Aktualności O Izbie Facebook Pobierz Kontakt
 
w archiwum
PDK OIIB
ZEBRANIA WYBORCZE na kadencję 2018-2022
SKŁAD ORGANÓW kadencja 2014 - 2018
Uchwały Rady w sprawach ogólnych
Uchwały Rady w sprawach indywidualnych
Terminarz
Ubezpieczenia
Członkostwo
Uprawnienia Budowlane
Sąd Dyscyplinarny
Szkolenia
Regulaminy
Plan szkoleń i warsztatów
Szkolenia on-line
Wycieczki integracyjne
Bal z okazji Dnia Budowlanych
Prenumerata czasopism
Targi i Konferencje
Apel Stowarzyszeń
Wydawnictwa Izby
Z życia Izby
Konkursy
Wizytówki
Rzeczoznawcy
PRACA
Na luzie


Szkolenie PDK OIIB - Jak realizować inwestycje budowlane w zgodzie z przepisami. Co wolno, a czego nie wolno robić osobom funkcyjnym podczas prowadzenia robót oraz przy oddawaniu obiektów do użytkowania - od 23.01.2015 r.
( 13-01-2015 )

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza na bezpłatne szkolenia pt.: Jak realizować inwestycje budowlane w zgodzie z przepisami. Co wolno, a czego nie wolno robić osobom funkcyjnym podczas prowadzenia robót oraz przy oddawaniu obiektów do użytkowania -  szkolenie 4 godzinne. W dniu 23.01. szkolenie również na żywo przez internet (on-line). Uwaga, zmiana lokalizacji szkolenia w Rzeszowie. 

Koleżanki i Koledzy
W trosce o rozsądne wydawanie pieniędzy oraz o możliwie równe warunki uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez naszą Izbę przypominamy i informujemy o zasadach tego uczestnictwa i uprzejmie prosimy o ich przestrzeganie i wykorzystywanie możliwości, jaki one oferują.

Ramowe zasady uczestnictwa członków w szkoleniach organizowanych przez PDK OIIB

Zasada ogólna:
Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne dla czynnych (tj. posiadających pełnię praw i obowiązków) członków PDK OIIB.
Zasady szczegółowe:
1. Członek PDK OIIB powinien zgłosić do biura Izby chęć osobistego uczestnictwa w szkoleniu najpóźniej 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie we własnym imieniu drogą e-mailową, telefoniczną, pocztową, lub przez osobistą obecność w biurze Izby. Członek może przy zgłoszeniu zaznaczyć chęć otrzymania materiałów szkoleniowych w wybranej przez siebie formie (nośnik elektroniczny, lub wydruk papierowy).
2. Catering na szkoleniu oraz materiały szkoleniowe w wybranej formie przysługują wyłącznie członkom, którzy zgłosili swoje uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z treścią pkt. 1 oraz są obecni na szkoleniu. Każdy członek uczestniczący w szkoleniu ma prawo otrzymać w dniu szkolenia materiały szkoleniowe zapisane na nośniku elektronicznym.
3. Na portalu internetowym PDK OIIB są zamieszczane materiały szkoleniowe nie później niż 3 dni przed planowanym terminem szkolenia, oraz są dostępne archiwizowane materiały szkoleniowe ze szkoleń odbytych. Członek PDK OIIB ma prawo pobrać z portalu Izby dowolne materiały szkoleniowe.
4. PDK OIIB, członkom, którzy dokonali zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z warunkami pkt. 1 może pokryć koszt dojazdu samochodem osobowym do miejsca szkolenia (będącego poza miejscem zamieszkania) i powrotu łącznie do 80 km., przy min. 3 członkach w samochodzie, którzy zgłosili chęć uczestnictwa i wezmą udział w danym szkoleniu.
5. Szkolenie organizowane przez PDK OIIB odbywa się w danym miejscu przy zgłoszeniu się min. 6 członków na 3 dni przed terminem szkolenia. W innym przypadku szkolenie może zostać odwołane.

UWAGA !!! CATERING PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE OSOBOM, KTÓRE ZGŁOSIŁY SWOJE UCZESTNICTWO W SZKOLENIU.

Program szkolenia:
Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione kwestie kompetencji oraz uprawnień przysługujących poszczególnym osobom uczestniczącym w procesie budowlanym oraz przedstawione najczęstsze błędy i nieprawidłowości w ich postępowaniu.
Uwzględniając specyfikę zadań, jakie mają do wykonania poszczególni uczestnicy inwestycji, przedstawieni zostaną kolejno:
1. Kierownik budowy.
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego.
3. Koordynator czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego.
4. Kierownik robót budowlanych.
5. Projektant.
6. Projektant sprawujący nadzór autorski.
7. Inwestor lub upoważniony przedstawiciel inwestora.
8. Wykonawca, podwykonawca.
Omówione zostaną także wzajemne relacje i zależności pomiędzy poszczególnymi osobami oraz możliwe sposoby wyjścia z sytuacji trudnych lub konfliktowych.

