Aktualności O Izbie Facebook Pobierz Kontakt
 
w archiwum
PDK OIIB
ZEBRANIA WYBORCZE na kadencję 2018-2022
SKŁAD ORGANÓW kadencja 2014 - 2018
Uchwały Rady w sprawach ogólnych
Uchwały Rady w sprawach indywidualnych
Terminarz
Ubezpieczenia
Członkostwo
Uprawnienia Budowlane
Sąd Dyscyplinarny
Szkolenia
Regulaminy
Plan szkoleń i warsztatów
Szkolenia on-line
Wycieczki integracyjne
Bal z okazji Dnia Budowlanych
Prenumerata czasopism
Targi i Konferencje
Apel Stowarzyszeń
Wydawnictwa Izby
Z życia Izby
Konkursy
Wizytówki
Rzeczoznawcy
PRACA
Na luzie


Szkolenie PDK OIIB - Pełnienie funkcji technicznych w budownictwie w toku procesu inwestycyjnego oraz w trakcie utrzymania wzniesionego i przekazanego do użytkowania obiektu budowlanego - 17-24.11.2014 r.
( 16-11-2014 )

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza na bezpłatne szkolenie w dniach 17 -  24.11.2014 r. pt.: Pełnienie funkcji technicznych w budownictwie w toku procesu inwestycyjnego oraz w trakcie utrzymania wzniesionego i przekazanego do użytkowania obiektu budowlanego - również na żywo przez internet (on-line) - szkolenie 4 godzinne.

Program szkolenia:
1.Proces budowlany:
  - nadzór nad realizacją inwestycji,
  - prowadzenie dokumentacji budowy,
  - kwalifikacja i dokumentowanie zmian.
2.Oddanie obiektu do użytkowania:
  - przygotowanie dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej,
  - oświadczenie kierownika budowy,
3.Utrzymanie obiektu budowlanego:
  - książka obiektu budowlanego,
  - kontrole okresowe,
  - kontrole okresowe obiektów wielkopowierzchniowych,
  - remont,
  - przebudowa.
4. Uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie.
5. Odpowiedzialność zawodowa i karna.

Szkolenie poprowadzi mgr inż. Krystyna Janicka.
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

Notka biograficzna: mgr inż. Krystyna Janicka absolwentka Politechniki Rzeszowskiej w zakresie budownictwa, specjalność budownictwo ogólne oraz utrzymanie mostów, dyplom oraz tytuł mgr inż. budownictwa uzyskała w 1986 r. uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń doświadczenie zawodowe po ukończeniu studiów:
-praca w zakresie budownictwa kolejowego Oddział drogowy PKP Rzeszów-praktyka wykonawcza w ramach pracy w firmach remontowo-budowlanych -praca w administracji państwowej i samorządowej w obszarze budownictwa -od 01.01.1999 r. pełni funkcję powiatowego inspektora nadzoru budowlanego dla miasta Rzeszowa wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa oraz zagadnień prawnych związanych z wykonywaniem funkcji technicznych w budownictwie oraz stosowaniem aktualnych oraz obowiązujących w latach poprzednich przepisów prawa budowlanego i przepisów wykonawczych, min. w zakresie:
- przebiegu procesu budowlanego
- pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
- sporządzania projektów budowlanych, ekspertyz technicznych i tp. opracowań projektowych
- prowadzenia dokumentacji budowy
- prowadzenia dokumentacji budowlanej istniejących obiektów budowlanych
- przeprowadzania i dokumentowania wymaganych przepisami kontroli okresowych w istniejących obiektach budowlanych.

Termin i miejsce szkolenia:
17.11.2014 r. (poniedziałek) od 16.00 do 20.00 - Rzeszów, Budynek Muzeum Okręgowego, ul. 3-go Maja 19 - również na żywo przez internet (on-line)
18.11.2014 r. (wtorek) od 16.00 do 20.00 - Jarosław, Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych, ul. Reymonta 1 Restauracja MARIOS, ul. Pruchnicka 7 - lokalizacja
19.11.2014 r. (środa) od 16.00 do 20.00 - Krosno, Stołówka Huty Szkła, ul. Tysiąclecia 13 - lokalizacja
20.11.2014 r. (czwartek) od 16.00 do 20.00 - Sanok, Liceum Ekonomiczne ul. Sobieskiego 23 - zmiana lokalizacji szkolenia
21.11.2014 r. (piątek) od 16.00 do 20.00 - Stalowa Wola, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. 1-go Sierpnia 26 - lokalizacja
24.11.2014 r. (poniedziałek) od 16.00 do 20.00 - Dębica, Restauracja „Stomilanka" (stołówka Stomilu), ul. Ignacego Lisa nr 1 - lokalizacja

Warunkiem uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach jest zgłoszenie udziału w biurze PDK OIIB
35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 20 pok. 601, telefonicznie pod numerem 017 850-77-05
fax. 017 850-77-07 lub pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@inzynier.rzeszow.pl

Szkolenie dostępne będzie również w wersji on-line - dla pierwszych zgłoszonych 25 uczestników, którzy powinni:

1. Przed szkoleniem pobrać i zainstalować program Komunikator ViCo w następujący sposób:
1) kliknij na link http://91.192.164.178/download/setup.exe 
2) wybierz opcję "Uruchom program",
3) wybierz język polski,
4) zaakceptuj warunki umowy,
5) potwierdź wskazane miejsce instalacji,
6) dla ułatwienia zaznaczyć opcję utwórz ikonę na pulpicie,
7) rozpocznij instalację.
2. Aby uzyskać login i hasło do programu:
a) wyślij na adres  rekrutacja@inzynier.rzeszow.pl wypełniony i podpisany odręcznie formularz zgłoszeniowy  w terminie do 17.11.2014 r. (poniedziałek) do godz. 12.00.
b) w e-mailu zwrotnym otrzymasz parametry logowania do programu Komunikator ViCo oraz do szkolenia on-line.
3. W dniu szkolenia uruchom program Komunikator ViCo i zaloguj się do niego:
a) w oknie głównym programu (w lewym górnym rogu) kliknij "Zaloguj",
b) w nowym oknie podaj swój login i hasło do programu (wielkość liter ma znaczenie). Kliknij przycisk "Zaloguj",
c) aby uczestniczyć w szkoleniu on-line kliknij przycisk "Dołącz" i podaj nazwę i hasło.

Szkolenie on-line organizowane jest w ramach realizowanego projektu unijnego "Interaktywne Laboratorium - dynamicznym rozwojem techniki multimedialnej" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I. "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka", Działania 1.2. "Instytucje otoczenia biznesu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.  autor: Zespół       Strefa zamknięta
login:
haslo:
akceptuję regulamin
 
Polski Komitet Normalizacyjny
O normach
Prenumerata norm
Wolters Kluwer SA
ARCHISPACE
e-SEKOCENBUD
SEP COSiW
Instytut Techniki Budowlanej
Budownictwo wielkopłytowe
Wywiadownia gospodarcza
Jak korzystać z Wywiadowni gospodarczej
Baza cen e-BISTYP
Instrukcja do importu
Izba Projektowania Budowlanego
Jak korzystać z Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych
Baza realizacji członkostwa w PDK OIIB
Materiały ze szkoleń
Czytelnia
Zjazdy PDK OIIB
Budżety PDK OIIB
  Osób na stronie: 6
  Licznik odwiedzin:
  © 2007 Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwarealizacja: MRESINET  
// Pawel's request - google