Aktualności O Izbie Facebook Pobierz Kontakt
 
w archiwum
PDK OIIB
ZEBRANIA WYBORCZE na kadencję 2018-2022
SKŁAD ORGANÓW kadencja 2014 - 2018
Uchwały Rady w sprawach ogólnych
Uchwały Rady w sprawach indywidualnych
Terminarz
Ubezpieczenia
Członkostwo
Uprawnienia Budowlane
Sąd Dyscyplinarny
Szkolenia
Regulaminy
Plan szkoleń i warsztatów
Szkolenia on-line
Wycieczki integracyjne
Bal z okazji Dnia Budowlanych
Prenumerata czasopism
Targi i Konferencje
Apel Stowarzyszeń
Wydawnictwa Izby
Z życia Izby
Konkursy
Wizytówki
Rzeczoznawcy
PRACA
Na luzie


Warsztaty komputerowe z programu Autodesk Civil 3D pt. Projekt skrzyżowania dla branży drogowej - warsztaty 24-godzinne
( 14-04-2015 )

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje o bezpłatnych warsztatach komputerowych w dniach 24, 25, 26 kwietnia 2015 r., z programu Autodesk Civil 3D pt. "Projekt skrzyżowania" - również na żywo przez internet (on-line) - warsztaty 24-godzinne.

Koleżanki i Koledzy
W trosce o rozsądne wydawanie pieniędzy oraz o możliwie równe warunki uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez naszą Izbę przypominamy i informujemy o zasadach tego uczestnictwa i uprzejmie prosimy o ich przestrzeganie i wykorzystywanie możliwości, jaki one oferują.

Ramowe zasady uczestnictwa członków w szkoleniach organizowanych przez PDK OIIB
Zasada ogólna:
Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne dla czynnych (tj. posiadających pełnię praw i obowiązków) członków PDK OIIB.
Zasady szczegółowe:
1. Członek PDK OIIB powinien zgłosić do biura Izby chęć osobistego uczestnictwa w szkoleniu najpóźniej 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie we własnym imieniu drogą e-mailową, telefoniczną, pocztową, lub przez osobistą obecność w biurze Izby. Członek może przy zgłoszeniu zaznaczyć chęć otrzymania materiałów szkoleniowych w wybranej przez siebie formie (nośnik elektroniczny, lub wydruk papierowy).
2. Catering na szkoleniu oraz materiały szkoleniowe w wybranej formie przysługują wyłącznie członkom, którzy zgłosili swoje uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z treścią pkt. 1 oraz są obecni na szkoleniu. Każdy członek uczestniczący w szkoleniu ma prawo otrzymać w dniu szkolenia materiały szkoleniowe zapisane na nośniku elektronicznym.
3. Na portalu internetowym PDK OIIB są zamieszczane materiały szkoleniowe nie później niż 3 dni przed planowanym terminem szkolenia, oraz są dostępne archiwizowane materiały szkoleniowe ze szkoleń odbytych. Członek PDK OIIB ma prawo pobrać z portalu Izby dowolne materiały szkoleniowe.
4. PDK OIIB, członkom, którzy dokonali zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z warunkami pkt. 1 może pokryć koszt dojazdu samochodem osobowym do miejsca szkolenia (będącego poza miejscem zamieszkania) i powrotu łącznie do 80 km., przy min. 3 członkach w samochodzie, którzy zgłosili chęć uczestnictwa i wezmą udział w danym szkoleniu.
5. Szkolenie organizowane przez PDK OIIB odbywa się w danym miejscu przy zgłoszeniu się min. 6 członków na 3 dni przed terminem szkolenia. W innym przypadku szkolenie może zostać odwołane.

UWAGA !!! CATERING PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE OSOBOM, KTÓRE ZGŁOSIŁY SWOJE UCZESTNICTWO W SZKOLENIU.

Warsztaty przeznaczone dla członków znających program AutoCad w stopniu co najmniej podstawowym.

Program warsztatów:
Dzień I:
1. Obiekty Civilowe":
- linia trasowania,
- profil,
- zespół,
- korytarz,
- linie próbkowania,
- przekroje.
2. Tworzenie modelu mapy terenu:
- model na podstawie mapy rastrowej,
- model z punktów w pliku tekstowym.
3. Linia trasowania - oś drogi:
- tworzenie linii trasowania,
- dodawanie etykiet do linii trasowania,
- edycja stylów linii trasowania,
- tworzenie linii trasowania odsunięć.
4. Profil drogi - niweleta:
- profil istniejącego terenu,
- profil niwelety drogi,
- styl profilu.
5. Przekroje typowe - zespoły:
- zespół,
- biblioteki zewnętrzne,
- dołączanie podzespołów.
Dzień II:
6. Model drogi - korytarz:
- tworzenie korytarza,
- parametry korytarza,
- kreator skrzyżowań,
- powierzchnia korytarza,
- wyświetlanie kodów korytarza.
7. Przekroje poprzeczne:
- linie próbkowania,
- widoki przekroju poprzecznego,
- przekroje w arkuszu wydruku,
- szyk i format wydruku.
Dzień III:
8. Objętości materiałów:
- powierzchnia odniesienia,
- obliczane objętości robót ziemnych,
- wykres transportu mas ziemnych.
9. Powiązania dynamiczne:
- modyfikacja niwelety,
- modyfikacja osi drogi,
- kopiowanie obiektów civilowych.
10. Aplikacje dedykowane do programu Autodesk CIVIL 3D:
- Advanced Road Design,
- CGS Extension*,
- G-CAD Oznakowanie drogowe*,
- ParkCAD*,
- Autodesk Vehicle Tracking*.

