Aktualności O Izbie Facebook Pobierz Kontakt
 
w archiwum
PDK OIIB
ZEBRANIA WYBORCZE na kadencję 2018-2022
SKŁAD ORGANÓW kadencja 2014 - 2018
Uchwały Rady w sprawach ogólnych
Uchwały Rady w sprawach indywidualnych
Terminarz
Ubezpieczenia
Członkostwo
Uprawnienia Budowlane
Sąd Dyscyplinarny
Szkolenia
Regulaminy
Plan szkoleń i warsztatów
Szkolenia on-line
Wycieczki integracyjne
Bal z okazji Dnia Budowlanych
Prenumerata czasopism
Targi i Konferencje
Apel Stowarzyszeń
Wydawnictwa Izby
Z życia Izby
Konkursy
Wizytówki
Rzeczoznawcy
PRACA
Na luzie


Prenumerata czasopism technicznych na rok 2015
( 17-10-2014 )
Zachęcamy członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do składania wniosków na prenumeratę czasopism technicznych. Termin składania wniosków do 30.11.2014 r.
Każdy czynny członek PDK OIIB ma możliwość zaprenumerowania jednego krajowego czasopisma naukowo-technicznego na dany rok kalendarzowy. Zgodnie z Uchwałą nr 40/R/10 Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2010 r., członek PDK OIIB ma obowiązek aktualizacji zamawiania prenumeraty na każdy
kolejny rok kalendarzowy począwszy od roku 2011 z nieprzekraczalnym terminem do końca listopada roku poprzedniego.

Informujemy, że od ubiegłego roku istnieje również możliwość zamówienia wersji elektronicznej prenumeraty dla tytułów: "Polski Instalator", "Elektroinstalator", "Chłodnictwo i Klimatyzacja".

Dofinansowanie PDK OIIB do prenumeraty czasopism naukowo-technicznych w roku kalendarzowym 2015 wynosi 80% kosztów prenumeraty rocznej, jednak nie więcej niż 25% kwoty składki członkowskiej wymaganej w dniu złożenia zamówienia prenumeraty, tj. 87 zł.

Osoby chętne prosimy o wypełnienie wniosku na prenumeratę czasopisma technicznego zawierającego tytuły czasopism możliwych do zaprenumerowania i przesłanie go na adres biura PDK OIIB, listownie lub faxem wraz z potwierdzeniem dokonanej wpłaty (szczegółowe dane kontaktowe podane są na druku wniosku). Prosimy również o przesyłanie do biura PDK OIIB wypełnionego, własnoręcznie podpisanego druku oświadczenia w celu późniejszego wystawienia PIT-8C.  

Cceny rocznej prenumeraty oraz kwoty dopłat, które należy wpłacać na konto Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (Bank Zachodni WBK S.A. 61 1500 1100 1211 0005 2361 0000) znajdziecie Państwo  tutaj.
Na przelewach koniecznie prosimy umieszczać informacje dotyczące nazwy prenumerowanego czasopisma oraz swoje dane - imię, nazwisko i adres zamieszkania lub numer członkowski.
Termin składania wniosków na prenumeratę czasopism technicznych wraz z potwierdzeniem dokonanej wpłaty - 30.11.2014 r. autor: Zespół       Strefa zamknięta
login:
haslo:
akceptuję regulamin
 
Polski Komitet Normalizacyjny
O normach
Prenumerata norm
Wolters Kluwer SA
ARCHISPACE
e-SEKOCENBUD
SEP COSiW
Instytut Techniki Budowlanej
Budownictwo wielkopłytowe
Wywiadownia gospodarcza
Jak korzystać z Wywiadowni gospodarczej
Baza cen e-BISTYP
Instrukcja do importu
Izba Projektowania Budowlanego
Jak korzystać z Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych
Baza realizacji członkostwa w PDK OIIB
Materiały ze szkoleń
Czytelnia
Zjazdy PDK OIIB
Budżety PDK OIIB
  Osób na stronie: 6
  Licznik odwiedzin:
  © 2007 Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwarealizacja: MRESINET  
// Pawel's request - google