Aktualności O Izbie Facebook Pobierz Kontakt
 
w archiwum
PDK OIIB
ZEBRANIA WYBORCZE na kadencję 2018-2022
SKŁAD ORGANÓW kadencja 2014 - 2018
Uchwały Rady w sprawach ogólnych
Uchwały Rady w sprawach indywidualnych
Terminarz
Ubezpieczenia
Członkostwo
Uprawnienia Budowlane
Sąd Dyscyplinarny
Szkolenia
Regulaminy
Plan szkoleń i warsztatów
Szkolenia on-line
Wycieczki integracyjne
Bal z okazji Dnia Budowlanych
Prenumerata czasopism
Targi i Konferencje
Apel Stowarzyszeń
Wydawnictwa Izby
Z życia Izby
Konkursy
Wizytówki
Rzeczoznawcy
PRACA
Na luzie


Z życia stowarzyszeń branżowych - PZITB
( 12-05-2017 )

Relacja z Zebrania Komitetu Młodej Kadry PZITB
W dniu 18 marca br. w Warszawie w siedzibie Zarządu Głównego PZITB mieszczącej się przy ulicy Świętokrzyskiej 14 odbyło się Zebranie Komitetu Młodej Kadry. Zebranie poprzedziło spotkanie informacyjne grupy roboczej ds. współpracy z Komitetem BIM PZITB, w skład której wchodzi ośmiu przedstawicieli Kół z całej Polski. Do grona dołączył przedstawiciel Oddziału Rzeszów kol. Maciej Ilko. Spotkanie poprowadził Przewodniczący Komitetu BIM PZITB kol. Wiktor Piwkowski, który nakreślił plan działania grupy na najbliższy czas oraz zaprosił jej członków do udziału w IV Konferencji i Targach BIM Projektowanie Przyszłości. Wydarzenie to odbędzie się 20 kwietnia br. w Pałacu Lubomirskich w Warszawie.
Właściwe zebranie rozpoczęło się punktualnie o 11:00 od przywitania przybyłych delegatów przez przewodniczącego kol. Piotra Szymczaka i przyjęcia porządku obrad. Na początek podsumowano wydarzenia z mijających miesięcy tj. Zebranie Komitetu Młodej Kadry w Warszawie z dn. 22.10.2016 r. oraz I Konferencję Workcamp MK PZITB, która odbyła się w Łodzi w dn. 13.01.2017 r.
Podczas kolejnego punktu porządku Zebrania omówiono stan realizacji poszczególnych części Programu Działalności KMK PZITB na kadencję 2016-2020. Następnie debatowano i głosowano nad zmianami do Statutu Komitetu Młodej Kadry oraz omówiono wyniki ankiety zorganizowanej przez KMK nt. czytelnictwa prasy budowlanej wśród młodych inżynierów.
W ostatnim punkcie przedstawiono stan organizacji oraz wstępny program XVII Zjazdu Naukowo-Technicznego MK PZITB, który odbędzie się w Rzeszowie w dniach 26-28.05.2017 r. pod hasłem „Rzeszowskie Innowacje". Informacje nt. Zjazdu zostały odebrane z dużym entuzjazmem przez wszystkich delegatów. Oddział Poznań podał do wiadomości datę kolejnego XVIII Zjazdu Naukowo-Technicznego MK PZITB - 13-15.10.2017 r.
Około godziny 16:30, a więc półtorej godziny po planowanym czasie zakończono zebranie, obradujący udali się na wspólny obiad a następnie w drogę powrotną do swoich miast.
Reprezentantem Koła Młodych PZITB Oddział Rzeszów w Zebraniu KMK był Maciej Ilko - przewodniczący.

 autor: Zespół       Strefa zamknięta
login:
haslo:
akceptuję regulamin
 
Polski Komitet Normalizacyjny
O normach
Prenumerata norm
Wolters Kluwer SA
ARCHISPACE
e-SEKOCENBUD
SEP COSiW
Instytut Techniki Budowlanej
Budownictwo wielkopłytowe
Wywiadownia gospodarcza
Jak korzystać z Wywiadowni gospodarczej
Baza cen e-BISTYP
Instrukcja do importu
Izba Projektowania Budowlanego
Jak korzystać z Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych
Baza realizacji członkostwa w PDK OIIB
Materiały ze szkoleń
Czytelnia
Zjazdy PDK OIIB
Budżety PDK OIIB
  Osób na stronie: 21
  Licznik odwiedzin:
  © 2007 Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwarealizacja: MRESINET  
// Pawel's request - google