Szkolenie prowadzi mgr inż. Krzysztof Piątek.
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

Notka biograficzna: Mgr inż. Krzysztof Piątek - wykształcenie: 1983-1988 Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, specjalność: technologia i organizacja budownictwa - magister inżynier budownictwa. 1992 - uprawnienia budowlane, specjalność konstrukcyjno-budowlana, wykonawcze i projektowe. Doświadczenie zawodowe: 11.1988-9.1989 - Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego RESBUD, staż, wojsko.
10.1989-05.1993 EKOPOL Sp. z o.o. Rzeszów, specjalista ds. przygotowania produkcji, kierownik budowy. 07.1993-01.1994 Inżynieria Rzeszów, Wipol Sp. z o.o. Rzeszów, kierownik budowy. 02.1994-11.1996 Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki. Inspektor Wojewódzki. 12.1996-12.1998 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie, X Terenowe Biuro Inspekcyjno-Kontrolne w Rzeszowie, starszy specjalista. 12.1996 - do dziś Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie. Prowadzanie szkoleń: 12.1996 - do dziś. Prowadzenie szkoleń z zakresu prawa budowlanego, przepisów wykonawczych, procedur administracyjnych, m.in.: RCSA Rzeszów, Centrum Szkoleniowe Samorządu Terytorialnego, Betakom Rzeszów, PDK OIIB Rzeszów, PZITB.

Termin i miejsce szkolenia:
23.01.2015 r. (piątek) od 16.00 do 20.00 - Rzeszów, Budynek Muzeum Okręgowego, ul. 3-go Maja 19  siedziba PDK OIIB, ul. Słowackiego 20, VI piętro, sala nr 604 - również na żywo przez internet
26.01.2015 r. (poniedziałek) od 16.00 do 20.00, Mielec, hotel Atena", ul. Przemysłowa 67 - lokalizacja
27.01.2015 r. (wtorek) od 16.00 do 20.00, Jasło, Podkarpacka Szkoła Wyższa, ul. Na Kotlinę 8 - lokalizacja
28.01.2015 r. (środa) od 16.00 do 20.00, Jarosław, restauracja Marios", ul. Pruchnicka 7 - lokalizacja
29.01.2015 r. (czwartek) od 16.00 do 20.00, Ustrzyki Dolne, hotel Strwiąż", ul. Sikorskiego 1 - lokalizacja
30.01.2015 r. (piątek) od 16.00 do 20.00, Tarnobrzeg, sala Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, ul. Świętej Barbary 1B - lokalizacja

Szkolenie dostępne będzie również w wersji on-line - dla pierwszych zgłoszonych 25 uczestników, którzy powinni:
1. Przed szkoleniem pobrać i zainstalować program Komunikator ViCo w następujący sposób:
1) kliknij na link http://91.192.164.178/download/setup.exe
2) wybierz opcję "Uruchom program",
3) wybierz język polski,
4) zaakceptuj warunki umowy,
5) potwierdź wskazane miejsce instalacji,
6) dla ułatwienia zaznaczyć opcję utwórz ikonę na pulpicie,
7) rozpocznij instalację.
2. Aby uzyskać login i hasło do programu:
a) wyślij na adres  rekrutacja@inzynier.rzeszow.pl wypełniony i podpisany odręcznie formularz zgłoszeniowy  w terminie do 22.01.2015 r. (czwartek).
b) w e-mailu zwrotnym otrzymasz parametry logowania do programu Komunikator ViCo oraz do szkolenia on-line.
3. W dniu szkolenia uruchom program Komunikator ViCo i zaloguj się do niego:
a) w oknie głównym programu (w lewym górnym rogu) kliknij "Zaloguj",
b) w nowym oknie podaj swój login i hasło do programu (wielkość liter ma znaczenie). Kliknij przycisk "Zaloguj",
c) aby uczestniczyć w szkoleniu on-line kliknij przycisk "Dołącz" i podaj nazwę i hasło.

Informacji udzielamy w siedzibie PDK OIIB, 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 20 pok. 601,
telefonicznie pod numerem 17 850-77-05 wew.26, fax. 17 850-77-07 lub pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@inzynier.rzeszow.pl

Szkolenie on-line organizowane jest w ramach realizowanego projektu unijnego "Interaktywne Laboratorium - dynamicznym rozwojem techniki multimedialnej" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I. "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka", Działania 1.2. "Instytucje otoczenia biznesu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.


  autor: Zespół       Strefa zamknięta
login:
haslo:
akceptuję regulamin
 
Polski Komitet Normalizacyjny
O normach
Prenumerata norm
Wolters Kluwer SA
ARCHISPACE
e-SEKOCENBUD
SEP COSiW
Instytut Techniki Budowlanej
Budownictwo wielkopłytowe
Wywiadownia gospodarcza
Jak korzystać z Wywiadowni gospodarczej
Baza cen e-BISTYP
Instrukcja do importu
Izba Projektowania Budowlanego
Jak korzystać z Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych
Baza realizacji członkostwa w PDK OIIB
Materiały ze szkoleń
Czytelnia
Zjazdy PDK OIIB
Budżety PDK OIIB
  Osób na stronie: 21
  Licznik odwiedzin:
  © 2007 Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwarealizacja: MRESINET  
// Pawel's request - google