Aktualności O Izbie Facebook Pobierz Kontakt
 
w archiwum
PDK OIIB
ZEBRANIA WYBORCZE na kadencję 2018-2022
SKŁAD ORGANÓW kadencja 2014 - 2018
Uchwały Rady w sprawach ogólnych
Uchwały Rady w sprawach indywidualnych
Terminarz
Ubezpieczenia
Członkostwo
Uprawnienia Budowlane
Sąd Dyscyplinarny
Szkolenia
Regulaminy
Plan szkoleń i warsztatów
Szkolenia on-line
Wycieczki integracyjne
Bal z okazji Dnia Budowlanych
Prenumerata czasopism
Targi i Konferencje
Apel Stowarzyszeń
Wydawnictwa Izby
Z życia Izby
Konkursy
Wizytówki
Rzeczoznawcy
PRACA
Na luzie


Założenia projektowe niezgodne z zasadami obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych wiedzy technicznej jako przyczyny opóźnień oraz sporów w procesie budowlanym
( 03-10-2017 )

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ponawia zaproszenie  na szkolenie : Założenia projektowe niezgodne z zasadami obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych wiedzy technicznej jako przyczyny opóźnień oraz sporów w procesie budowlanym, szkolenie 4 godzinne.

Program szkolenia:
1).Co to jest wiedza techniczna?
2).Obowiązujące przepisy Prawa budowlanego i warunków technicznych w zakresie stosowania wiedzy technicznej podczas projektowania i wykonywania robót budowlanych.
3).Które normy stosować przy projektowaniu? Normalizacja w Polsce i w UE. Konflikt pomiędzy Eurokodami i nowymi normami (wprowadzonymi do stosowania), a normami powołanymi w obowiązujących przepisach prawa.
4).Aktualne normy dotyczące dokumentacji technicznej w budownictwie.
5).Błąd, omyłka, niezgodność, założenie projektowe niezgodne z przepisami lub wiedzą techniczną.
6).Przykłady rozwiązań projektowych niezgodnych z założeniami obowiązujących przepisów prawa i wiedzy technicznej - analiza i omówienie. Wpływ niewłaściwych rozwiązań na przebieg procesu budowlanego. Braki wykonawcze będące efektem założeń projektowych niezgodnych z obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej.
7).Wielość dokumentów odniesienia przy projektowaniu, wykonawstwie i odbiorze robót budowlanych; problemy z tym związane.
8).Kto odpowiada za projekt?
9).Kontrola (sprawdzenie) projektów wg polskiego Prawa budowlanego oraz wg Eurokodów.
10).Hierarchia dokumentacji projektowej.
11).Zmiany w prawnych zasadach dokumentowania tzw. zmian nieistotnych podczas realizacji robót budowlanych.
12).Czy wykonawca zawsze jest winny usterkom i błędom wykonawczym? Prawa i obowiązki wykonawcy wynikaj ące z umowy o roboty budowlane i z przepisów Kodeksu cywilnego, obliguj ące inwestora do egzekwowania usunięcia braków, błędów i nieścisłości w dokumentacji projektowej. Przykłady orzeczeń sądowych w takich sprawach.
13).Właściwa organizacja procesu budowlanego - stadia przypadków.
14).Analiza przepisów dotyczących projektowania w ramach projektu tzw. Kodeksu urbanistyczno - budowlanego oraz nowych warunków technicznych. Czy będzie lepiej i łatwiej projektować?

Zmiana terminu
09.10.2017 r. 10.10.2017 r. (wtorek) godz. 16.00 - 20.00
Rzeszów, siedziba PDK OIIB, ul. Słowackiego 20, VI piętro, sala nr 603, 604 - również na żywo przez internet (on-line)

Wykładowca: mgr inż. Michał Jurczyk - w latach 2005÷2011 praca w wykonawstwie w przedsiębiorstwach budowlanych (inżynier budowy, kierownik robót). Od 2011r. praca na stanowisku inspektora w powiatowym organie nadzoru budowlanego.

Zgłoszenie chęci osobistego uczestnictwa  może być dokonane wyłącznie we własnym imieniu:
- e-mailowo na adres: szkolenia@inzynier.rzeszow.pl,
- telefonicznie na numer: 17 850 77 05 wew. 26
- osobiście w siedzibie biura PDK OIIB, p. 601

Informacje dodatkowe dotyczące uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez PDK OIIB

 

  autor: Zespół       Strefa zamknięta
login:
haslo:
akceptuję regulamin
 
Polski Komitet Normalizacyjny
O normach
Prenumerata norm
Wolters Kluwer SA
ARCHISPACE
e-SEKOCENBUD
SEP COSiW
Instytut Techniki Budowlanej
Budownictwo wielkopłytowe
Wywiadownia gospodarcza
Jak korzystać z Wywiadowni gospodarczej
Baza cen e-BISTYP
Instrukcja do importu
Izba Projektowania Budowlanego
Jak korzystać z Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych
Baza realizacji członkostwa w PDK OIIB
Materiały ze szkoleń
Czytelnia
Zjazdy PDK OIIB
Budżety PDK OIIB
  Osób na stronie: 11
  Licznik odwiedzin:
  © 2007 Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwarealizacja: MRESINET  
// Pawel's request - google