Aktualności O Izbie Facebook Pobierz Kontakt
 
w archiwum
PDK OIIB
ZEBRANIA WYBORCZE na kadencję 2018-2022
SKŁAD ORGANÓW kadencja 2014 - 2018
Uchwały Rady w sprawach ogólnych
Uchwały Rady w sprawach indywidualnych
Terminarz
Ubezpieczenia
Członkostwo
Uprawnienia Budowlane
Sąd Dyscyplinarny
Szkolenia
Regulaminy
Plan szkoleń i warsztatów
Szkolenia on-line
Wycieczki integracyjne
Bal z okazji Dnia Budowlanych
Prenumerata czasopism
Targi i Konferencje
Apel Stowarzyszeń
Wydawnictwa Izby
Z życia Izby
Konkursy
Wizytówki
Rzeczoznawcy
PRACA
Na luzie


List otwarty
( 11-01-2018 )

Prof. Stanisław Kuś
Dr Jerzy Kerste
Prof. Aleksander Kozłowski
Dr hab. inż. Szczepan Woliński


List otwarty
do członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

W związku z odbywającymi się wyborami delegatów na zjazdy Izby Podkarpackiej w kadencji 2018–2022 pragniemy przybliżyć Państwu, szczególnie członkom młodszego pokolenia, kulisy powstania naszej Izby, zasadniczą ideę przyświecającą jej tworzeniu, a także  obawy i wątpliwości formułowane w okresie jej powstawania.

Głównym inicjatorem utworzenia Izby i negocjatorem z kolegami z SARPu, był powołany przez  Zarząd Główny PZITB, prof. Stanisław Kuś, pracujący wówczas (rok 2000) w Katedrze Konstrukcji Budowlanych Politechniki Rzeszowskiej. Kolejne wersje Statutu Izby były prezentowane i żywo dyskutowane w gronie pracowników Katedry, m.in. z sygnatariuszami tego listu. W trakcie dyskusji zwracaliśmy uwagę prof. Kusiowi, że obligatoryjny charakterem przynależności do Izby inżynierów pełniących samodzielne funkcje w budownictwie i obowiązek systematycznego uiszczania niemałej składki, mogą spowodować pojawienie się grupy osób „zaradnych”, chcących zawłaszczyć i wykorzystać władzę w samorządzie zawodowym do własnych celów i stworzyć realne zagrożenie kolesiostwem, nepotyzmem i innymi patologiami. Na te uwagi prof. Kuś reagował gwałtownie, słowami: „nie, nie, bo przecież Izba jest organizacją demokratyczną, jest ustanowiona kadencyjność władz, oraz, co najważniejsze, wolne wybory delegatów, a potem Rady Izby i innych władz”.

Nie chcemy odnosić się do bieżącej sytuacji w naszej, Podkarpackiej Izbie, ale ostatnie wydarzenia były szeroko komentowane w całym kraju i nie przyniosły nam chluby. Nie jesteśmy też zainteresowanymi w tych wyborach – żaden z nas nie ma zamiaru w nich kandydować. 
 Natomiast celem tego listu jest gorący apel do wszystkich członków naszej Izby, o:
• po pierwsze – udział w zebraniach wyborczych,
• po drugie – dokonywanie wyboru według przekonań własnych, biorąc przede wszystkim pod uwagę dobro społeczne oraz to, że nie ma ludzi niezastąpionych, że wymiana władz każdej organizacji leży w interesie zachowania standardów demokratycznych, że zbyt długie piastowanie jedynie okresowo zmienianych funkcji nieuchronnie prowadzi do wypaczeń.

Niech więc stanie się tak, jak wyobrażał to sobie twórca Izby prof. Stanisław Kuś, aby zwyciężyło dobro ogółu, rozsądek, demokracja i zwykła przyzwoitość. autor: Zespół       Strefa zamknięta
login:
haslo:
akceptuję regulamin
 
Polski Komitet Normalizacyjny
O normach
Prenumerata norm
Wolters Kluwer SA
ARCHISPACE
e-SEKOCENBUD
SEP COSiW
Instytut Techniki Budowlanej
Budownictwo wielkopłytowe
Wywiadownia gospodarcza
Jak korzystać z Wywiadowni gospodarczej
Baza cen e-BISTYP
Instrukcja do importu
Izba Projektowania Budowlanego
Jak korzystać z Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych
Baza realizacji członkostwa w PDK OIIB
Materiały ze szkoleń
Czytelnia
Zjazdy PDK OIIB
Budżety PDK OIIB
  Osób na stronie: 8
  Licznik odwiedzin:
  © 2007 Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwarealizacja: MRESINET  
// Pawel's request - google