągu jest w toku istnieje ciągle możliwość wniesienia indywidualnych uwag przez członków Izby Inżynierów, proszę z tego miejsca aby po zapoznaniu się z lekturą oraz tekstami ustaw publikowanymi wcześniej, przesyłali Państwo swoje uwagi do biura PDK OIIB. Otrzymane od Was materiały zostaną przekazane do Krajowej Rady PIIB celem dalszej pracy. Pamiętajcie, że sprawa dotyczy nas wszystkich i przyszłości naszego zawodu.

z poważaniem
Grzegorz Dubik
Przewodniczący Rady PDK OIIB

Pobierz załączniki :
 • pismo_do_Sekretarza_Stanu_MIR
 • tabela_zgloszonych_uwag
 •   
  Projekt ustawy o inżynierach budownictwa i projekt ustawy o architektach przekazany do uzgodnień publicznych
  ( 19-10-2018 )
   


  Do uzgodnień i konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o inżynierach budownictwa, projekt ustawy o architektach oraz projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o architektach i ustawę o inżynierach budownictwa. Prace nad wcześniej przesłanymi uwagami i opinią Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w tej sprawie trwają.

  Poniżej zamieszczamy projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o architektach i ustawę o inżynierach budownictwa, projekt ustawy o inżynierach budownictwa i projekt ustawy o architektach.

  Projekt_ustawy_o_architektach.pdf
  Projekt_ustawy_o_inżynierach_budownictwa.pdf
  Projekt_ustawy_przepisy_wprowadzające ustawę_o_architektach_oraz_ustawę_o_inżynierach_budownictwa.pdf  
   

    
  Rozmowy w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju nad projektami odrębnych ustaw: o architektach i inżynierach budownictwa
  ( 14-08-2018 )


  14 sierpnia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z reprezentantami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów RP. MIiR zaprosiło delegacje obu izb w związku z prekonsultacjami dotyczącymi projektów ustaw o architektach i inżynierach budownictwa ... więcej>>   

   

   
  Spostrzeżenia środowiska podkarpackich Inżynierów do projektu ustawy o inżynierach budownictwa

  ( 19-07-2018 )

  Członkowie Zespołu Prawno-Regulaminowego pod kierownictwem Przewodniczącej Agaty Majki ponownie podjęli się pracy nad tekstami projektowanych aktów prawnych, które w sposób szczególny mają wpływ na profesję inżynierów budownictwa. Na ręce Pana prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego Prezesa Krajowej Rady PIIB zostały złożone uwagi do projektu ustawy o architektach i ustawy o inżynierach budownictwa oraz ogólne spostrzeżenia środowiska podkarpackich Inżynierów w przedmiotowej sprawie. Mamy  nadzieję, że zostaną one uwzględnione przez Polską Izbę i przekazane do  Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. 

  Załącznik - Ogólne spostrzeżenia środowiska podkarpackich Inżynierów do projektu ustawy o inżynierach budownictwa z dnia 10.07.2018.  

   

    
  PIIB zgłosiła uwagi do projektu ustawy o architektach i inżynierach budownictwa

  ( 11-06-2018 )
   


  Polska Izba Inżynierów Budownictwa przesłała uwagi do ustawy o architektach i inżynierach budownictwa. Uwagi zostały opracowane przez PIIB przy udziale okręgowych izby inżynierów budownictwa.
  Uwagi zostały opracowane przez PIIB przy udziale okręgowych izby inżynierów budownictwa (wersja pdf).
   

    
  Projekt ustawy o architektach i inżyniera budownictwa

  ( 23-05-2018 )

  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przekazało do zaopiniowania projekt ustawy o architektach i inżynierach budownictwa:

  Pobierz załącznik :

  ·  Projekt ustawy o architektach_inzynierach

   

   

       
    Osób na stronie: 30
    © 2007 Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwarealizacja: MRESINET  .