Aktualności O Izbie Facebook Pobierz Kontakt
» Zaloguj się «    
w archiwum
PDK OIIB
SKŁAD ORGANÓW statutowych, komisji i zespołów kadencji 2018-2022
Uchwały Rady w sprawach ogólnych
Terminarz
Ubezpieczenia
Wynajem sal
Członkostwo
Uprawnienia Budowlane
Sąd Dyscyplinarny
Zmiany w prawie
Szkolenia
Regulaminy
Ankieta tematyka szkoleń
Plan szkoleń ON-LINE
Wycieczki integracyjne
Prenumerata czasopism
Bal z okazji Dnia Budowlanych
Konferencje i Targi
Apel Stowarzyszeń
Wydawnictwa Izby
Z życia Izby
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2011-2012
Rok 2008-2010
Historia Izby
Pozostają w pamięci
Budowa siedziby Izby
Konkursy PDK OIIB
Konkursy Okręgowych Izb
Wizytówki
Rzeczoznawcy
PRACA
Na luzie

XXIII edycja okręgowych zawodów ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA

W dniu 11 marca 2021 r. w Zespole Szkół Energetycznych w Rzeszowie odbyły się zawody okręgowe XXIII edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego i części małopolskiego. Planowo zawody miały się odbyć w dniu 5 stycznia, ale ze względu na przełożony termin ferii zimowych i pandemię olimpiada w tym dniu została odwołana.

Po zawodach I stopnia, które odbyły się online w dniu 6 listopada 2020 r. do zawodów okręgowych zakwalifikowanych zostało 43 uczniów szkół z Dębicy, Jarosławia, Krosna, Rzeszowa, Tarnobrzegu, Przemyśla i Tarnowa. W grupie elektrycznej zakwalifikowało się 8 uczniów, w grupie elektronicznej 24 uczniów, natomiast w grupie teleinformatycznej 11 uczniów. Niestety na zawody nie przybyło 8 uczestników. Rzeszów reprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych oraz Zespołu Szkół Elektronicznych.

Patronat honorowy nad zawodami objęli: Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch i Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej dr hab. inż. Roman Zajdel prof. PRz. Współorganizatorami oraz sponsorami zawodów byli Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski oraz Podkarpacka Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa.

Celem olimpiady jest:

  • podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego,
  • pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów zawodem elektryka, elektronika i teleinformatyka,
  • upowszechnianie wzorców etyki zawodowej, kultury technicznej i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej,
  • współzawodnictwo uczniów z różnych szkół,
  • nawiązywanie współpracy między szkołami i wyższymi uczelniami.

Za poziom merytoryczny i organizację Olimpiady odpowiada Komitet Główny Olimpiady w Bydgoszczy powołany przez Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Zadania konkursowe wszystkich szczebli przygotowuje oraz sprawdza prace uczestników Rada Naukowa Olimpiady.

W skład Komisji Konkursowej zawodów okręgowych weszli nauczyciele akademiccy Politechniki Rzeszowskiej tj. dr inż. Jadwiga Płoszyńska przewodnicząca,  dr inż. Kazimierz Kamuda, dr inż. Robert Ziemba oraz przedstawiciele Zespołu Szkół Energetycznych mgr inż. Zbigniew Zagrodnik - wiceprzewodniczący, mgr inż. Dorota Malicka, mgr inż. Mariusz Pilecki, mgr inż. Jakub Kocan. 

Uczestników Olimpiady zaszczycił swoją obecności mgr inż. Wacław Kamiński - zastępca przewodniczącego Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa mgr inż. Grzegorza Dubika. Dla najlepszych uczestników Olimpiady z naszego okręgu  Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ufundowała atrakcyjne nagrody. 

Ze względu na pandemię w tym roku zawody nie poprzedziła wizyta uczestników olimpiady wraz z opiekunami na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. Zawody odbyły się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w wysokim reżimie sanitarnym.

 „EUROELEKTRA" jest wpisana na listę olimpiad Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Finaliści i laureaci Olimpiady uzyskują zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  oraz otrzymują indeksy krajowych uczelni technicznych na kierunkach zgodnych z profilem olimpiady.

Opracował: Zbigniew Zagrodnik
fot. Mariusz Pilecki


      
  Osób na stronie: 1
  © 2007 Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwarealizacja: MRESINET  .