Aktualności O Izbie Facebook Pobierz Kontakt
 
w archiwum
PDK OIIB
ZEBRANIA WYBORCZE na kadencję 2018-2022
SKŁAD ORGANÓW kadencja 2014 - 2018
Uchwały Rady w sprawach ogólnych
Uchwały Rady w sprawach indywidualnych
Terminarz
Ubezpieczenia
Członkostwo
Uprawnienia Budowlane
Sąd Dyscyplinarny
Szkolenia
Regulaminy
Plan szkoleń i warsztatów
Szkolenia on-line
Wycieczki integracyjne
Bal z okazji Dnia Budowlanych
Prenumerata czasopism
Targi i Konferencje
Apel Stowarzyszeń
Wydawnictwa Izby
Z życia Izby
Konkursy
Wizytówki
Rzeczoznawcy
PRACA
Na luzie


Szkolenia PDK OIIB - 3 i 4.11.2014 r. z promocyjną sprzedażą programów Certo
( 24-10-2014 )
Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza na bezpłatne szkolenie w dniu 4.11.2014 r. pt.  Projektowanie budynków energooszczędnych wg aktualnych wymagań prawnych - również na żywo przez internet (on-line) - szkolenie 8 godzinne oraz szkolenie połączone z promocyjną sprzedażą programów Certo w dniu 3.11.2014 r. pt. Energia odnawialna - również na żywo przez internet (on-line) - szkolenie 8 godzinne.  

Koleżanki i Koledzy
W trosce o rozsądne wydawanie pieniędzy oraz o możliwie równe warunki uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez naszą Izbę przypominamy i informujemy o zasadach tego uczestnictwa i uprzejmie prosimy o ich przestrzeganie i wykorzystywanie możliwości, jakie one oferują.

Ramowe zasady uczestnictwa członków w szkoleniach organizowanych przez PDK OIIB.
Zasada ogólna:
Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne dla czynnych (tj. posiadających pełnię praw i obowiązków) członków PDK OIIB.

Zasady szczegółowe:
1. Członek PDK OIIB powinien zgłosić do biura Izby chęć osobistego uczestnictwa w szkoleniu, najpóźniej 3 dni robocze
przed planowanym terminem szkolenia. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie we własnym imieniu drogą e-mailową,
telefoniczną, pocztową, lub przez osobistą obecność w biurze Izby. Członek może przy zgłoszeniu zaznaczyć chęć otrzymania
materiałów szkoleniowych w wybranej przez siebie formie (nośnik elektroniczny, lub wydruk papierowy).

2.  Catering na szkoleniu oraz materiały szkoleniowe w wybranej formie przysługują wyłącznie członkom, którzy zgłosili swoje uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z treścią pkt. 1 oraz są obecni na szkoleniu. Każdy członek uczestniczący w szkoleniu ma prawo otrzymać w dniu szkolenia materiały szkoleniowe zapisane na nośniku elektronicznym.

3.  Na portalu internetowym PDK OIIB są zamieszczane materiały szkoleniowe, nie później niż3 dni przed planowanym terminem szkolenia, oraz są dostępne archiwizowane materiały szkoleniowe ze szkoleń odbytych.
Członek PDK OIIB ma prawo pobrać z portalu Izby dowolne materiały szkoleniowe.

4. Członkom, którzy dokonali zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z warunkami pkt. 1, PDK OIIB może pokryć koszt dojazdu samochodem osobowym do miejsca szkolenia (będącego poza miejscem zamieszkania) i powrotu łącznie do 80 km,
przy min. 3 osobach (członkach) w samochodzie, które zgłosiły chęć uczestnictwa i wezmą udział w danym szkoleniu.

5.  Szkolenie organizowane przez PDK OIIB odbywa się w danym miejscu przy zgłoszeniu się min. 6 członków na 3 dni przed terminem szkolenia. W innym przypadku szkolenie może zostać odwołane.

UWAGA!!! CATERING PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE OSOBOM, KTÓRE ZGŁOSIŁY SWOJE UCZESTNICTWO W SZKOLENIU.

1. Projektowanie budynków energooszczędnych wg aktualnych wymagań prawnych - również na żywo przez internet (on-line) - szkolenie 8 godzinne 

