Aktualności O Izbie Facebook Pobierz Kontakt
» Zaloguj się «    
w archiwum
PDK OIIB
SKŁAD ORGANÓW statutowych, komisji i zespołów kadencji 2018-2022
Uchwały Rady w sprawach ogólnych
Terminarz
Ubezpieczenia
Członkostwo
Uprawnienia Budowlane
Sąd Dyscyplinarny
Zmiany w prawie
Szkolenia
Regulaminy
Ankieta tematyka szkoleń
Plan szkoleń i warsztatów
Plan szkoleń ON-LINE
Wycieczki integracyjne
Prenumerata czasopism
Bal z okazji Dnia Budowlanych
Konferencje i Targi
Apel Stowarzyszeń
Wydawnictwa Izby
Z życia Izby
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2011-2012
Rok 2008-2010
Historia Izby
Pozostają w pamięci
Budowa siedziby Izby
Konkursy PDK OIIB
Konkursy Okręgowych Izb
Wizytówki
Rzeczoznawcy
PRACA
Na luzie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje budowę siedziby naszej Izby.

Miło nam poinformować, że w imieniu Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w dniu 21 lutego 2019 r. skarbnik Rady PDK OIIB Iwona Warzybok oraz przewodniczący Rady PDK OIIB Grzegorz Dubik zawarli umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanej przez Izbę siedziby o funkcjonującej w projekcie budowlanym nazwie PCTNTwB w formie:

1. Dotacji na opracowanie dokumentacji projektowej 93 561,00 zł
2. Pożyczki za środków NFOŚiGW do 1 199 760,00 zł.

       
  Osób na stronie: 10
  © 2007 Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwarealizacja: MRESINET  .