Aktualności O Izbie Facebook Pobierz Kontakt
 
w archiwum
PDK OIIB
ZEBRANIA WYBORCZE na kadencję 2018-2022
SKŁAD ORGANÓW kadencja 2014 - 2018
Uchwały Rady w sprawach ogólnych
Uchwały Rady w sprawach indywidualnych
Terminarz
Ubezpieczenia
Członkostwo
Uprawnienia Budowlane
Sąd Dyscyplinarny
Szkolenia
Regulaminy
Plan szkoleń i warsztatów
Szkolenia on-line
Wycieczki integracyjne
Bal z okazji Dnia Budowlanych
Prenumerata czasopism
Targi i Konferencje
Apel Stowarzyszeń
Wydawnictwa Izby
Z życia Izby
Konkursy
Wizytówki
Rzeczoznawcy
PRACA
Na luzie


Szkolenie PDK OIIB - Wyładowania atmosferyczne, Wymagania normy PN-EN 62305, Zarządzanie ryzykiem szkód piorunowych - 7.11.2014 r.
( 06-11-2014 )

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza na bezpłatne szkolenie w dniu 7.11.2014 r., pt.: Wyładowania atmosferyczne, Wymagania normy PN-EN 62305, Zarządzanie ryzykiem szkód piorunowych - szkolenie 5 godzinne - również na żywo przez internet (on-line).

Koleżanki i Koledzy
W trosce o rozsądne wydawanie pieniędzy oraz o możliwie równe warunki uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez naszą Izbę przypominamy i informujemy o zasadach tego uczestnictwa i uprzejmie prosimy o ich przestrzeganie i wykorzystywanie możliwości, jakie one oferują.

Ramowe zasady uczestnictwa członków w szkoleniach organizowanych przez PDK OIIB.
Zasada ogólna:
Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne dla czynnych (tj. posiadających pełnię praw i obowiązków) członków PDK OIIB.

Zasady szczegółowe:
1. Członek PDK OIIB powinien zgłosić do biura Izby chęć osobistego uczestnictwa w szkoleniu, najpóźniej 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie we własnym imieniu drogą e-mailową, telefoniczną, pocztową, lub przez osobistą obecność w biurze Izby. Członek może przy zgłoszeniu zaznaczyć chęć otrzymania materiałów szkoleniowych w wybranej przez siebie formie (nośnik elektroniczny, lub wydruk papierowy).

2.  Catering na szkoleniu oraz materiały szkoleniowe w wybranej formie przysługują wyłącznie członkom, którzy zgłosili swoje uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z treścią pkt. 1 oraz są obecni na szkoleniu. Każdy członek uczestniczący w szkoleniu ma prawo otrzymać w dniu szkolenia materiały szkoleniowe zapisane na nośniku elektronicznym.

3.  Na portalu internetowym PDK OIIB są zamieszczane materiały szkoleniowe, nie później niż3 dni przed planowanym terminem szkolenia, oraz są dostępne archiwizowane materiały szkoleniowe ze szkoleń odbytych.
Członek PDK OIIB ma prawo pobrać z portalu Izby dowolne materiały szkoleniowe.

4. Członkom, którzy dokonali zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z warunkami pkt. 1, PDK OIIB może pokryć koszt dojazdu samochodem osobowym do miejsca szkolenia (będącego poza miejscem zamieszkania) i powrotu łącznie do 80 km, przy min. 3 osobach (członkach) w samochodzie, które zgłosiły chęć uczestnictwa i wezmą udział w danym szkoleniu.

5.  Szkolenie organizowane przez PDK OIIB odbywa się w danym miejscu przy zgłoszeniu się min. 6 członków na 3 dni przed terminem szkolenia. W innym przypadku szkolenie może zostać odwołane.

UWAGA!!! CATERING PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE OSOBOM, KTÓRE ZGŁOSIŁY SWOJE UCZESTNICTWO W SZKOLENIU.

Program szkolenia:

Temat I: Wyładowania atmosferyczne i ich oddziaływanie:
- Mechanizm rozwoju i klasyfikacja wyładowań atmosferycznych,
- Metody badań i parametry prądu piorunowego,
- Odziaływanie bezpośrednie wyładowań atmosferycznych na obiekty budowlane,
- Oddziaływanie piorunowego impulsu elektromagnetycznego (LEMP) na przewodzące instalacje,
- Nowe trendy w ochronie odgromowej i przepięciowej.

Temat I poprowadzi dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz, Przewodniczący Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP.

Notka biograficzna: dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz Profesor nadzwyczajny Politechniki Rzeszowskiej. Kierownik Katedry Elektrotechniki i Podstaw Informatyki.
Od 2012 r. pełni funkcję Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.
Prowadzi badania obejmujące fizyczne aspekty wyładowań atmosferycznych i ich oddziaływań, a w szczególności oddziaływań prądu piorunowego i impulsowego pola elektromagnetycznego LEMP na obiekty budowlane, systemy elektroenergetyczne, elektroniczne oraz statki powietrzne i awionikę.
Współpracuje z Międzynarodowym Centrum Badań Wyładowań Atmosferycznych należącym do University of Florida w Gainesville w USA.
Przewodniczący Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP oraz Polskiego Oddziału IEEE EMC-S.
Bierze udział w pracach normalizacyjnych związanych z ochroną odgromową jako członek Komitetu Technicznego KT-55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych działającego w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz jako polski przedstawiciel w międzynarodowych komitetach normalizacyjnych IEC (International Electrotechnical Commission) i CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization).