Program szkolenia:
Projektowanie budynków wg nowych wg nowych wymagań prawnych - nowe warunki techniczne
1. Projektowanie warunków wewnętrznych aktualne wymagania prawne.
2. Wielkość i jakość przegród przeźroczystych a klimat pomieszczeń i zużycie energii na ogrzewanie i chłodzenie.
3. Projektowanie energooszczędnej stolarki budowlanej wg aktualnych wymagań prawnych. Ocena efektywności energetycznej stolarki.
4. Energooszczędne okna.
5. Zmiany w warunkach technicznych a projektowana charakterystyka energetyczna budynków.
6. Przegrody pełne (ściany, dachy podłogi na gruncie) wg nowych wymagań prawnych.
7. Nowe materiały, nowe rozwiązania przegród budowlanych.
8. Określenie wpływu mostków cieplnych.
9. Mostki liniowe płyty balkonowe, ścian attykowych innych detali architektonicznych.
10. Ciepły montaż TREMCO illburck - minimalizacja liniowych mostków cieplnych.
11. Systemy energetyczne wg nowego rozporządzenia w sprawie charakterystyki energetycznej budynku.
12. Energia pomocnicza w rozporządzeniu a energooszczędne rozwiązania dostępne na rynku.
13. Sporządzanie charakterystyki energetycznej według nowego rozporządzenia.
14. Technologiczne OZE wg nowych wymagań prawnych.
15. Wpływ energetyczny i ekonomiczny wykorzystania odnawialnych źródeł energii na ocenę energetyczną budynku.
16. Energia na wentylacje oraz chłodzenie wg nowych wymagań prawnych.
17. Wentylacja grzewcza, chłodnicza.
18. Analiza energetyczna oświetlenia w budynkach wg nowych wymagań prawnych.
19. Oświetlenie naturalne i sztuczne a budynki energooszczędne.
20. Nowoczesne energooszczędne oświetlenie.
21. Systemy zarządzania energią w budynkach.
22. Przykładowe charakterystyki energetyczne sporządzane wg nowych wymagań prawnych.
23. Podsumowanie szkolenia (program do wykonania charakterystyki energetyczne).

Szkolenie prowadzi mgr inż. Jerzy Żurawski.
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

Notka biograficzna: mgr inż. Jerzy Żurawski - ukończył Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, specjalność: konstrukcje.
Jest współzałożycielem Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska zajmującej się zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą energooszczędnością budynków.
Współtworzy programy komputerowe wspomagające obliczenia cieplne budynków. Jest organizatorem szkoleń, konferencji, konsultuje i wykonuje projekty domów energooszczędnych.
Związany jest z uczelniami technicznymi jako wykładowca zagadnień dotyczących fizyki cieplnej budowli.

Termin i miejsce szkolenia:
03.11.2014 r. (poniedziałek) 04.11.2014 r. (wtorek) od 9.00 do 16.15 - Rzeszów, Budynek Muzeum Okręgowego, ul. 3-go Maja 19  nowa lokalizacja szkolenia: Ośrodek Konferencyjno Szkoleniowy Zodiak, ul. Mieszka I 48/50  - szkolenie 8 godzinne - również na żywo przez internet (on-line)

2. Energia odnawialna - również na żywo przez internet (on-line) - szkolenie 8 godzinne

Program szkolenia:
1. Energia odnawialna - wprowadzenie:
    - Efektywność energetyczna kolektorów słonecznych,
    - Analiza ekonomiczna, techniczna i środowiskowa,
    - Efektywność energetyczna kolektorów PV,
    - Analiza ekonomiczna, techniczna i środowiskowa.
2. Energia wiatrowa:
    - wiatraki o pionowej osi obrotu,
    - fermy wiatrowe,
    - Analiza ekonomiczna, techniczna i środowiskowa.
3. Energia geotermalna:
    - geotermia płytka,
    - geotermia głęboka,
    - Analiza ekonomiczna, techniczna i środowiskowa.
4. Kogeneracja:
    - rodzaje kogeneratorów,
    - sprawności urządzeń CHP,
    - efektywność energetyczna,
    - Analiza ekonomiczna, techniczna i środowiskowa.
5. Analiza ekonomiczna, techniczna i środowiskowa - opracowanie projektowe.
6. Analiza ekonomiczna, techniczna i środowiskowa - podsumowanie.

Szkolenie prowadzi mgr inż. Jerzy Żurawski.
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe

Termin i miejsce szkolenia:

04.11.2014 r. (wtorek) 03.11.2014 r. (poniedziałek) od 9.00 do 16.15 - Rzeszów, Budynek Muzeum Okręgowego, ul. 3-go Maja 19 - szkolenie 8 godzinne - również na żywo przez internet (on-line)

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje Koleżanki i Kolegów o możliwości skorzystania z promocyjnej sprzedaży programów komputerowych.
Podane poniżej ceny zawierają specjalną zniżkę dla członków PDK OIIB w wys. 30 %.
 

Oferta dla nowych użytkowników

1. Certo Ogrzewanie - podst. wersja programu 2014 - 817,95 brutto
2. Certo Ogrzewanie USB - podst. wersja programu 2014 - 904,05 brutto
3. Certo Ogrzewanie i Chłodzenie - wersja programu 2014 - 1205,4 brutto
4. Certo Ogrzewanie i Chłodzenie USB - wersja programu 2014 - 1291,5 brutto

Oferta dla aktualnych użytkowników programu Certo

1. Certo Ogrzewanie - podst. wersja programu 2014 - 301,35 brutto
2. Certo Ogrzewanie USB - podst. wersja programu 2014 - 387,45 brutto
3. Certo Ogrzewanie i Chłodzenie  - rozszerzenie do wersji programu 2014 - 645,75 brutto
4. Certo Ogrzewanie i Chłodzenie - rozszerzenie do wersji programu 2014 - 731,85 brutto
5. Certo Ogrzewanie i chłodzenie - wersja programu 2014 - 301,35 brutto
6. Certo Ogrzewanie i Chłodzenie USB - wersja programu 2014 - 387,45 brutto

