Aktualności O Izbie Facebook Pobierz Kontakt
» Zaloguj się «    
w archiwum
PDK OIIB
SKŁAD ORGANÓW statutowych, komisji i zespołów kadencji 2018-2022
Uchwały Rady w sprawach ogólnych
Terminarz
Ubezpieczenia
Wynajem sal
Członkostwo
Uprawnienia Budowlane
Sąd Dyscyplinarny
Zmiany w prawie
Szkolenia
Regulaminy
Ankieta tematyka szkoleń
Plan szkoleń ON-LINE
Wycieczki integracyjne
Prenumerata czasopism
Bal z okazji Dnia Budowlanych
Konferencje i Targi
Apel Stowarzyszeń
Wydawnictwa Izby
Z życia Izby
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2011-2012
Rok 2008-2010
Historia Izby
Pozostają w pamięci
Budowa siedziby Izby
Konkursy PDK OIIB
Konkursy Okręgowych Izb
Wizytówki
Rzeczoznawcy
PRACA
Na luzie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje budowę siedziby naszej Izby.

W dniu 21 lutego 2019 r. skarbnik Rady PDK OIIB Iwona Warzybok oraz przewodniczący Rady PDK OIIB Grzegorz Dubik zawarli umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanej przez Izbę siedziby o funkcjonującej w projekcie budowlanym nazwie PCTNTwB w formie:

1. Umowa dotacji na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 93 561,00 zł  
2. Umowa pożyczki za środków NFOŚiGW na kwotę 1 199 760,00 zł. 

30 stycznia 2020 r. podpisano z NFOŚiGW aneks do umowy pożyczki uwzględniający zmiany: wartości całkowitej, kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych realizowanej inwestycji, aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, okresu trwałości przedsięwzięcia i badania efektu ekologicznego. Konieczność podpisania aneksu wynikała m.in. z faktu aneksowania umowy z Wykonawcą i zmianą terminu wykonania fotowoltaiki. Kwota udzielonej pożyczki pozostała bez zmiany.

14 grudnia 2020 r. podpisano z NFOŚiGW aneks do umowy dotacji zmieniający kwotę dofinansowania z kwoty 93 561,00 zł na kwotę 39 897,00 zł. W wyniku procedowania umowy pojawiły się rozbieżności w interpretowaniu zapisów umowy i założeń do programu priorytetowego LEMUR w zakresie kryteriów podziału kosztów na kwalifikowane i niekwalifikowane dla dotacji. Zmiana kwoty dotacji jest efektem wspólnie wypracowanego stanowiska w tym zakresie pomiędzy NFOŚiGW a PDK OIIB i dotyczy rozdzielenia Projektu Budowlanego i Wykonawczego.     
  Osób na stronie: 5
  © 2007 Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwarealizacja: MRESINET  .