Aktualności O Izbie Facebook Pobierz Kontakt
 
w archiwum
PDK OIIB
ZEBRANIA WYBORCZE na kadencję 2018-2022
SKŁAD ORGANÓW kadencja 2014 - 2018
Uchwały Rady w sprawach ogólnych
Uchwały Rady w sprawach indywidualnych
Terminarz
Ubezpieczenia
Członkostwo
Uprawnienia Budowlane
Sąd Dyscyplinarny
Szkolenia
Regulaminy
Plan szkoleń i warsztatów
Szkolenia on-line
Wycieczki integracyjne
Bal z okazji Dnia Budowlanych
Prenumerata czasopism
Targi i Konferencje
Apel Stowarzyszeń
Wydawnictwa Izby
Z życia Izby
Konkursy
Wizytówki
Rzeczoznawcy
PRACA
Na luzie


Promocyjna sprzedaż programu Zuzia 12
( 05-12-2016 )

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ogłasza promocyjną sprzedaż programu Zuzia 2012. Termin promocyjnej sprzedaży od 5-15 grudnia 2016 r.

W nawiązaniu do przeprowadzonej ankiety wysłanej do członków PDK OIIB przedstawiamy wynegocjowaną z firmą Datacomp sprzedaż programu Zuzia. Termin promocyjnej sprzedaży od 5-15 grudnia 2016 r.

Program ZUZIA 12 cena 850,00 zł brutto
pakiet zawiera: instrukcję, płytę CD, klucz zabezpieczający na port USB oraz kartę licencyjną. Cena programu zawiera 12 miesięczną opiekę techniczną usługa obejmuje możliwość automatycznego pobrania z internetu wszystkich aktualizacja wychodzących przez 12 miesięcy od daty wystawienia faktury zakupu programu.

Wg ust.3 Regulaminu wspierania doskonalenia zawodowego członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
Każdy członek może uzyskać wsparcie finansowe do jednokrotnego, organizowanego przez KDZ zakupu programu technicznego lub innego umożliwiającego podnoszenie kwalifikacji zawodowych raz na 4 lata. Zakup przez członka (przy wsparciu finansowym) programu nie wyklucza go z możliwości ponownego nabycia tego samego oprogramowania po obniżonych cenach (wynegocjowanych przez KDZ), lecz z pominięciem dofinansowania.

Dofinansowanie nie dotyczy w szczególności aktualizacji, lub nakładek oprogramowania.
1. Członkowie Izby mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 50% ceny programu (w zależności od wykorzystanego limitu dofinansowania), jednak nie więcej niż 500 zł. W przypadku wyczerpania przewidzianych w budżecie pieniędzy na dofinansowanie decyzja przyznania dofinansowania uzależniona jest od terminu przesłania wniosku.

2. W celu złożenia zamówienia programu należy w terminie do 15 grudnia 2016r. przesłać
na adres mailowy: dofinansowania@inzynier.rzeszow.pl

a) wniosek wg wzoru:  wniosek o dofinansowanie zakupu programu

b) dane do faktury imię i nazwisko, adres, NIP i  nazwa - jeśli dot. firmy (aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (nie starszy niż 3 miesiące).
c) adres mailowy, na który ma być wysłana faktura.

Wnioski nadesłane po 15 grudnia oraz wnioski nie podpisane lub podpisane komputerowo nie będą rozpatrywane.

3. Lista chętnych zostanie przekazana firmie dystrybuującej oprogramowanie, która wystawi niezwłocznie faktury z 7-dniowym terminem płatności i prześle na wskazane adresy mailowe.

4. Warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania jest uzupełnienie wniosku do biura Izby do 23 grudnia 2016 r. drogą mailową na dofinansowania@inzynier.rzeszow.pl   dopuszczalna forma poprzez skan dokumentów, pocztą tradycyjną na adres biura Izby, tj. Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ul. Słowackiego 20, 35-060 Rzeszów.

Dokumenty wymagane do uzupełnienia to:

- oświadczenie do PIT 8C,

- potwierdzenia kopii faktury oraz zapłaty za wystawioną fakturę dla przedmiotowego programu..

Przypominamy, że  PDK OIIB może przyznać członkom dofinansowanie  do zakupu programu zgodnie z obowiązującym Regulaminu wspierania doskonalenia zawodowego członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Dotyczy to wszystkich czynnych członków, zarówno pracujących na umowę o pracę, jak i prowadzących działalność gospodarczą.

Nadmieniamy również, że nie można uzyskać dofinansowania przy indywidualnym zakupie dowolnego programu komputerowego, czy podręcznika, a jedynie wtedy, gdy promocyjna sprzedaż organizowana jest przez Komisję Doskonalenia Zawodowego PDK OIIB.

Aktualizacje oraz nakładki są wyłączone z dofinansowania, a osoby zainteresowane ich promocyjnym zakupem  proszone są o kontakt bezpośrednio dystrybutorem p. Piotrem Widakiem Tel. 0-604 466 908, zuzia@widak.pl

- aktualizacja programu ZUZIA cena 420,00 zł brutto
- konwerter kosztorysów PDF Kosztorys dla posiadaczy programu ZUZIA cena 123,00 program PDF dla użytkowników programu ZUZIA z aktywną opieką techniczną, posiadających klucz KMM

- program metriCAD cena 600,00 zł brutto cena dla użytkowników programu ZUZIA z aktywną opieką techniczną, posiadających klucz KMM. autor: Zespół       Strefa zamknięta
login:
haslo:
akceptuję regulamin
 
Polski Komitet Normalizacyjny
O normach
Prenumerata norm
Wolters Kluwer SA
ARCHISPACE
e-SEKOCENBUD
SEP COSiW
Instytut Techniki Budowlanej
Budownictwo wielkopłytowe
Wywiadownia gospodarcza
Jak korzystać z Wywiadowni gospodarczej
Baza cen e-BISTYP
Instrukcja do importu
Izba Projektowania Budowlanego
Jak korzystać z Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych
Baza realizacji członkostwa w PDK OIIB
Materiały ze szkoleń
Czytelnia
Zjazdy PDK OIIB
Budżety PDK OIIB
  Osób na stronie: 6
  Licznik odwiedzin:
  © 2007 Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwarealizacja: MRESINET  
// Pawel's request - google