Aktualności O Izbie Facebook Pobierz Kontakt
 
w archiwum
PDK OIIB
SKŁAD ORGANÓW statutowych, komisji i zespołów kadencji 2018-2022
Uchwały Rady w sprawach ogólnych
Terminarz
Ubezpieczenia
Członkostwo
Uprawnienia Budowlane
Sąd Dyscyplinarny
Zmiany w prawie
Szkolenia
Regulaminy
Ankieta tematyka szkoleń
Plan szkoleń i warsztatów
Plan szkoleń ON-LINE
Wycieczki integracyjne
Prenumerata czasopism
Bal z okazji Dnia Budowlanych
Konferencje i Targi
Apel Stowarzyszeń
Wydawnictwa Izby
Z życia Izby
Konkursy PDK OIIB
Konkursy Okręgowych Izb
Wizytówki
Rzeczoznawcy
PRACA
Na luzie

Szkolenie PDK OIIB on-line - Duża nowelizacja Prawa budowlanego. Proces inwestycyjno-budowlany po 19 września 2020 r. - kontynuacja tematu - 06.07.2020 r.
( 03-07-2020 )
Program:

1. Podsumowanie najważniejszych zmian w Prawie budowlanym po 19 września 2020 r. w kontekście praw i obowiązków:

a) kierownika budowy (robót budowlanych) - związanych z rozpoczęciem,  prowadzeniem i zakończeniem budowy (robót budowlanych);

b) projektanta - związanych z opracowaniem projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego. Omówienie projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju z 3 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

c) inwestora - związanych z określeniem obiektów i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę ale wymagających lub niewymagających zgłoszenia, przenoszeniem pozwolenia na budowę na rzecz nowego inwestora, legalizacją samowoli budowlanych.

2. Pytania i odpowiedzi wynikające z bieżącej działalnością uczestników procesu budowlanego, oraz planowanych zmian przepisów.

06.07.2020 r. godz. 16.00-20.00

Instrukcja zapisu na szkolenia on-line >>

Wykładowca: Elżbieta Bartman-Cupryś - absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, radca prawny- członek  Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Kierownik Oddziału Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. W latach 2014-2020 pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Specjalizuje się w tematyce procesu inwestycyjnego.  autor: Zespół       Strefa zamknięta
login:
haslo:
akceptuję regulamin
 
Polski Komitet Normalizacyjny
O normach
Prenumerata norm
Wolters Kluwer SA
Problem z zalogowaniem?
Instrukcja do importu baz cenowych
ARCHISPACE
e-SEKOCENBUD
Normy SEP
Instytut Techniki Budowlanej
Budownictwo wielkopłytowe
Izba Projektowania Budowlanego
Jak korzystać z Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych
Baza realizacji członkostwa w PDK OIIB
Materiały ze szkoleń
Czytelnia
Zjazdy PDK OIIB
Budżety PDK OIIB
  Osób na stronie: 18
  © 2007 Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwarealizacja: MRESINET  .