Aktualności O Izbie Facebook Pobierz Kontakt
 
w archiwum
PDK OIIB
ZEBRANIA WYBORCZE na kadencję 2018-2022
SKŁAD ORGANÓW kadencja 2014 - 2018
Uchwały Rady w sprawach ogólnych
Uchwały Rady w sprawach indywidualnych
Terminarz
Ubezpieczenia
Członkostwo
Uprawnienia Budowlane
Sąd Dyscyplinarny
Szkolenia
Regulaminy
Plan szkoleń i warsztatów
Szkolenia on-line
Wycieczki integracyjne
Bal z okazji Dnia Budowlanych
Prenumerata czasopism
Targi i Konferencje
Apel Stowarzyszeń
Wydawnictwa Izby
Z życia Izby
Konkursy
Wizytówki
Rzeczoznawcy
PRACA
Na luzie


Szkolenie PDK OIIB - Praktyczne aspekty w określaniu stateczności skarp wykopów i nasypów pod obciążeniem statycznym i dynamicznym - od 16.03.2015 r.
( 06-03-2015 )

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa przypomina o bezpłatnym szkoleniu pt. Praktyczne aspekty w określaniu stateczności skarp wykopów i nasypów pod obciążeniem statycznym i dynamicznym, w dniu 16.03.2015 r. (poniedziałek) w godz. od 16.00 do 21.00 - szkolenie 6 godzinne, również na żywo przez internet (on-line).

Koleżanki i Koledzy
W trosce o rozsądne wydawanie pieniędzy oraz o możliwie równe warunki uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez naszą Izbę przypominamy i informujemy o zasadach tego uczestnictwa i uprzejmie prosimy o ich przestrzeganie i wykorzystywanie możliwości, jaki one oferują.

Ramowe zasady uczestnictwa członków w szkoleniach organizowanych przez PDK OIIB
Zasada ogólna:
Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne dla czynnych (tj. posiadających pełnię praw i obowiązków) członków PDK OIIB.
Zasady szczegółowe:
1. Członek PDK OIIB powinien zgłosić do biura Izby chęć osobistego uczestnictwa w szkoleniu najpóźniej 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie we własnym imieniu drogą e-mailową, telefoniczną, pocztową, lub przez osobistą obecność w biurze Izby. Członek może przy zgłoszeniu zaznaczyć chęć otrzymania
materiałów szkoleniowych w wybranej przez siebie formie (nośnik elektroniczny, lub wydruk papierowy).
2. Catering na szkoleniu oraz materiały szkoleniowe w wybranej formie przysługują wyłącznie członkom, którzy zgłosili swoje uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z treścią pkt. 1 oraz są obecni na szkoleniu. Każdy członek uczestniczący w szkoleniu ma prawo otrzymać w dniu szkolenia materiały szkoleniowe zapisane na nośniku elektronicznym.
3. Na portalu internetowym PDK OIIB są zamieszczane materiały szkoleniowe nie później niż 3 dni przed planowanym terminem szkolenia, oraz są dostępne archiwizowane materiały szkoleniowe ze szkoleń odbytych. Członek PDK OIIB ma prawo pobrać z portalu Izby dowolne materiały szkoleniowe.
4. PDK OIIB, członkom, którzy dokonali zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z warunkami pkt. 1 może pokryć koszt dojazdu samochodem osobowym do miejsca szkolenia (będącego poza miejscem zamieszkania) i powrotu łącznie do 80 km., przy min. 3 członkach w samochodzie, którzy zgłosili chęć uczestnictwa i wezmą udział w danym szkoleniu.
5. Szkolenie organizowane przez PDK OIIB odbywa się w danym miejscu przy zgłoszeniu się min. 6 członków na 3 dni przed terminem szkolenia. W innym przypadku szkolenie może zostać odwołane.

UWAGA !!! CATERING PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE OSOBOM, KTÓRE ZGŁOSIŁY SWOJE UCZESTNICTWO W SZKOLENIU.

Program szkolenia:
1. Problematyka stateczności skarp głębokich wykopów i wysokich nasypów w zależności od rodzaju obciążenia.
2. Wpływ drgań i obciążeń powtarzalnych.
3. Wpływ warunków wodno-gruntowych na stateczność skarp i zboczy.
4. Zjawisko tiksotropii i kapilarności w różnych układach obciążenia statycznego i dynamicznego.
5. Wpływ obciążeń cyklicznych na właściwości fizyko-mechaniczne gruntów budujących podłoże.
6. Metody obliczeń.
7. Optymalizacja przekroju poprzecznego oraz określanie stref naprężeń w podłożu gruntowym.
8. Określanie bezpiecznego pochylenia skarp.
9. Najprostsze zabezpieczenia skarp.
10. Efektywność i opłacalność różnych technologii zabezpieczeń skarp.