Oferta dla aktualnych użytkowników programu posiadających licencję dwustanowiskową (komputer stacjonarny i laptop)

1. Certo Ogrzewanie USB - podstawowa wersja programu 2014 - 387,45 brutto
2. Certo Ogrzewanie i Chłodzenie USB - rozszerzenie do wersji programu 2014 - 731,85 brutto
3. Certo Ogrzewanie i Chłodzenie USB - wersja programu 2014 - 387,45 brutto

W celu zamówienia programu prosimy o kontakt z Dolnośląską Agencją Energii i Środowiska pod nr tel. 71 326 13 43 lub e-mailem: cieplej@cieplej.pl   soft@cieplej.pl  
Informujemy, że do ww. programów PDK OIIB może przyznać dofinansowanie zgodnie z obowiązującym "Regulaminem wspierania dokształcania członków PDK OIIB"
Dotyczy to wszystkich członków, zarówno pracujących na umowę o pracę, jak i prowadzących 
działalność gospodarczą. Nadmieniamy również, że nie można uzyskać dofinansowania
przy indywidualnym zakupie dowolnego programu komputerowego, czy podręcznika, a jedynie wtedy, gdy promocyjna sprzedaż organizowana jest przez Komisję Doskonalenia Zawodowego.

Całość kwoty za zakup programu prosimy wpłacać na konto producenta.
Członkowie Izby mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 50% ceny programu (w zależności od wykorzystanego limitu dofinansowania), jednak nie więcej niż 500 zł.

Termin składania wniosków do 30.11.2014 r.
Warunkiem dofinansowania jest złożenie podpisanego odręcznie
wniosku nr 1 o dofinansowanie programu/skrypty/podręcznika  i oświadczenia (wymagane w celu późniejszego wystawienia PIT-8C), do biura PDK OIIB faxem (17) 85-077-07, lub przesłanie zeskanowanego wniosku w formacie PDF na adres e-mailowy: sekretariat@inzynier.rzeszow.pl.
Wnioski nie podpisane lub podpisane komputerowo nie będą honorowane.   

W przypadku zainteresowania osób niebędących członkami Podkarpackiej Izby dofinansowanie nie przysługuje. 


Szkolenia on-line organizowane są w ramach realizowanego projektu unijnego "InteraktywneLaboratorium - dynamicznym rozwojem techniki multimedialnej" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I. "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka", Działania 1.2. "Instytucje otoczenia biznesu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.

Szkolenia dostępne będą również w wersji on-line - dla pierwszych zgłoszonych 25 uczestników, którzy powinni:
1. Przed szkoleniem pobrać i zainstalować program Komunikator ViCo w następujący sposób:
1) kliknij na link http://91.192.164.178/download/setup.exe 
2) wybierz opcję "Uruchom program",
3) wybierz język polski,
4) zaakceptuj warunki umowy,
5) potwierdź wskazane miejsce instalacji,
6) dla ułatwienia zaznaczyć opcję utwórz ikonę na pulpicie,
7) rozpocznij instalację.
2. Aby uzyskać login i hasło do programu:
a) wyślij na adres rekrutacja@inzynier.rzeszow.pl w terminie do 31.10.2014 r. (piątek) wypełniony i podpisany odręcznie formularz zgłoszeniowy na szkolenie w dniu 03.11.2014   , formularz zgłoszeniowy na szkolenie w dniu 04.11.2014
b) w e-mailu zwrotnym otrzymasz parametry logowania do programu Komunikator ViCo oraz do szkolenia on-line.
3. W dniu szkolenia uruchom program Komunikator ViCo i zaloguj się do niego:
a) w oknie głównym programu (w lewym górnym rogu) kliknij "Zaloguj",
b) w nowym oknie podaj swój login i hasło do programu (wielkość liter ma znaczenie). Kliknij przycisk "Zaloguj",
c) aby uczestniczyć w szkoleniu on-line kliknij przycisk "Dołącz" i podaj nazwę i hasło.Pobierz załącznik :
 • druk_zamowienie_Certo

 •  autor: Zespół         Strefa zamknięta
  login:
  haslo:
  akceptuję regulamin
   
  Polski Komitet Normalizacyjny
  O normach
  Prenumerata norm
  Wolters Kluwer SA
  ARCHISPACE
  e-SEKOCENBUD
  SEP COSiW
  Instytut Techniki Budowlanej
  Budownictwo wielkopłytowe
  Wywiadownia gospodarcza
  Jak korzystać z Wywiadowni gospodarczej
  Baza cen e-BISTYP
  Instrukcja do importu
  Izba Projektowania Budowlanego
  Jak korzystać z Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych
  Baza realizacji członkostwa w PDK OIIB
  Materiały ze szkoleń
  Czytelnia
  Zjazdy PDK OIIB
  Budżety PDK OIIB
    Osób na stronie: 21
    Licznik odwiedzin:
    © 2007 Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwarealizacja: MRESINET  
  // Pawel's request - google