Aktualności O Izbie Facebook Pobierz Kontakt
 
w archiwum
PDK OIIB
ZEBRANIA WYBORCZE na kadencję 2018-2022
SKŁAD ORGANÓW kadencja 2014 - 2018
Uchwały Rady w sprawach ogólnych
Uchwały Rady w sprawach indywidualnych
Terminarz
Ubezpieczenia
Członkostwo
Uprawnienia Budowlane
Sąd Dyscyplinarny
Szkolenia
Regulaminy
Plan szkoleń i warsztatów
Szkolenia on-line
Wycieczki integracyjne
Bal z okazji Dnia Budowlanych
Prenumerata czasopism
Targi i Konferencje
Apel Stowarzyszeń
Wydawnictwa Izby
Z życia Izby
Konkursy
Wizytówki
Rzeczoznawcy
PRACA
Na luzie


Szkolenie PDK OIIB - Projektowanie, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych w aspekcie współczesnych technologii geodezyjnych oraz znowelizowanego prawa geodezyjnego i kartograficznego, prawa budowlanego ... - od 02.02.2015 r.
( 22-01-2015 )
Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza na bezpłatne szkolenia pt. Projektowanie, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych w aspekcie współczesnych technologii geodezyjnych oraz znowelizowanego prawa geodezyjnego i kartograficznego, prawa budowlanego i projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego - szkolenie 4 godzinne. W dniu 2 lutego szkolenie również na żywo przez internet (on-line). 

Koleżanki i Koledzy
W trosce o rozsądne wydawanie pieniędzy oraz o możliwie równe warunki uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez naszą Izbę przypominamy i informujemy o zasadach tego uczestnictwa i uprzejmie prosimy o ich przestrzeganie i wykorzystywanie możliwości, jaki one oferują.

Ramowe zasady uczestnictwa członków w szkoleniach organizowanych przez PDK OIIB
Zasada ogólna:
Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne dla czynnych (tj. posiadających pełnię praw i obowiązków) członków PDK OIIB.
Zasady szczegółowe:
1. Członek PDK OIIB powinien zgłosić do biura Izby chęć osobistego uczestnictwa w szkoleniu najpóźniej 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie we własnym imieniu drogą e-mailową, telefoniczną, pocztową, lub przez osobistą obecność w biurze Izby. Członek może przy zgłoszeniu zaznaczyć chęć otrzymania materiałów szkoleniowych w wybranej przez siebie formie (nośnik elektroniczny, lub wydruk papierowy).
2. Catering na szkoleniu oraz materiały szkoleniowe w wybranej formie przysługują wyłącznie członkom, którzy zgłosili swoje uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z treścią pkt. 1 oraz są obecni na szkoleniu. Każdy członek uczestniczący w szkoleniu ma prawo otrzymać w dniu szkolenia materiały szkoleniowe zapisane na nośniku elektronicznym.
3. Na portalu internetowym PDK OIIB są zamieszczane materiały szkoleniowe nie później niż 3 dni przed planowanym terminem szkolenia,
oraz są dostępne archiwizowane materiały szkoleniowe ze szkoleń odbytych. Członek PDK OIIB ma prawo pobrać z portalu Izby dowolne materiały szkoleniowe.
4. PDK OIIB, członkom, którzy dokonali zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z warunkami pkt. 1 może pokryć koszt dojazdu samochodem osobowym do miejsca szkolenia (będącego poza miejscem zamieszkania) i powrotu łącznie do 80 km., przy min. 3 członkach w samochodzie, którzy zgłosili chęć uczestnictwa i wezmą udział w danym szkoleniu.
5. Szkolenie organizowane przez PDK OIIB odbywa się w danym miejscu przy zgłoszeniu się min. 6 członków na 3 dni przed terminem szkolenia. W innym przypadku szkolenie może zostać odwołane.

UWAGA !!! CATERING PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE OSOBOM, KTÓRE ZGŁOSIŁY SWOJE UCZESTNICTWO W SZKOLENIU.

Program szkolenia:
1. Aktualne otoczenie prawne procesu budowlanego w zakresie geodezji.
2. Projektowanie obiektów budowlanych:
- układ 2000 - obowiązujący układ współrzędnych płaskich,
- różnica pomiędzy układem kartezjańskim matematycznym a układem geodezyjnym 2000,
- godło mapy w układzie 2000 i jego określenie na podstawie współrzędnej jednego punktu,
- układ Kronsztadt 86 - obowiązujący układ wysokościowy z reliktami innych układów wysokościowych,
- nośniki treści map do celów projektowych - mapy analogowe, rastrowe, numeryczne i hybrydowe,
- skanowanie i kalibracja map rastrowych,
- obowiązujące znaki graficzne na mapach analogowych i numerycznych,
- granice ewidencyjne i granice prawne działek,
- wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków,
- koordynacja projektów w Zespołach Uzgodnień Dokumentacji Projektowych.
3. Realizacja obiektów budowlanych:
- wytyczanie w planie - x,y" obiektów budowlanych technologiami klasycznymi,
- wytyczanie w planie - x,y" obiektów budowlanych technologią satelitarną GNSS,
- wytyczanie w pionie - H" obiektów budowlanych z analizą dokładności niwelacji geometrycznej i satelitarnej,
- obsługa montażu skomplikowanych obiektów budowlanych na przykładzie rektoratu (budynek RCDKiBA) Politechniki Rzeszowskiej,
- omówienie z praktycznym sprawdzeniem niwelatora metodą prof. Kukkamaki,
- omówienie sprawdzenia wirującego lasera".
4. Inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych:
- inwentaryzacje powykonawcze technologiami klasycznymi,
- inwentaryzacje powykonawcze technologią satelitarną,
- inwentaryzacje powykonawcze technologią skaningu laserowego na przykładzie budynku rektoratu Politechniki Rzeszowskiej,
- zasady skanowania i przedstawienie innych obszarów wykorzystania skanerów laserowych w budownictwie i architekturze.
5. Monitoring geodezyjny niektórych użytkowanych obiektów budowlanych:
- zagadnienie obligatoryjności badania osiadań i odkształceń wybranych obiektów budowlanych,
- prace geodezyjne a awarie (katastrofy) budowlane.
6. Kalibracja na żywo (dwoma metodami) zeskanowanej, analogowej mapy do celów projektowych, z elementami projektowania obiektów budowlanych na takiej mapie (rastrowej) w systemie mapy numerycznej.
7. Elementy projektowania na żywo obiektów budowlanych na mapie numerycznej w układzie PL-2000.