* - tematyka będzie omawiana w zależności od preferencji uczestników warsztatów

Warsztaty komputerowe poprowadzi mgr inż. Marek Tokarz.
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (płyta CD).

Notka biograficzna: mgr inż. Marek Tokarz - ukończone studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej, specjalność: drogi, ulice, lotniska. Od 2007 r. do chwili obecnej działalność projektowa w zakresie budownictwa drogowego. Od 1997 r. do chwili obecnej działalność gospodarcza - nadzór budowlany nad obiektami przemysłowymi jako kierownik budowy, a także inspektor nadzoru inwestorskiego. Planista budowy obwodnicy Jarosławia (jako pracownik firmy Eurovia Polska S.A.), inżynier projektu na kontraktach drogowych w firmie Skanska. Certyfikat Autodesk Civil 3D - Projektowanie obiektów infrastrukturalnych (liniowych) w systemach CAD oraz opracowanie szkoleniowe do aplikacji Autodesk Civil 3D.

Termin i miejsce:
24, 25, 26.04.2015 r. (piątek, sobota, niedziela) od 9.00 do 17.00 - Rzeszów, siedziba PDK OIIB, ul. Słowackiego 20, VI piętro, sala nr 609 - również na żywo przez internet (on-line).

Warsztaty komputerowe organizowane przez PDK OIIB odbywają się przy zgłoszeniu się min. 6 członków nie później niż 3 dni przed planowanym terminem warsztatów.
Z uwagi na prowadzenie warsztatów na odrębnych stanowiskach dla każdego uczestnika przy zgłoszeniu wymagane jest wpłacenie kaucji rezerwacyjnej w wysokości 30 zł. Kaucja ta jest zwracana członkowi pod warunkiem rzeczywistego uczestnictwa w warsztatach.
Kaucję w wysokości 30 zł należy wpłacić w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych przed planowanym terminem warsztatów na konto: Bank Zachodni WBK S.A. nr 61 1500 1100 1211 0005 2361 0000. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę warsztatów.

Szkolenie dostępne będzie również w wersji on-line - dla pierwszych zgłoszonych 25 uczestników, którzy powinni:
1. Przed szkoleniem pobrać i zainstalować program Komunikator ViCo w następujący sposób:
1) kliknij na link http://91.192.164.178/download/setup.exe
2) wybierz opcję "Uruchom program",
3) wybierz język polski,
4) zaakceptuj warunki umowy,
5) potwierdź wskazane miejsce instalacji,
6) dla ułatwienia zaznaczyć opcję utwórz ikonę na pulpicie,
7) rozpocznij instalację.
2. Aby uzyskać login i hasło do programu:
a) wyślij na adres  rekrutacja@inzynier.rzeszow.pl wypełniony i podpisany odręcznie formularz zgłoszeniowy  w terminie do 23.04.2015 r. (czwartek).
b) w e-mailu zwrotnym otrzymasz parametry logowania do programu Komunikator ViCo oraz do szkolenia on-line.
3. W dniu szkolenia uruchom program Komunikator ViCo i zaloguj się do niego:
a) w oknie głównym programu (w lewym górnym rogu) kliknij "Zaloguj",
b) w nowym oknie podaj swój login i hasło do programu (wielkość liter ma znaczenie). Kliknij przycisk "Zaloguj",
c) aby uczestniczyć w szkoleniu on-line kliknij przycisk "Dołącz" i podaj nazwę i hasło.


Informacji udzielamy w siedzibie PDK OIIB, 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 20 pok. 601,
telefonicznie pod numerem 017 850-77-05 wew.26, fax. 17 850-77-07 lub pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@inzynier.rzeszow.pl  autor: Zespół       Strefa zamknięta
login:
haslo:
akceptuję regulamin
 
Polski Komitet Normalizacyjny
O normach
Prenumerata norm
Wolters Kluwer SA
ARCHISPACE
e-SEKOCENBUD
SEP COSiW
Instytut Techniki Budowlanej
Budownictwo wielkopłytowe
Wywiadownia gospodarcza
Jak korzystać z Wywiadowni gospodarczej
Baza cen e-BISTYP
Instrukcja do importu
Izba Projektowania Budowlanego
Jak korzystać z Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych
Baza realizacji członkostwa w PDK OIIB
Materiały ze szkoleń
Czytelnia
Zjazdy PDK OIIB
Budżety PDK OIIB
  Osób na stronie: 7
  Licznik odwiedzin:
  © 2007 Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwarealizacja: MRESINET  
// Pawel's request - google