Szkolenie poprowadzi mgr inż. Piotr Jermołowicz.
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

Notka biograficzna: Mgr inż. Piotr Jermołowicz - członek Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Od 2006 r. prowadzi wykłady tematyczne w zakresie szerokiego stosowania geosyntetyków w budownictwie oraz programów komputerowych do optymalizacji ich doboru w Izbach Inżynierów Budownictwa na terenie Polski. Z wykształcenia jest inżynierem budownictwa wodnego i posiada uprawnienia do projektowania i wykonawstwa. Jego drugim fakultetem jest budownictwo drogowe. Oprócz tego prowadził zajęcia z zakresu geotechniki i ochrony środowiska w Akademii Rolniczej i Politechnice w Szczecinie. Od ponad 25 lat zajmuje się zawodowo tematyką związaną ze wzmacnianiem słabych podłoży gruntowych i uszczelnianiem obiektów inżynierskich, wykorzystując właśnie geosyntetyki.
Doświadczenie zawodowe obejmuje opracowania projektowe oraz realizację obiektów, m.in.:
- konstrukcji ziemnych murów zbrojonych geosyntetykami,
- wzmacniania słabych podłoży drogowych, kolejowych, baz przeładunkowych i placów za pomocą geotkanin i geosiatek,
- stabilizacji stromych skarp nasypów i wykopów,
- likwidacji osuwisk,
- drenaży pionowych z syntetycznych wkładek dla przyspieszenia konsolidacji podłoży nasypów,
- wzmacniania i budowy szczelnych wałów ppow.,
- uszczelniania wysypisk i składowisk odpadów,
- uszczelniania geomembranami zbiorników ziemnych, stalowych i żelbetowych.

Termin i miejsce szkolenia:
16.03.2015 r. (poniedziałek) od 16.00 do 21.00, Rzeszów, budynek Muzeum Okręgowego, ul. 3 Maja 19 siedziba PDK OIIB, ul. Słowackiego 20, VI piętro, sala nr 604 - również na żywo przez internet (on-line)
17.03.2015 r. (wtorek) od 16.00 do 21.00, Mielec, hotel Atena", ul. Przemysłowa 67 - lokalizacja
18.03.2015 r. (środa) od 16.00 do 21.00, Jasło, Podkarpacka Szkoła Wyższa, ul. Na Kotlinę 8 - lokalizacja
19.03.2015 r. (czwartek) od 16.00 do 21.00, Jarosław, restauracja Marios", ul. Pruchnicka 7 - lokalizacja
20.03.2015 r. (piątek) od 16.00 do 21.00, Ustrzyki Dolne, hotel Strwiąż", ul. Sikorskiego 1 - lokalizacja
23.03.2015 r. (poniedziałek) od 16.00 do 21.00, Tarnobrzeg, sala Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, ul. Świętej Barbary 1B - lokalizacja

Szkolenie dostępne będzie również w wersji on-line - dla pierwszych zgłoszonych 25 uczestników, którzy powinni:
1. Przed szkoleniem pobrać i zainstalować program Komunikator ViCo w następujący sposób:
1) kliknij na link http://91.192.164.178/download/setup.exe
2) wybierz opcję "Uruchom program",
3) wybierz język polski,
4) zaakceptuj warunki umowy,
5) potwierdź wskazane miejsce instalacji,
6) dla ułatwienia zaznaczyć opcję utwórz ikonę na pulpicie,
7) rozpocznij instalację.
2. Aby uzyskać login i hasło do programu:
a) wyślij na adres  rekrutacja@inzynier.rzeszow.pl wypełniony i podpisany odręcznie formularz zgłoszeniowy  w terminie do 15.03.2015 r. (niedziela).
b) w e-mailu zwrotnym otrzymasz parametry logowania do programu Komunikator ViCo oraz do szkolenia on-line.
3. W dniu szkolenia uruchom program Komunikator ViCo i zaloguj się do niego:
a) w oknie głównym programu (w lewym górnym rogu) kliknij "Zaloguj",
b) w nowym oknie podaj swój login i hasło do programu (wielkość liter ma znaczenie). Kliknij przycisk "Zaloguj",
c) aby uczestniczyć w szkoleniu on-line kliknij przycisk "Dołącz" i podaj nazwę i hasło.

Informacji udzielamy w siedzibie PDK OIIB, 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 20 pok. 601,
telefonicznie pod numerem 017 850-77-05 wew.26, fax. 17 850-77-07 lub pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@inzynier.rzeszow.pl

Szkolenie on-line organizowane jest w ramach realizowanego projektu unijnego "Interaktywne Laboratorium - dynamicznym rozwojem techniki multimedialnej" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I. "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka", Działania 1.2. "Instytucje otoczenia biznesu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.
 autor: Zespół       Strefa zamknięta
login:
haslo:
akceptuję regulamin
 
Polski Komitet Normalizacyjny
O normach
Prenumerata norm
Wolters Kluwer SA
ARCHISPACE
e-SEKOCENBUD
SEP COSiW
Instytut Techniki Budowlanej
Budownictwo wielkopłytowe
Wywiadownia gospodarcza
Jak korzystać z Wywiadowni gospodarczej
Baza cen e-BISTYP
Instrukcja do importu
Izba Projektowania Budowlanego
Jak korzystać z Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych
Baza realizacji członkostwa w PDK OIIB
Materiały ze szkoleń
Czytelnia
Zjazdy PDK OIIB
Budżety PDK OIIB
  Osób na stronie: 22
  Licznik odwiedzin:
  © 2007 Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwarealizacja: MRESINET  
// Pawel's request - google