W przerwie pokaz specjalny - wirtualny spacer dookoła budynku rektoratu Politechniki Rzeszowskiej.
Po zakończeniu wykładu pokaz sprawdzenie niwelatora metodą prof. Kukkamaki

Szkolenie prowadzi mgr inż. Jerzy Gajdek.
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

Notka biograficzna: Mgr inż. Jerzy Gajdek - st. wykładowca na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej, absolwent Technikum Geodezyjnego w Jarosławiu i Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. W przeszłości m.in. kierownik Grupy Robót Geodezyjnych w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Budowlanym (Kombinacie Budowlanym) oraz kierownik Pracowni Geodezyjno-Geotechnicznej w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego w Rzeszowie. Pracował również w dwóch kontraktach zagranicznych w Rumunii i Algierii. Autor 56 publikacji popularnonaukowych i inżynierskich, w tym w Drogownictwie", Inżynierze Budownictwa" i Przeglądzie Budowlanym".

Termin i miejsce szkolenia:
02.02.2015 r. (poniedziałek) od 16.00 do 20.00, Rzeszów, budynek Muzeum Okręgowego, ul. 3 Maja 19 - również na żywo przez internet (on-line)
03.02.2015 r. (wtorek) od 16.00 do 20.00, Dębica, restauracja Stomilanka", ul. Ignacego Lisa nr 1 (stołówka Stomilu) - lokalizacja
04.02.2015 r. (środa) od 16.00 do 20.00, Krosno, stołówka Huty Szkła, ul. Tysiąclecia 13nowa lokalizacja: PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie przy ul. Dmochowskiego 12, (sala 11) - lokalizacja
05.02.2015 r. (czwartek) od 16.00 do 20.00, Przemyśl, Hala sportowa, ul. Mickiewicza 30 - lokalizacja 
06.02.2015 r. (piątek) od 16.00 do 20.00, Sanok, Liceum Ekonomiczne, ul. Sobieskiego 23 - zmiana lokalizacji: Restauracja Nobo Cafe w Sanoku przy ul. Sobieskiego 21 - lokalizacja
09.02.2015 r. (poniedziałek) od 16.00 do 20.00, Stalowa Wola, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. 1 Sierpnia 26 - lokalizacja

Szkolenie dostępne będzie również w wersji on-line - dla pierwszych zgłoszonych 25 uczestników, którzy powinni:
1. Przed szkoleniem pobrać i zainstalować program Komunikator ViCo w następujący sposób:
1) kliknij na link http://91.192.164.178/download/setup.exe
2) wybierz opcję "Uruchom program",
3) wybierz język polski,
4) zaakceptuj warunki umowy,
5) potwierdź wskazane miejsce instalacji,
6) dla ułatwienia zaznaczyć opcję utwórz ikonę na pulpicie,
7) rozpocznij instalację.
2. Aby uzyskać login i hasło do programu:
a) wyślij na adres  rekrutacja@inzynier.rzeszow.pl wypełniony i podpisany odręcznie formularz zgłoszeniowy  w terminie do 01.02.2015 r. (niedziela).
b) w e-mailu zwrotnym otrzymasz parametry logowania do programu Komunikator ViCo oraz do szkolenia on-line.
3. W dniu szkolenia uruchom program Komunikator ViCo i zaloguj się do niego:
a) w oknie głównym programu (w lewym górnym rogu) kliknij "Zaloguj",
b) w nowym oknie podaj swój login i hasło do programu (wielkość liter ma znaczenie). Kliknij przycisk "Zaloguj",
c) aby uczestniczyć w szkoleniu on-line kliknij przycisk "Dołącz" i podaj nazwę i hasło.

Informacji udzielamy w siedzibie PDK OIIB, 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 20 pok. 601,
telefonicznie pod numerem 017 850-77-05 wew.26, fax. 17 850-77-07 lub pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@inzynier.rzeszow.pl

Szkolenie on-line organizowane jest w ramach realizowanego projektu unijnego "Interaktywne Laboratorium - dynamicznym rozwojem techniki multimedialnej" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I. "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka", Działania 1.2. "Instytucje otoczenia biznesu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013. autor: Zespół       Strefa zamknięta
login:
haslo:
akceptuję regulamin
 
Polski Komitet Normalizacyjny
O normach
Prenumerata norm
Wolters Kluwer SA
ARCHISPACE
e-SEKOCENBUD
SEP COSiW
Instytut Techniki Budowlanej
Budownictwo wielkopłytowe
Wywiadownia gospodarcza
Jak korzystać z Wywiadowni gospodarczej
Baza cen e-BISTYP
Instrukcja do importu
Izba Projektowania Budowlanego
Jak korzystać z Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych
Baza realizacji członkostwa w PDK OIIB
Materiały ze szkoleń
Czytelnia
Zjazdy PDK OIIB
Budżety PDK OIIB
  Osób na stronie: 7
  Licznik odwiedzin:
  © 2007 Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwarealizacja: MRESINET  
// Pawel's request - google