Aktualności O Izbie Facebook Pobierz Kontakt
 
w archiwum
PDK OIIB
ZEBRANIA WYBORCZE na kadencję 2018-2022
SKŁAD ORGANÓW kadencja 2014 - 2018
Uchwały Rady w sprawach ogólnych
Uchwały Rady w sprawach indywidualnych
Terminarz
Ubezpieczenia
Członkostwo
Uprawnienia Budowlane
Sąd Dyscyplinarny
Szkolenia
Regulaminy
Plan szkoleń i warsztatów
Szkolenia on-line
Wycieczki integracyjne
Bal z okazji Dnia Budowlanych
Prenumerata czasopism
Targi i Konferencje
Apel Stowarzyszeń
Wydawnictwa Izby
Z życia Izby
Konkursy
Wizytówki
Rzeczoznawcy
PRACA
Na luzie


Promocyjna sprzedaż podręczników od 06.11.2017 r.
( 31-10-2017 )
Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ogłasza promocyjną sprzedaż podręczników pt. „Okresowe kontrole obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji" oraz „Budownictwo ogólne. Podstawy projektowania i obliczania budynków". Nabór wniosków w terminie od 06.11.2017 godz. 8:00 do 13.11.2017 r. godz. 8:00 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie na ten cel.

„Okresowe kontrole obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji"

Koszt: 55 zł brutto (podręcznik wraz z przesyłką)

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

Wydawca: Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego

ISBN 978-83-944607-3-0

Ilość stron: 592

Dr inż. Adam Baryłka w ramach wieloletniej działalności w Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego uczestniczył w dokonywaniu licznych okresowych kontroli w zakresie wielu rodzajów obiektów budowlanych oraz weryfikował kilkaset protokołów z dokonanych okresowych kontroli przez pracowników CRB. Z doświadczeń wyniesionych z tych działań wynika, że poważnym problemem dokonywania okresowych kontroli jest ogromne zróżnicowanie obiektów budowlanych, które są poddawane okresowym kontrolom - w zakresie czasu ich powstania, przeznaczenia, wielkości, sposobu rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego, rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego i technologii wykonania. Z uwagi na powyższe zróżnicowanie osoby podejmujące się wykonania okresowych kontroli powinny posiadać odpowiednią wiedzę techniczną dotyczącą kontrolowanego obiektu odnośnie do sposobu rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego, który jest związany z czasem jego budowy i stosowanymi w tym czasie rozwiązaniami materiałowo-konstrukcyjnymi.
Niniejsza praca jest poświęcona zagadnieniom dokonywania okresowych kontroli obiektów budowlanych przeprowadzanych w procesie ich eksploatacji. Książka jest skierowana w szczególności do osób, które podejmują się dokonywania okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresach określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane oraz przepisach ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, a także właścicieli i zarządców obiektów budowlanych zlecających dokonywanie okresowych kontroli. Pozycja może być również przydatna dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, osób starających się o uzyskanie uprawnień budowlanych oraz wszystkich zainteresowanych praktycznymi zagadnieniami budownictwa.

„Budownictwo ogólne. Podstawy projektowania i obliczania konstrukcji budynków"

Koszt: nie więcej niż 107,50 zł brutto*
(podręcznik wraz z przesyłką)
* kwota może ulec zmniejszeniu w zależności od ilości zamówionych egzemplarzy

Autorzy opracowania: Krzysztof Schabowicz,
Tomasz Gorzelańczyk

Wydawca: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne

ISBN 978-83-7125-269-3
Ilość stron: 502

Monografia przeznaczona dla inżynierów i ekspertów w dyscyplinie budownictwo, a także studentów Wydziałów Budownictwa i Architektury. Jak napisał w recenzji prof. Kazimierz Czapliński: „W książce niniejszej wykorzystano w niewielkiej części treść zawartą w wydanej książce pt. Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego, wprowadzając obecnie znaczne i istotne zmiany, dokonano aktualizacji przepisów i bardzo znacznie, niemal trzykrotnie, rozszerzono jej treść (w porównaniu do wydania pierwotnego). Te fakty zadecydowały o tym, aby nadać książce nowy tytuł i poddać ją recenzji".
W książce usystematyzowano i uaktualniono wiedzę mieszczącą się w dyscyplinie budownictwo, w specjalności budownictwo ogólne. Dotyczy to przede wszystkim rysunku technicznego budowlanego oraz podstaw projektowania architektonicznego i obliczania konstrukcyjnego budynków. Uwzględniono najnowsze Polskie Normy dotyczące rysunku technicznego budowlanego oraz normy wycofane, a także obowiązujące i wycofane przepisy prawne związane z projektowaniem budynków - podając ich stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 r.

Informujemy ponadto, że zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem wspierania doskonalenia zawodowego członków PDK OIIB , PDK OIIB może przyznać członkowi dofinansowanie do zakupu 1 egzemplarza danej pozycji książkowej w wysokości do 50 % kosztów zakupu, lecz nie więcej niż 500 zł. Zakup danej pozycji książkowej (przy wsparciu finansowym PDK OIIB) nie wyklucza z ponownego nabycia podręcznika po obniżonej cenie (wynegocjowanej przez KDZ). Ponadto przypominamy, że łączna kwota dofinansowania dla każdego członka w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 1000 zł, niezależnie z jakich form wspierania doskonalenia członek skorzystał.

Warunkiem dofinansowania jest przekazanie odręcznie podpisanego wniosku o dofinansowanie do zakupu podręcznika, oraz druku oświadczenia do PIT 8-c  w terminach wyżej opisanych do biura PDK OIIB:
- drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mailowy: rekrutacja@inzynier.rzeszow.pl 
- osobiście do biura Izby, Rzeszów, ul. Słowackiego 20, pok. 603.
- tel. 17 850 77 05 wew. 24.

Uwaga: wnioski niepodpisane nie będą honorowane.

Termin wpłat do 3 dni roboczych od momentu poinformowania przez biuro PDK OIIB o przyznanym dofinansowaniu. Bank Zachodni WBK S.A. 61 1500 1100 1211 0005 2361 0000.

Termin promocji mija 13 listopada 2017 r.

 

 

 autor: Zespół       Strefa zamknięta
login:
haslo:
akceptuję regulamin
 
Polski Komitet Normalizacyjny
O normach
Prenumerata norm
Wolters Kluwer SA
ARCHISPACE
e-SEKOCENBUD
SEP COSiW
Instytut Techniki Budowlanej
Budownictwo wielkopłytowe
Wywiadownia gospodarcza
Jak korzystać z Wywiadowni gospodarczej
Baza cen e-BISTYP
Instrukcja do importu
Izba Projektowania Budowlanego
Jak korzystać z Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych
Baza realizacji członkostwa w PDK OIIB
Materiały ze szkoleń
Czytelnia
Zjazdy PDK OIIB
Budżety PDK OIIB
  Osób na stronie: 3
  Licznik odwiedzin:
  © 2007 Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwarealizacja: MRESINET  
// Pawel's request - google