Aktualności O Izbie Facebook Pobierz Kontakt
 
w archiwum
PDK OIIB
SKŁAD ORGANÓW statutowych, komisji i zespołów kadencji 2018-2022
Uchwały Rady w sprawach ogólnych
Terminarz
Ubezpieczenia
Wynajem sal
Członkostwo
Uprawnienia Budowlane
Sąd Dyscyplinarny
Zmiany w prawie
Szkolenia
Regulaminy
Ankieta tematyka szkoleń
Plan szkoleń ON-LINE
Wycieczki integracyjne
Prenumerata czasopism
Bal z okazji Dnia Budowlanych
Konferencje i Targi
Apel Stowarzyszeń
Wydawnictwa Izby
Z życia Izby
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2011-2012
Rok 2008-2010
Historia Izby
Pozostają w pamięci
Budowa siedziby Izby
Konkursy PDK OIIB
Konkursy Okręgowych Izb
Wizytówki
Rzeczoznawcy
PRACA
Na luzie

Ogólne zasady przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane w sesji 2/2020 w okresie stanu zagrożenia lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19
( 18-02-2021 )

- Osoba dopuszczona do egzaminu na uprawnienia budowlane ma obowiązek złożyć w dacie egzaminu i potwierdzić własnoręcznym podpisem oświadczenie (załącznik nr. 1)  oraz przekazać je zespołowi egzaminacyjnemu przed wejściem na salę, w której przeprowadzany jest egzamin.

- Wprowadza się obowiązek zachowania odstępu co najmniej 2 metrów od innych osób wchodzących na salę oraz przebywających na sali, w której przeprowadzany jest egzamin, a także gromadzących się w miejscach odpowiednio wydzielonych, związanych z przeprowadzaniem egzaminu.

- Osoby uczestniczące w egzaminie na uprawnienia budowlane zobowiązane są do dezynfekcji rąk przed wejściem na salę, w której odbywa się egzamin, a także każdorazowo na polecenie przewodniczącego okręgowej komisji kwalifikacyjnej, członków zespołu egzaminacyjnego lub pracowników biura izby.

- Wprowadza się obowiązek zakrywania maseczką lub przyłbicą ust i nosa przez wszystkie osoby wchodzące na salę, w której przeprowadzany jest egzamin oraz w innych miejscach odpowiednio wydzielonych, związanych z przeprowadzaniem egzaminu. Osoba egzaminowana ma obowiązek zakrywania maseczką lub przyłbicą ust i nosa do momentu zajęcia miejsca na sali, w której przeprowadzany jest egzamin pisemny. Po zajęciu właściwego miejsca na sali, osoba egzaminowana ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

   podchodzi do niej członek zespołu egzaminacyjnego, aby odpowiedzieć na zadane przez nią pytanie;
   wychodzi do toalety;
   zakończyła egzamin i wychodzi z sali.

- Zdający nie mogą wnosić na salę egzaminacyjną podczas egzaminu testowego jakichkolwiek rzeczy zbędnych, w tym walizek, toreb, a Komisja Egzaminacyjna nie zapewnia ich przechowywania.

- Osoba egzaminowana powinna mieć przy sobie dowód osobisty. Zdający zobowiązani są posiadać własne długopisy. Osoby egzaminowane nie mogą pożyczać długopisów od innych osób.

- Organizator nie zapewnia wody pitnej ani posiłków. Zdający mogą przynieść na egzamin własne napoje.

- Zespół egzaminacyjny może zdecydować o przerwaniu egzaminu osoby, która nie stosuje się do ww. zasad postępowania lub nie wykonuje poleceń i instrukcji wydawanych przez Przewodniczącego OKK PDK OIIB oraz członków zespołów egzaminacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas egzaminów na uprawnienia budowlane w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Przerwanie egzaminu będzie w takim przypadku traktowane jako nieusprawiedliwione niestawienie się na egzamin.

UWAGA:

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa podczas egzaminów na uprawnienia budowlane zawarta w załączniku opracowanym przez Krajową Komisje Kwalifikacyjną

 Pobierz załącznik :
 • oswiadczenie_dot_COVID

 •  autor: Zespół         Strefa zamknięta
  login:
  haslo:
  akceptuję regulamin
   
  Polski Komitet Normalizacyjny
  O normach
  Prenumerata norm
  Wolters Kluwer SA
  Problem z zalogowaniem?
  Instrukcja do importu baz cenowych
  ARCHISPACE
  e-SEKOCENBUD
  Normy SEP
  Instytut Techniki Budowlanej
  Budownictwo wielkopłytowe
  Izba Projektowania Budowlanego
  Jak korzystać z Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych
  Baza realizacji członkostwa w PDK OIIB
  Materiały ze szkoleń
  Czytelnia
  Zjazdy PDK OIIB
  Budżety PDK OIIB
    Osób na stronie: 2
    © 2007 Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwarealizacja: MRESINET  .