Aktualności O Izbie Facebook Pobierz Kontakt
» Zaloguj się «    
w archiwum
PDK OIIB
SKŁAD ORGANÓW statutowych, komisji i zespołów kadencji 2018-2022
Uchwały Rady w sprawach ogólnych
Terminarz
Ubezpieczenia
Członkostwo
Uprawnienia Budowlane
Sąd Dyscyplinarny
Zmiany w prawie
Szkolenia
Regulaminy
Ankieta tematyka szkoleń
Plan szkoleń i warsztatów
Wycieczki integracyjne
Prenumerata czasopism
Bal z okazji Dnia Budowlanych
Konferencje i Targi
Apel Stowarzyszeń
Wydawnictwa Izby
Z życia Izby
Konkursy PDK OIIB
Konkursy Okręgowych Izb
Wizytówki
Rzeczoznawcy
PRACA
Na luzie

Dane kontaktowe


                  PODKARPACKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA    
ul. Krakowska 289, 35-213 Rzeszów
NIP: 813-32-98-468

Sekretariat biura PDK OIIB
tel.
+48 17 777 64 61 - nowy numer

tel. +48 17 850 77 05
- numer nieaktualny

e-mail:sekretariat@inzynier.rzeszow.pl
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

 
Dojazd: rozkład jazdy autobusów Rzeszowski Transport Miejski>>

 


Konto Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Santander Bank Polska S.A. 61 1500 1100 1211 0005 2361 0000
członkowie Izby proszeni są o dokonywanie wpłat na indywidualne numery kont w PDK OIIB


 
Kierownik biura PDK OIIB
tel. +48 17 777 64 61
e-mail:kierownik@inzynier.rzeszow.pl

Dział członkowski PDK OIIB
tel. +48 17 777 64 59
e-mail:dzialczlonkowski@inzynier.rzeszow.pl

Komisja Rewizyjna PDK OIIB
tel. +48 17 777 64 59
e-mail:rewizyjna@inzynier.rzeszow.pl

Komisja Kwalifikacyjna PDK OIIB

(uprawnienia budowlane i rzeczoznawstwo)
tel. +48 17 777 64 57
tel. +48 17 777 64 58
e-mail:kwalifikacyjna@inzynier.rzeszow.pl

Sąd Dyscyplinarny PDK OIIB
tel. +48 17 777 64 58

e-mail:saddyscyplinarny@inzynier.rzeszow.pl


Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PDK OIIB
tel. +48 17 777 64 60
e-mail:rzecznikoz@inzynier.rzeszow.pl

Komisja Doskonalenia Zawodowego PDK OIIB
tel. +48 17 777 64 56
e-mail:szkolenia@inzynier.rzeszow.pl
(zgłoszenia na szkolenia)

tel. +48 17 777 64 55
e-mail:dofinansowania@inzynier.rzeszow.pl

Zespół Samopomocy Koleżeńskiej PDK OIIB
tel. +48 17 777 64 61

e-mail:samopomoc@inzynier.rzeszow.pl

Zespół Prawno-Regulaminowy
tel. +48 17 777 64 58

e-mail:prawnoregulaminowa@inzynier.rzeszow.pl

Zespół ds. Cyfryzacji i Promocji PDK OIIB
tel. +48 17 777 64 55
e-mail:cyfryzacja@inzynier.rzeszow.pl

Portal Internetowy PDK OIIB
tel. +48 17 777 64 53
e-mail:portal@inzynier.rzeszow.pl

Organizacja Wydarzeń PDK OIIB
tel. +48 17 777 64 54
e-mail:organizacja@inzynier.rzeszow.pl

Biuletyn Informacyjny PDK OIIB
tel. +48 17 777 64 54
e-mail:biuletyn@inzynier.rzeszow.pl
     
  Osób na stronie: 30
  © 2007 Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwarealizacja: MRESINET  .