Aktualności O Izbie Facebook Pobierz Kontakt
 
w archiwum
PDK OIIB
ZEBRANIA WYBORCZE na kadencję 2018-2022
SKŁAD ORGANÓW kadencja 2014 - 2018
Uchwały Rady w sprawach ogólnych
Uchwały Rady w sprawach indywidualnych
Terminarz
Ubezpieczenia
Członkostwo
Uprawnienia Budowlane
Sąd Dyscyplinarny
Szkolenia
Regulaminy
Plan szkoleń i warsztatów
Szkolenia on-line
Wycieczki integracyjne
Bal z okazji Dnia Budowlanych
Prenumerata czasopism
Targi i Konferencje
Apel Stowarzyszeń
Wydawnictwa Izby
Z życia Izby
Konkursy
Wizytówki
Rzeczoznawcy
PRACA
Na luzie


Ogłoszenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
( 20-06-2017 )
W związku z planowaną  jesienną sesją egzaminacyjną, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna  informuje, że wnioski o nadanie uprawnień budowlanych we wszystkich specjalnościach przyjmowane będą ze wstępną weryfikacją od dnia 31 lipca 2017 r. do dnia  11 sierpnia 2017 r. , w godzinach od 8 00 do  godz. 1400, jest to termin ostateczny.                   

Osoby, które uzyskały wynik negatywny egzaminu i zamierzają ponownie przystąpić do egzaminu, winny złożyć wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu, najpóźniej 60 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego, tj. do dnia 17 września 2017 r.
Wypełniony wniosek można przesłać pocztą, e-mailem lub złożyć osobiście w siedzibie izby 

Egzamin testowy (pisemny) odbędzie się w dniu 17 listopada 2017 r.

Uwaga: Osoby ubiegające się o rozszerzenie lub uzupełnienie posiadanych już uprawnień budowlanych, zobowiązane są do przedłożenia posiadanych uprawnień (w formie kserokopii potwierdzonych notarialnie).

Osoby ubiegające się o uprawnienia budowlane do projektowania zobowiązane są zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia dołączyć do wniosku prace projektowe wykonane w ramach odbytej praktyki zawodowej.
Obowiązek ten, zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 5 „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych" uchwalonego przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, należy realizować poprzez dołączenie do wniosku wykazu prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej wg wzoru dla złącznika nr 9.
Wykaz prac projektowych winien odpowiadać poszczególnym pozycjom zbiorczego zestawienia odbytej praktyki zawodowej przy sporządzaniu projektów (załącznika do oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej).
Komisja kwalifikacyjna może zażądać od wnioskodawcy dostarczenia konkretnych prac projektowych wyszczególnionych w wykazie, które następnie pozostaną w archiwum komisji.

Zał. nr 9 do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych

WYKAZ PRAC PROJEKTOWYCH
WYKONANYCH W RAMACH PRAKTYKI ZAWODOWEJ

przez
Imię i nazwisko wnioskodawcy ................................................

Lp. 

Czas praktyki
od-do (dd/mm/rrrr)

Nazwa   projektu  

Wyszczególnienie prac projektowych wykonanych przez wnioskodawcę w ramach projektu

    
    


 autor: Zespół       Strefa zamknięta
login:
haslo:
akceptuję regulamin
 
Polski Komitet Normalizacyjny
O normach
Prenumerata norm
Wolters Kluwer SA
ARCHISPACE
e-SEKOCENBUD
SEP COSiW
Instytut Techniki Budowlanej
Budownictwo wielkopłytowe
Wywiadownia gospodarcza
Jak korzystać z Wywiadowni gospodarczej
Baza cen e-BISTYP
Instrukcja do importu
Izba Projektowania Budowlanego
Jak korzystać z Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych
Baza realizacji członkostwa w PDK OIIB
Materiały ze szkoleń
Czytelnia
Zjazdy PDK OIIB
Budżety PDK OIIB
  Osób na stronie: 6
  Licznik odwiedzin:
  © 2007 Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwarealizacja: MRESINET  
// Pawel's request - google