Aktualności O Izbie Facebook Pobierz Kontakt
 
w archiwum
PDK OIIB
ZEBRANIA WYBORCZE na kadencję 2018-2022
SKŁAD ORGANÓW kadencja 2014 - 2018
Uchwały Rady w sprawach ogólnych
Uchwały Rady w sprawach indywidualnych
Terminarz
Ubezpieczenia
Członkostwo
Uprawnienia Budowlane
Sąd Dyscyplinarny
Szkolenia
Regulaminy
Plan szkoleń i warsztatów
Szkolenia on-line
Wycieczki integracyjne
Bal z okazji Dnia Budowlanych
Prenumerata czasopism
Targi i Konferencje
Apel Stowarzyszeń
Wydawnictwa Izby
Z życia Izby
Konkursy
Wizytówki
Rzeczoznawcy
PRACA
Na luzie


21-29.09.2017 r. wycieczka Skarby Bałkanów - II etap
( 17-08-2017 )

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza na wycieczkę "Skarby Bałkanów" organizowaną dla PDK OIIB przez biuro turystyczne Logos Tour w terminie 21-29.09.2017r.  Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy na II etap.

Nowa propozycja KDZ PDK OIIB - Skarby Bałkanów- to 9-dniowa wycieczka objazdowa obejmująca wiele atrakcji na trasie:
Węgry, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Albania, Macedonia i Serbia.

Koszt wycieczki od: 1775 zł od osoby (przy założeniu frekwencji 45 osób).

Szczegółowy program wycieczki oraz zakres świadczeń ujętych i nieujętych w cenie - zawarto w dalszej części niniejszego maila.

II etap dla osób towarzyszących:

Planowany termin składania wniosków w ramach II etapu  18 sierpnia br. od godz. 8:00 do 25 sierpnia br. do godziny 12-ej.

Uwaga:
 -  wnioski złożone przed i po terminie nie będą brane pod uwagę,
 -     o uczestnictwie w wycieczce zadecyduje kolejność składania zgłoszeń w ww. przedziałach czasowych,
-mając na uwadze doświadczenia PDK OIIB - osoby zgłaszające chęć uczestnictwa w wycieczce i zakwalifikowane wstępnie na listę uczestników - zostaną zobowiązane do bezzwłocznego uiszczenie bezzwrotnej zaliczki w kwocie 700 zł (zaliczka zostanie zwrócona tylko w przypadku, gdy wycieczka zostanie odwołana, np. z powodu braku frekwencji),
-  osoby, które nie wpłacą zaliczki w przeciągu 3 dni od daty poinformowania ich o konieczności jej uiszczenia zostaną automatycznie wykreślone z listy uczestników wycieczki.

Warunki uczestnictwa:
Zgłoszenia chęci uczestnictwa w wycieczce prosimy przesyłać odręcznie podpisane: wniosek o dofinansowanie wycieczki organizowanej przez PDK OIIB  oraz druk oświadczenia do PIT 8 c.  w terminach wyżej opisanych do biura PDK OIIB.

- drogą elektroniczną na adres e-mailowy: rekrutacja@inzynier.rzeszow.pl
- osobiście do biura Izby, Rzeszów, ul. Słowackiego 20, pok. 603 .

Zgodnie z Regulaminem wspierania doskonalenia zawodowego członków PDK OIIB - wysokość dofinansowania dla osób należących do PDK OIIB wynosi do50% kosztów wycieczki, lecz nie więcej niż 500 zł i uzależniona jest od wykorzystanego już w danym roku dofinansowania do szkoleń wyjazdowych. Prosimy dokonywać wpłat na konto biura PDK OIIB, nr konta:  Bank Zachodni WBK S.A. 61 1500 1100 1211 0005 2361 0000 z dopiskiem Bałkany

Dofinansowanie nie dotyczy osób towarzyszących, które będą zobowiązane do opłacenia pełnego kosztu wycieczki.

O terminie zapłaty pozostałej części należności za wycieczkę zakwalifikowane osoby zostaną poinformowane z min. 2 tygodniowym wyprzedzeniem.Pobierz załącznik :
 • Program wycieczka Skarby Balkanow 2017

 •  autor: Zespół         Strefa zamknięta
  login:
  haslo:
  akceptuję regulamin
   
  Polski Komitet Normalizacyjny
  O normach
  Prenumerata norm
  Wolters Kluwer SA
  ARCHISPACE
  e-SEKOCENBUD
  SEP COSiW
  Instytut Techniki Budowlanej
  Budownictwo wielkopłytowe
  Wywiadownia gospodarcza
  Jak korzystać z Wywiadowni gospodarczej
  Baza cen e-BISTYP
  Instrukcja do importu
  Izba Projektowania Budowlanego
  Jak korzystać z Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych
  Baza realizacji członkostwa w PDK OIIB
  Materiały ze szkoleń
  Czytelnia
  Zjazdy PDK OIIB
  Budżety PDK OIIB
    Osób na stronie: 13
    Licznik odwiedzin:
    © 2007 Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwarealizacja: MRESINET  
  // Pawel's request - google