Aktualności O Izbie Facebook Pobierz Kontakt
 
w archiwum
PDK OIIB
ZEBRANIA WYBORCZE na kadencję 2018-2022
SKŁAD ORGANÓW kadencja 2014 - 2018
Uchwały Rady w sprawach ogólnych
Uchwały Rady w sprawach indywidualnych
Terminarz
Ubezpieczenia
Członkostwo
Uprawnienia Budowlane
Sąd Dyscyplinarny
Szkolenia
Regulaminy
Plan szkoleń i warsztatów
Szkolenia on-line
Wycieczki integracyjne
Bal z okazji Dnia Budowlanych
Prenumerata czasopism
Targi i Konferencje
Apel Stowarzyszeń
Wydawnictwa Izby
Z życia Izby
Konkursy
Wizytówki
Rzeczoznawcy
PRACA
Na luzie


Szkolenie PDK OIIB - przypominamy - Nowelizacja prawa budowlanego
( 03-03-2015 )

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza na bezpłatne szkolenia pt. "Nowelizacja prawa budowlanego" - szkolenie 4-godzinne.

Koleżanki i Koledzy
W trosce o rozsądne wydawanie pieniędzy oraz o możliwie równe warunki uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez naszą Izbę przypominamy i informujemy o zasadach tego uczestnictwa i uprzejmie prosimy o ich przestrzeganie i wykorzystywanie możliwości, jaki one oferują.

Ramowe zasady uczestnictwa członków w szkoleniach organizowanych przez PDK OIIB

Zasada ogólna:
Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne dla czynnych (tj. posiadających pełnię praw i obowiązków) członków PDK OIIB.
Zasady szczegółowe:
1. Członek PDK OIIB powinien zgłosić do biura Izby chęć osobistego uczestnictwa w szkoleniu najpóźniej 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie we własnym imieniu drogą e-mailową, telefoniczną, pocztową, lub przez osobistą obecność w biurze Izby. Członek może przy zgłoszeniu zaznaczyć chęć otrzymania materiałów szkoleniowych w wybranej przez siebie formie (nośnik elektroniczny, lub wydruk papierowy).
2. Catering na szkoleniu oraz materiały szkoleniowe w wybranej formie przysługują wyłącznie członkom, którzy zgłosili swoje uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z treścią pkt. 1 oraz są obecni na szkoleniu. Każdy członek uczestniczący w szkoleniu ma prawo otrzymać w dniu szkolenia materiały szkoleniowe zapisane na nośniku elektronicznym.
3. Na portalu internetowym PDK OIIB są zamieszczane materiały szkoleniowe nie później niż 3 dni przed planowanym terminem szkolenia, oraz są dostępne archiwizowane materiały szkoleniowe ze szkoleń odbytych. Członek PDK OIIB ma prawo pobrać z portalu Izby dowolne materiały szkoleniowe.
4. PDK OIIB, członkom, którzy dokonali zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z warunkami pkt. 1 może pokryć "koszt dojazdu samochodem osobowym do miejsca szkolenia (będącego poza miejscem zamieszkania) i powrotu łącznie do 80 km., przy min. 3 członkach w samochodzie, którzy zgłosili chęć uczestnictwa i wezmą udział w danym szkoleniu.
5. Szkolenie organizowane przez PDK OIIB odbywa się w danym miejscu przy zgłoszeniu się min. 6 członków na 3 dni przed terminem szkolenia. W innym przypadku szkolenie może zostać odwołane.

UWAGA !!! CATERING PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE OSOBOM, KTÓRE ZGŁOSIŁY SWOJE UCZESTNICTWO W SZKOLENIU.

Program szkolenia:
1. Mała nowelizacja prawa budowlanego". Określanie obszaru oddziaływania obiektu budowlanego.
- czynności w ramach procedury zgłoszenia zamiaru budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego,
- sprzeciw organu administracji architektoniczno-budowlanej,
- ostateczność i wykonalność decyzji o pozwoleniu na budowę,
- istotne odstąpienie od projektu budowlanego,
- skutki budowy budynku mieszkalnego bez zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu,
- opłata legalizacyjna,
- zawiadomienie o zakończeniu budowy i pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych.
2. Projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego.
- uczestnicy procesu budowlanego,
- zgoda budowlana,
- wykonywanie robót budowlanych,
- kontrola i nadzór procesu inwestycyjno-budowlanego,
- przystępowanie do użytkowania obiektów budowlanych,
- utrzymywanie obiektów budowlanych.

Szkolenie poprowadzi mgr Marian Pędlowski.
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

Notka biograficzna: Mgr Marian Pędlowski - długoletni pracownik administracji i nadzoru budowlanego. Przez kilka lat prowadził działalność gospodarczą w zakresie projektowania i nadzorowania w budownictwie. Pracuje na stanowisku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli. Był członkiem Zespołu Doradców i Ekspertów PDK OIIB w trakcie jego istnienia. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla członków Izby, pracowników samorządowych oraz innych podmiotów z zakresu prawa budowlanego i przepisów wykonawczych.

Termin i miejsce szkolenia:

03.03.2015 r. (wtorek) od 16.00 do 20.00, Dębica, restauracja Stomilanka", ul. Ignacego Lisa nr 1 (stołówka Stomilu) - lokalizacja
04.03.2015 r. (środa) od 16.00 do 20.00, Krosno, stołówka Huty Szkła, ul. Tysiąclecia 13 nowa lokalizacja: PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie przy ul. Dmochowskiego 12, (sala 11) - lokalizacja
05.03.2015 r. (czwartek) od 16.00 do 20.00, Przemyśl, Hala sportowa, ul. Mickiewicza 30 - lokalizacja
06.03.2015 r. (piątek) od 16.00 do 20.00, Sanok, Liceum Ekonomiczne, ul. Sobieskiego 23 - lokalizacja
09.03.2015 r. (poniedziałek) od 16.00 do 20.00, Stalowa Wola, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. 1 Sierpnia 26 - lokalizacja

Informacji udzielamy w siedzibie PDK OIIB, 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 20 pok. 601,
telefonicznie pod numerem 17 850-77-05 wew.26, fax. 17 850-77-07 lub pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@inzynier.rzeszow.pl autor: Zespół       Strefa zamknięta
login:
haslo:
akceptuję regulamin
 
Polski Komitet Normalizacyjny
O normach
Prenumerata norm
Wolters Kluwer SA
ARCHISPACE
e-SEKOCENBUD
SEP COSiW
Instytut Techniki Budowlanej
Budownictwo wielkopłytowe
Wywiadownia gospodarcza
Jak korzystać z Wywiadowni gospodarczej
Baza cen e-BISTYP
Instrukcja do importu
Izba Projektowania Budowlanego
Jak korzystać z Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych
Baza realizacji członkostwa w PDK OIIB
Materiały ze szkoleń
Czytelnia
Zjazdy PDK OIIB
Budżety PDK OIIB
  Osób na stronie: 5
  Licznik odwiedzin:
  © 2007 Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwarealizacja: MRESINET  
// Pawel's request - google