Aktualności O Izbie Facebook Pobierz Kontakt
 
w archiwum
PDK OIIB
SKŁAD ORGANÓW statutowych, komisji i zespołów kadencji 2018-2022
Uchwały Rady w sprawach ogólnych
Terminarz
Ubezpieczenia
Wynajem sal
Członkostwo
Uprawnienia Budowlane
Sąd Dyscyplinarny
Zmiany w prawie
Szkolenia
Regulaminy
Ankieta tematyka szkoleń
Plan szkoleń ON-LINE
Wycieczki integracyjne
Prenumerata czasopism
Bal z okazji Dnia Budowlanych
Konferencje i Targi
Apel Stowarzyszeń
Wydawnictwa Izby
Z życia Izby
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2011-2012
Rok 2008-2010
Historia Izby
Pozostają w pamięci
Budowa siedziby Izby
Konkursy PDK OIIB
Konkursy Okręgowych Izb
Wizytówki
Rzeczoznawcy
PRACA
Na luzie

Obrady XX Zjazdu PDK OIIB - zakończone
( 19-04-2021 )


16 kwietnia  2021 r. o godz. 7.00 rozpoczął się XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
W związku z panującą pandemią XX Zjazd, tak jak poprzedni, odbył się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w trybie obiegowym, z wykorzystaniem do głosowania portalu PIIB.
Zgodnie z Regulaminem XX Zjazdu PDK OIIB funkcję Przewodniczącego Zjazdu pełnił przewodniczący Rady PDK OIIB Grzegorz Dubik a funkcję Sekretarza Zjazdu - sekretarz Rady PDK OIIB Liliana Serafin.

Wcześniej, zgodnie z terminarzem prac przygotowawczych do XX Zjazdu PDK OIIB (Uchwała Rady PDK OIIB nr 34/R/20) zostały wysłane do wszystkich delegatów materiały zjazdowe w tym sprawozdania organów statutowych oraz projekt budżetu na 2021 r.
Materiały zjazdowe przesłane delegatom zostały również umieszczone na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl.
Zgodnie z § 2 pkt 11 Regulaminu Zjazdu Delegaci, którzy nie mieli technicznych możliwości udziału w głosowaniu za pośrednictwem systemu informatycznego swój głos oddali w biurze Izby, gdzie było przygotowane dla nich stanowisko komputerowe. Z tej możliwości skorzystało 4 Delegatów.

Obrady trwały do dnia 18 kwietnia do godz. 24. Głosowaniu poddano 9 projektów uchwał. Wszystkie uchwały zostały podjęte większością głosów, przy frekwencji na poziomie 81,06%.
Zatwierdzono sprawozdania organów statutowych, Okręgowa Rada PDK OIIB uzyskała absolutorium za 2020 r., podjęto uchwałę o przeznaczeniu nadwyżki przychodów nad kosztami za 2020 r. na działalność statutową PDK OIIB oraz uchwalono budżet na 2021 r.
Delegaci złożyli 16 wniosków, które zgodnie z Regulaminem XX Zjazdu PDK OIIB zostały przekazane Okręgowej Radzie PDK OIIB do dalszego procedowania.
Dziękujemy wszystkim Delegatom za udział w obradach. Mamy nadzieję, że następne obrady pozwolą na bezpośrednią wymianę poglądów, bo tylko rzeczowa, merytoryczna poparta dowodami dyskusja może zapobiec anonimowym hejtom.

Liliana Serafin
Sekretarz Rady PDK OIIB autor: Zespół       Strefa zamknięta
login:
haslo:
akceptuję regulamin
 
Polski Komitet Normalizacyjny
O normach
Prenumerata norm
Wolters Kluwer SA
Problem z zalogowaniem?
Instrukcja do importu baz cenowych
ARCHISPACE
e-SEKOCENBUD
Normy SEP
Instytut Techniki Budowlanej
Budownictwo wielkopłytowe
Izba Projektowania Budowlanego
Jak korzystać z Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych
Baza realizacji członkostwa w PDK OIIB
Materiały ze szkoleń
Czytelnia
Zjazdy PDK OIIB
Budżety PDK OIIB
  Osób na stronie: 2
  © 2007 Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwarealizacja: MRESINET  .