Temat II: Wymagania normy PN-EN 62305 dotyczące urządzeń piorunochronnych i środków ochrony przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym:
- Poziomy i strefy ochrony odgromowej,
- Urządzenia piorunochronne zewnętrzne,
- Urządzenia piorunochronne wewnętrzne,
- Ochrona urządzeń elektronicznych:
a) wykorzystanie uziemień i połączeń wyrównawczych,
b) ekrany pola magnetycznego i trasowanie przewodów,
c) dobór i instalowanie ograniczników przepięć.

Temat II poprowadzi dr inż. Stanisław Wyderka, Członek Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP.

Notka biograficzna: dr inż. Stanisław Wyderka Starszy wykładowca na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.
W obszarze działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia z techniki wysokich napięć, urządzeń elektrycznych i inżynierii materiałowej.
W zakresie aktywności naukowej zajmuje się zagadnieniami ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej.
Jest członkiem zespołu prowadzącego badania eksperymentalne i symulacyjne rozpływu prądów udarowych w urządzeniach piorunochronnych i instalacji elektrycznej obiektów budowlanych.
Jest członkiem Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP oraz Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.
Bierze udział w pracach Komitetu Technicznego PKN KT-55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych.

Temat III: Zarządzanie ryzykiem szkód piorunowych w oparciu o normę PN-EN 62305-2:
- Uszkodzenia i straty wywołane wyładowaniem piorunowym,
- Ryzyko i jego komponenty,
- Czynniki wpływające na komponenty ryzyka,
- Zarządzanie ryzykiem,
- Wybór środków ochrony,
- Program komputerowy wspomagający ocenę ryzyka,
- Przykłady praktyczne szacowania ryzyka.

Temat III poprowadzi dr inż. Robert Ziemba, Członek Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP.

Notka biograficzna: dr inż. Robert Ziemba adiunkt na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.
W obszarze działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia z ochrony elektromagnetycznej urządzeń i sieci teleinformatycznych, elektrotechniki i metod numerycznych.
W zakresie aktywności naukowej zajmuje się zagadnieniami ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej.
Jest członkiem zespołu prowadzącego badania eksperymentalne i symulacyjne rozpływu prądów udarowych w urządzeniach piorunochronnych i instalacji elektrycznej obiektów budowlanych.
Jest członkiem Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP oraz Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.

Termin i miejsce szkolenia:
07.11.2014 r. (piątek) od 10.00 do 15.00 - Rzeszów, Budynek Muzeum Okręgowego, ul. 3-go Maja 19.

Warunkiem uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach jest zgłoszenie udziału w biurze PDK OIIB
35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 20 pok. 601, telefonicznie pod numerem 017 850-77-05
fax. 017 850-77-07 lub pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@inzynier.rzeszow.pl

Szkolenie dostępne będzie również w wersji on-line - dla pierwszych zgłoszonych 25 uczestników, którzy powinni:
1. Przed szkoleniem pobrać i zainstalować program Komunikator ViCo w następujący sposób:
1) kliknij na link http://91.192.164.178/download/setup.exe 
2) wybierz opcję "Uruchom program",
3) wybierz język polski,
4) zaakceptuj warunki umowy,
5) potwierdź wskazane miejsce instalacji,
6) dla ułatwienia zaznaczyć opcję utwórz ikonę na pulpicie,
7) rozpocznij instalację.
2. Aby uzyskać login i hasło do programu:
a) wyślij na adres  rekrutacja@inzynier.rzeszow.pl wypełniony i podpisany odręcznie formularz zgłoszeniowy  w terminie do 06.11.2014 r. (czwartek)
b) w e-mailu zwrotnym otrzymasz parametry logowania do programu Komunikator ViCo oraz do szkolenia on-line.
3. W dniu szkolenia uruchom program Komunikator ViCo i zaloguj się do niego:
a) w oknie głównym programu (w lewym górnym rogu) kliknij "Zaloguj",
b) w nowym oknie podaj swój login i hasło do programu (wielkość liter ma znaczenie). Kliknij przycisk "Zaloguj",
c) aby uczestniczyć w szkoleniu on-line kliknij przycisk "Dołącz" i podaj nazwę i hasło.

Szkolenie on-line organizowane jest w ramach realizowanego projektu unijnego "Interaktywne Laboratorium - dynamicznym rozwojem techniki multimedialnej" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I. "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka", Działania 1.2. "Instytucje otoczenia biznesu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.
 autor: Zespół       Strefa zamknięta
login:
haslo:
akceptuję regulamin
 
Polski Komitet Normalizacyjny
O normach
Prenumerata norm
Wolters Kluwer SA
ARCHISPACE
e-SEKOCENBUD
SEP COSiW
Instytut Techniki Budowlanej
Budownictwo wielkopłytowe
Wywiadownia gospodarcza
Jak korzystać z Wywiadowni gospodarczej
Baza cen e-BISTYP
Instrukcja do importu
Izba Projektowania Budowlanego
Jak korzystać z Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych
Baza realizacji członkostwa w PDK OIIB
Materiały ze szkoleń
Czytelnia
Zjazdy PDK OIIB
Budżety PDK OIIB
  Osób na stronie: 8
  Licznik odwiedzin:
  © 2007 Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwarealizacja: MRESINET  
// Pawel's request - google