Aktualności O Izbie Facebook Pobierz Kontakt
 
w archiwum
PDK OIIB
ZEBRANIA WYBORCZE na kadencję 2018-2022
SKŁAD ORGANÓW kadencja 2014 - 2018
Uchwały Rady w sprawach ogólnych
Uchwały Rady w sprawach indywidualnych
Terminarz
Ubezpieczenia
Członkostwo
Uprawnienia Budowlane
Sąd Dyscyplinarny
Szkolenia
Regulaminy
Plan szkoleń i warsztatów
Szkolenia on-line
Wycieczki integracyjne
Bal z okazji Dnia Budowlanych
Prenumerata czasopism
Targi i Konferencje
Apel Stowarzyszeń
Wydawnictwa Izby
Z życia Izby
Konkursy
Wizytówki
Rzeczoznawcy
PRACA
Na luzie


Promocyjna sprzedaż programów komputerowych
( 08-12-2017 )
Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ogłasza promocyjną sprzedaż programów komputerowych. Termin naboru wniosków o dofinansowanie od 11 do 18 grudnia 2017 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie na ten cel.

AutoCAD LT 2018 w licencjach na rok, 2 lata lub 3 lata
Program AutoCAD LT 2018, licencja 1 rok - cena 1635,90 zł brutto
Program AutoCAD LT 2018, licencja 2 lata - cena 3259,50 zł brutto
Program AutoCAD LT 2018, licencja 3 lata - cena 4895,40 brutto

BIMestiMate (ZUZIA)
Program BIMestiMate
(kosztorysowanie +moduł BIM) - cena 1000,00 zł brutto
Program Metricad (dla członków posiadających oprogramowanie BIMestiMate lub ZUZIA) - cena 500,00 zł brutto
Program Metricad (dla członków nie posiadających oprogramowania BIMestiMate lub ZUZIA) - cena 623,00 zł brutto
Program PDF Kosztorys (dla członków posiadających oprogramowanie BIMestiMate lub ZUZIA) - cena 250,00 zł brutto
Program PDF Kosztorys (dla członków nie posiadających oprogramowania BIMestiMate lub ZUZIA) - cena 373,00 zł brutto
Więcej informacji znajduje się w linku

WINBUD Kosztorys
Program WINBUD Kosztorys Start -
cena 547,35 zł brutto wraz z przesyłką
Program WINBUD Kosztorys Prof. - cena 1039,35 zł brutto wraz z przesyłką

INTERsoft
Wybierz licencje
oprogramowania autorstwa ArCADiasoft Chudzik sp. j. 
za kwotę co najmniej 2 000,- zł netto ( 2460,- zł brutto)
a otrzymasz rabat 1200,- zł netto (1476,- zł brutto).

Lista programów wchodząca w skład promocji oraz cennik znajdują się TUTAJ

UWAGA:
Dofinansowanie nie dotyczy zakupu aktualizacji oraz nakładek oprogramowania kupowanych osobno. Dofinansowanie można uzyskać jedynie do zakupu wersji podstawowej programu lub do wersji podstawowej z nakładkami.

Informujemy ponadto, że zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem wspierania doskonalenia zawodowego członków PDK OIIB , PDK OIIB może przyznać członkowi dofinansowanie do zakupu programu komputerowego w wysokości do 50% kosztów zakupu, lecz nie więcej niż 500 zł. W przypadku wyczerpania przewidzianych w budżecie środków finansowych na dofinansowanie decyzja przyznania dofinansowania uzależniona jest od terminu przesłania wniosku.

Każdy członek może uzyskać wsparcie finansowe do jednokrotnego, organizowanego przez KDZ zakupu programu technicznego lub innego umożliwiającego podnoszenie kwalifikacji zawodowych raz na 4 lata (sprzedaż organizowana przez PDK OIIB).

Dofinansowanie nie dotyczy w szczególności aktualizacji, lub nakładek oprogramowania.

Zakup danego programu komputerowego (przy wsparciu finansowym PDK OIIB) nie wyklucza z ponownego nabycia programu po obniżonej cenie (wynegocjowanej przez KDZ), lecz z pominięciem dofinansowania. Ponadto przypominamy, że łączna kwota dofinansowania dla każdego członka w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 1000 zł, niezależnie z jakich form wspierania doskonalenia członek skorzystał.

1. W celu otrzymania dofinansowania do zakupu programu należy w terminie od 11 do 18 grudnia 2017 r. przesłać na adres mailowy: dofinansowania@inzynier.rzeszow.pl lub osobiście do biura Izby, Rzeszów, ul. Słowackiego 20, pok. 601:
a) wniosek wg wzoru:  wniosek o dofinansowanie zakupu programu
b) dane do faktury imię i nazwisko, adres, NIP i  nazwa - jeśli dot. firmy (aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (nie starszy niż 3 miesiące))
c) adres mailowy, na który ma być wysłana faktura.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonicznym 17 850 77 05 wew. 32.
Uwaga: wnioski niepodpisane nie będą honorowane.

Wnioski nadesłane po 18 grudnia oraz wnioski nie podpisane lub podpisane komputerowo nie będą rozpatrywane.

2. Lista chętnych zostanie przekazana firmie dystrybuującej oprogramowanie, która wystawi niezwłocznie faktury i prześle je na wskazane adresy mailowe.

3. Warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania jest uzupełnienie wniosku do biura Izby do 21 grudnia 2017 r. drogą mailową na dofinansowania@inzynier.rzeszow.pl w formie skanu dokumentów lub pocztą tradycyjną na adres biura Izby, tj. Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ul. Słowackiego 20, 35-060 Rzeszów. Dokumenty wymagane do uzupełnienia to:
- oświadczenie do PIT 8C, 
- potwierdzenia kopii faktury oraz zapłaty za wystawioną fakturę dla przedmiotowego programu.

Aktualizacje oraz nakładki są wyłączone z dofinansowania, a osoby zainteresowane ich promocyjnym zakupem proszone są o kontakt bezpośrednio z dystrybutorem: 

BIMestiMate
- aktualizacja programu ZUZIA dla wersji od 5x do 12x do BIMestiMate (dla komputerów 32-bitowych) - cena 500,00 zł brutto
- aktualizacja programu ZUZIA dla wersji od 5x do 12x do BIMestiMate (dla komputerów 64-bitowych) wraz z dodatkową wymianą klucza - cena 623,00 zł brutto
Kontakt:
p. Piotr Widak Tel. 0-604 466 908,
zuzia@widak.pl

INTERsoft
Lista programów wchodząca w skład promocji oraz cennik znajdują się
TUTAJ
Kontakt:
p. Monika Rędziak Tel. 42 689 11 09, mredziak@intersoft.pl


 autor: Zespół       Strefa zamknięta
login:
haslo:
akceptuję regulamin
 
Polski Komitet Normalizacyjny
O normach
Prenumerata norm
Wolters Kluwer SA
ARCHISPACE
e-SEKOCENBUD
SEP COSiW
Instytut Techniki Budowlanej
Budownictwo wielkopłytowe
Wywiadownia gospodarcza
Jak korzystać z Wywiadowni gospodarczej
Baza cen e-BISTYP
Instrukcja do importu
Izba Projektowania Budowlanego
Jak korzystać z Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych
Baza realizacji członkostwa w PDK OIIB
Materiały ze szkoleń
Czytelnia
Zjazdy PDK OIIB
Budżety PDK OIIB
  Osób na stronie: 21
  Licznik odwiedzin:
  © 2007 Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwarealizacja: MRESINET  
// Pawel's request - google