Aktualności O Izbie Facebook Pobierz Kontakt
 
w archiwum
PDK OIIB
ZEBRANIA WYBORCZE na kadencję 2018-2022
SKŁAD ORGANÓW kadencja 2014 - 2018
Uchwały Rady w sprawach ogólnych
Uchwały Rady w sprawach indywidualnych
Terminarz
Ubezpieczenia
Członkostwo
Uprawnienia Budowlane
Sąd Dyscyplinarny
Szkolenia
Regulaminy
Plan szkoleń i warsztatów
Szkolenia on-line
Wycieczki integracyjne
Bal z okazji Dnia Budowlanych
Prenumerata czasopism
Targi i Konferencje
Apel Stowarzyszeń
Wydawnictwa Izby
Z życia Izby
Konkursy
Wizytówki
Rzeczoznawcy
PRACA
Na luzie


Szkolenia z Pierwszej Pomocy w Rzeszowie, Dębicy, Krośnie, Przemyślu, Sanoku i Stalowej Woli
( 31-12-2014 )

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza na bezpłatne szkolenie z Pierwszej Pomocy. Szkolenie odbędzie się w kilku miastach. Początek: 9 stycznia w Rzeszowie w siedzibie PDK OIIB, ul. Słowackiego 20, VI piętro, sala nr 604, godz. 16:00.

Koleżanki i Koledzy
W trosce o rozsądne wydawanie pieniędzy oraz o możliwie równe warunki uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez naszą Izbę przypominamy i informujemy o zasadach tego uczestnictwa i uprzejmie prosimy o ich przestrzeganie i wykorzystywanie możliwości, jaki one oferują.

Ramowe zasady uczestnictwa członków w szkoleniach organizowanych przez PDK OIIB

Zasada ogólna:
Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne dla czynnych (tj. posiadających pełnię praw i obowiązków) członków PDK OIIB.
Zasady szczegółowe:
1. Członek PDK OIIB powinien zgłosić do biura Izby chęć osobistego uczestnictwa w szkoleniu najpóźniej 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie we własnym imieniu drogą e-mailową, telefoniczną, pocztową, lub przez osobistą obecność w biurze Izby. Członek może przy zgłoszeniu zaznaczyć chęć otrzymania materiałów szkoleniowych w wybranej przez siebie formie (nośnik elektroniczny, lub wydruk papierowy).
2. Catering na szkoleniu oraz materiały szkoleniowe w wybranej formie przysługują wyłącznie członkom, którzy zgłosili swoje uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z treścią pkt. 1 oraz są obecni na szkoleniu. Każdy członek uczestniczący w szkoleniu ma prawo otrzymać w dniu szkolenia materiały szkoleniowe zapisane na nośniku elektronicznym.
3. Na portalu internetowym PDK OIIB są zamieszczane materiały szkoleniowe nie później niż 3 dni przed planowanym terminem szkolenia, oraz są dostępne archiwizowane materiały szkoleniowe ze szkoleń odbytych. Członek PDK OIIB ma prawo pobrać z portalu Izby dowolne materiały szkoleniowe.
4. PDK OIIB, członkom, którzy dokonali zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z warunkami pkt. 1 może pokryć koszt dojazdu samochodem osobowym do miejsca szkolenia (będącego poza miejscem zamieszkania) i powrotu łącznie do 80 km., przy min. 3 członkach w samochodzie, którzy zgłosili chęć uczestnictwa i wezmą udział w danym szkoleniu.
5. Szkolenie organizowane przez PDK OIIB odbywa się w danym miejscu przy zgłoszeniu się min. 6 członków na 3 dni przed terminem szkolenia. W innym przypadku szkolenie może zostać odwołane.

UWAGA !!! CATERING PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE OSOBOM, KTÓRE ZGŁOSIŁY SWOJE UCZESTNICTWO W SZKOLENIU.

Nie pytaj czy takie szkolenie jest Ci potrzebne. 80% sytuacji, w których będziesz udzielał pierwszej pomocy dotyczy rodziny lub znajomych - teraz już wiesz, że warto.
Podczas szkolenia nauczysz się zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przywracania krążenia i oddechu nieprzytomnemu człowiekowi. Kurs przygotuje Cię do niesienia pomocy w codziennym życiu np. w czasie wypadku komunikacyjnego czy na budowie.

Program prezentacji:
1. Wybrane regulacje prawne z zakresu obowiązku udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsce zdarzenia.
3. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłego. Zasady postępowania w przypadku nagłego zatrzymania podstawowych funkcji życiowych i procedury ratownicze.
4. Stany chorobowe nagłe (drgawki, cukrzyca, omdlenia, udar mózgowy, zawał mięśnia sercowego, zatrucia, oparzenia). Postępowanie ratownicze w wyżej wymienionych przypadkach.
5. Pozycja boczna bezpieczna.
6. Urazy mechaniczne i obrażenia (złamania, zwichnięcia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, głowy, kręgosłupa i kończyn.
7. Zakończenie szkolenia i wydanie zaświadczeń.

Szkolenie poprowadzą pracownicy firmy MENTOR.
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

Termin i miejsce prezentacji:
09.01.2015 r. (piątek) od 16.00 do 20.00, Rzeszów, siedziba PDK OIIB, ul. Słowackiego 20, VI piętro, sala nr 604,
12.01.2015 r. (poniedziałek) od 16.00 do 20.00, Dębica, restauracja Stomilanka", ul. Ignacego Lisa nr 1 (stołówka Stomilu) - lokalizacja
13.01.2015 r. (wtorek) od 16.00 do 20.00, Krosno, stołówka Huty Szkła, ul. Tysiąclecia 13 - lokalizacja
14.01.2015 r. (środa) od 16.00 do 20.00, Przemyśl, Hala sportowa, ul. Mickiewicza 30 - lokalizacja 
15.01.2015 r. (czwartek) od 16.00 do 20.00, Sanok, Liceum Ekonomiczne, ul. Sobieskiego 23 - lokalizacja 
16.01.2015 r. (piątek) od 16.00 do 20.00, Stalowa Wola, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. 1 Sierpnia 26 - lokalizacja

Warunkiem uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach jest zgłoszenie udziału w biurze PDK OIIB 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 20 pok. 601, telefonicznie pod numerem 017 850-77-05 w. 26, faxem pod nr017 850-77-07 lub pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@inzynier.rzeszow.pl
Zgłoszenia należy przesyłać na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. autor: Zespół       Strefa zamknięta
login:
haslo:
akceptuję regulamin
 
Polski Komitet Normalizacyjny
O normach
Prenumerata norm
Wolters Kluwer SA
ARCHISPACE
e-SEKOCENBUD
SEP COSiW
Instytut Techniki Budowlanej
Budownictwo wielkopłytowe
Wywiadownia gospodarcza
Jak korzystać z Wywiadowni gospodarczej
Baza cen e-BISTYP
Instrukcja do importu
Izba Projektowania Budowlanego
Jak korzystać z Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych
Baza realizacji członkostwa w PDK OIIB
Materiały ze szkoleń
Czytelnia
Zjazdy PDK OIIB
Budżety PDK OIIB
  Osób na stronie: 22
  Licznik odwiedzin:
  © 2007 Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwarealizacja: MRESINET  
// Pawel's request - google