Aktualności O Izbie Facebook Pobierz Kontakt
 
w archiwum
PDK OIIB
ZEBRANIA WYBORCZE na kadencję 2018-2022
SKŁAD ORGANÓW kadencja 2014 - 2018
Uchwały Rady w sprawach ogólnych
Uchwały Rady w sprawach indywidualnych
Terminarz
Ubezpieczenia
Członkostwo
Uprawnienia Budowlane
Sąd Dyscyplinarny
Szkolenia
Regulaminy
Plan szkoleń i warsztatów
Szkolenia on-line
Wycieczki integracyjne
Bal z okazji Dnia Budowlanych
Prenumerata czasopism
Targi i Konferencje
Apel Stowarzyszeń
Wydawnictwa Izby
Z życia Izby
Konkursy
Wizytówki
Rzeczoznawcy
PRACA
Na luzie


Szkolenie PDK OIIB - Odpowiedzialność zawodowa osób pełniących funkcje techniczne na budowie - 16 i 20.04.2015 r.
( 09-04-2015 )

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje o bezpłatnym szkoleniu pt. Odpowiedzialność zawodowa osób pełniących funkcje techniczne na budowie - szkolenie 5-godzinne.

Koleżanki i Koledzy
W trosce o rozsądne wydawanie pieniędzy oraz o możliwie równe warunki uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez naszą Izbę przypominamy i informujemy o zasadach tego uczestnictwa i uprzejmie prosimy o ich przestrzeganie i wykorzystywanie możliwości, jaki one oferują.

Ramowe zasady uczestnictwa członków w szkoleniach organizowanych przez PDK OIIB
Zasada ogólna:
Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne dla czynnych (tj. posiadających pełnię praw i obowiązków) członków PDK OIIB.
Zasady szczegółowe:
1. Członek PDK OIIB powinien zgłosić do biura Izby chęć osobistego uczestnictwa w szkoleniu najpóźniej 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie we własnym imieniu drogą e-mailową, telefoniczną, pocztową, lub przez osobistą obecność w biurze Izby. Członek może przy zgłoszeniu zaznaczyć chęć otrzymania materiałów szkoleniowych w wybranej przez siebie formie (nośnik elektroniczny, lub wydruk papierowy).
2. Catering na szkoleniu oraz materiały szkoleniowe w wybranej formie przysługują wyłącznie członkom, którzy zgłosili swoje uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z treścią pkt. 1 oraz są obecni na szkoleniu. Każdy członek uczestniczący w szkoleniu ma prawo otrzymać w dniu szkolenia materiały szkoleniowe zapisane na nośniku elektronicznym.
3. Na portalu internetowym PDK OIIB są zamieszczane materiały szkoleniowe nie później niż 3 dni przed planowanym terminem szkolenia, oraz są dostępne archiwizowane materiały szkoleniowe ze szkoleń odbytych. Członek PDK OIIB ma prawo pobrać z portalu Izby dowolne materiały szkoleniowe.
4. PDK OIIB, członkom, którzy dokonali zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z warunkami pkt. 1 może pokryć koszt dojazdu samochodem osobowym do miejsca szkolenia (będącego poza miejscem zamieszkania) i powrotu łącznie do 80 km., przy min. 3 członkach w samochodzie, którzy zgłosili chęć uczestnictwa i wezmą udział w danym szkoleniu.
5. Szkolenie organizowane przez PDK OIIB odbywa się w danym miejscu przy zgłoszeniu się min. 6 członków na 3 dni przed terminem szkolenia. W innym przypadku szkolenie może zostać odwołane.

UWAGA !!! CATERING PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE OSOBOM, KTÓRE ZGŁOSIŁY SWOJE UCZESTNICTWO W SZKOLENIU.

Program szkolenia:
Część I - od 16.00 do 17.30, szkolenie poprowadzi mgr inż. Krzysztof Piątek.
1. Prawa i obowiązki kierownika budowy i inspektora budowy.
2. Odstępstwa istotne i nieistotne od zatwierdzonego projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę oraz związane z tym konsekwencje.
Część II - od 17.45 do 21.00, szkolenie poprowadzi mgr inż. Marek Gołaś.
3. Przepisy BHP ciążące na kierowniku budowy i inspektorze nadzoru.
4. Przepisy BHP ciążące na kierowniku budowy realizowane sposobem gospodarczym.

Szkolenie prowadzi: mgr inż. Krzysztof Piątek, mgr inż. Marek Gołaś.
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

Notka biograficzna: mgr inż. Krzysztof Piątek - wykształcenie: 1983 - 1988 Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, specjalność: technologia i organizacja budownictwa - magister inżynier budownictwa. 1992 - uprawnienia budowlane, specjalność konstrukcyjno-budowlana, wykonawcze i projektowe. Doświadczenie zawodowe: 11.1988 - 9.1989 Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego RESBUD, staż, wojsko. 10.1989 - 05.1993 EKOPOL Sp. z o.o. Rzeszów, specjalista ds. przygotowania produkcji, kierownik budowy. 07.1993 - 01.1994 Inżynieria Rzeszów, Wipol Sp. z o.o. Rzeszów. Kierownik budowy. 02.1994 - 11.1996 Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki. Inspektor Wojewódzki. 12.1996 - 12.1998 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie, X Terenowe Biuro Inspekcyjno-Kontrolne w Rzeszowie, starszy specjalista. 12.1996 - do dziś Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie. Prowadzanie szkoleń: 12.1996 - do dziś. Prowadzenie szkoleń z zakresu prawa budowlanego, przepisów wykonawczych, procedur administracyjnych m.in. RCSA Rzeszów, Centrum Szkoleniowe Samorządu Terytorialnego, Betakom Rzeszów, PDK OIIB Rzeszów, PZITB.

Notka biograficzna: Marek Gołaś - Starszy Inspektor Pracy.

Termin i miejsce szkolenia:
16.04.2015 r. (czwartek) od 16.00 do 21.00 - Sanok, Liceum Ekonomiczne ul. Sobieskiego 23 - lokalizacja
20.04.2015 r. (poniedziałek) od 16.00 do 21.00 - Przemyśl, Hala sportowa, ul. Mickiewicza 30 - lokalizacja

Informacji udzielamy w siedzibie PDK OIIB, 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 20 pok. 601,
telefonicznie pod numerem 017 850-77-05 wew.26, fax. 17 850-77-07 lub pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@inzynier.rzeszow.pl  autor: Zespół       Strefa zamknięta
login:
haslo:
akceptuję regulamin
 
Polski Komitet Normalizacyjny
O normach
Prenumerata norm
Wolters Kluwer SA
ARCHISPACE
e-SEKOCENBUD
SEP COSiW
Instytut Techniki Budowlanej
Budownictwo wielkopłytowe
Wywiadownia gospodarcza
Jak korzystać z Wywiadowni gospodarczej
Baza cen e-BISTYP
Instrukcja do importu
Izba Projektowania Budowlanego
Jak korzystać z Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych
Baza realizacji członkostwa w PDK OIIB
Materiały ze szkoleń
Czytelnia
Zjazdy PDK OIIB
Budżety PDK OIIB
  Osób na stronie: 7
  Licznik odwiedzin:
  © 2007 Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwarealizacja: MRESINET  
// Pawel's request - google