Aktualności O Izbie Facebook Pobierz Kontakt
» Zaloguj się «    
w archiwum
PDK OIIB
ZEBRANIA WYBORCZE na kadencję 2018-2022
SKŁAD ORGANÓW kadencja 2014 - 2018
Uchwały Rady w sprawach ogólnych
Uchwały Rady w sprawach indywidualnych
Terminarz
Ubezpieczenia
Członkostwo
Uprawnienia Budowlane
Sąd Dyscyplinarny
Szkolenia
Regulaminy
Plan szkoleń i warsztatów
Szkolenia on-line
Wycieczki integracyjne
Bal z okazji Dnia Budowlanych
Prenumerata czasopism
Targi i Konferencje
Apel Stowarzyszeń
Wydawnictwa Izby
Z życia Izby
Konkursy
Wizytówki
Rzeczoznawcy
PRACA
Na luzie


Interaktywne szkolenia on-line

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza swoich członków do uczestniczenia w interaktywnych szkoleniach on-line.

Szkolenia dostępne są w wersji on-line - dla pierwszych zgłoszonych 25 uczestników.

1. Przed szkoleniem należy pobrać i zainstalować program „Komunikator ViCo" w następujący sposób:

-  kliknij na link http://91.192.164.178/download/setup.exe
-  wybierz opcję - Uruchom program,
-  wybierz język polski,
-  zaakceptuj warunki umowy,
-  potwierdź wskazane miejsce instalacji,
-  dla ułatwienia zaznacz opcję - Utwórz ikonę na pulpicie,
rozpocznij instalację.

2. Aby uzyskać login i hasło do programu:

-  wyślij na adres szkolenia@inzynier.rzeszow.pl informację o chęci uczestnictwa zawierającą: 
   imię, nazwisko, numer członkowski
w terminie do dnia poprzedzającego termin szkolenia.
-  w e-mailu zwrotnym podane zostaną parametry logowania do programu „Komunikator ViCo" oraz do szkolenia on-line.

3. W dniu szkolenia należy uruchomić program „Komunikator ViCo":

-  w oknie głównym programu (w lewym górnym rogu) kliknij - Zaloguj,
-  w nowym oknie podaj swój login i hasło do programu (wielkość liter ma znaczenie). Kliknij przycisk - Zaloguj,
-  aby uczestniczyć w szkoleniu on-line kliknij przycisk - Dołącz, podaj nazwę: rzeszow i hasło: pdkoiib


W latach 2011-2015 Izba zrealizowała swój pierwszy projekt inwestycyjny współfinansowany ze środków unijnych. Po wygraniu konkursu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego z pieniędzy unijnych sfinansowaliśmy 70% kosztów zakupu szeregu sprzętów komputerowych, multimedialnych i biurowych oraz kosztownych programów komputerowych, a w szczególności indywidualnie zaprojektowanego dla nas systemu komputerowego do prowadzenia interaktywnych szkoleń on-line.
Całkowita wartość projektu pn. „Interaktywne Laboratorium - dynamicznym rozwojem techniki multimedialnej" wyniosła 243 200,00 zł.
Projekt współfinansowany był przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - działanie 1.2. „Instytucje otoczenia biznesu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

 


 

     
  Osób na stronie: 5
  Licznik odwiedzin:
  © 2007 Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwarealizacja: MRESINET  
// Pawel's request - google