Aktualności O Izbie Facebook Pobierz Kontakt
» Zaloguj się «    
w archiwum
PDK OIIB
ZEBRANIA WYBORCZE na kadencję 2018-2022
SKŁAD ORGANÓW kadencja 2014 - 2018
Uchwały Rady w sprawach ogólnych
Uchwały Rady w sprawach indywidualnych
Terminarz
Ubezpieczenia
Członkostwo
Uprawnienia Budowlane
Sąd Dyscyplinarny
Szkolenia
Regulaminy
Plan szkoleń i warsztatów
Szkolenia on-line
Wycieczki integracyjne
Bal z okazji Dnia Budowlanych
Prenumerata czasopism
Targi i Konferencje
Apel Stowarzyszeń
Wydawnictwa Izby
Z życia Izby
Konkursy
Wizytówki
Rzeczoznawcy
PRACA
Na luzie


Prenumerata czasopism branżowych na 2018 rok

Każdy czynny członek PDK OIIB ma możliwość uzyskania dofinansowania i zaprenumerowania jednego krajowego czasopisma naukowo-technicznego na dany rok kalendarzowy zgodnie z Regulaminem wspierania doskonalenia zawodowego członków PDK OIIB. Zgodnie z Uchwałą nr 40/R/10 Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2010 r., członek PDK OIIB ma obowiązek aktualizacji zamawiania prenumeraty na każdy kolejny rok kalendarzowy począwszy od roku 2011 z nieprzekraczalnym terminem do końca listopada roku poprzedniego.

Dofinansowanie PDK OIIB do prenumeraty czasopism naukowo-technicznych w roku kalendarzowym 2018 wynosi 80% kosztów prenumeraty rocznej, jednak nie więcej niż 25% kwoty składki członkowskiej wymaganej w dniu złożenia zamówienia prenumeraty, tj. 87 zł.

Osoby chętne prosimy o wypełnienie wniosku na prenumeratę czasopisma technicznego zawierającego tytuł czasopisma możliwego do zaprenumerowania i przesłanie go listownie na adres biura PDK OIIB ul. Słowackiego 20, 35-060 Rzeszów, e-mailem (skan) na portal@inzynier.rzeszow.pl  wraz z potwierdzeniem dokonanej wpłaty. Jednocześnie prosimy o przesłanie własnoręcznie podpisanego druku oświadczenia w celu późniejszego wystawienia PIT-8C.


Poniżej podajemy ceny rocznej prenumeraty oraz kwoty dopłat, które należy wpłacać na konto Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (Bank Zachodni WBK S.A. 61 1500 1100 1211 0005 2361 0000). Na przelewach koniecznie prosimy umieszczać informacje dotyczące nazwy prenumerowanego czasopisma oraz swoje dane - imię, nazwisko i adres zamieszkania lub numer członkowski.
Termin składania wniosków na prenumeratę czasopism technicznych wraz z potwierdzeniem dokonanej wpłaty - 30.11.2017 r.
  
 

L.p.

Czasopismo propozycja prenumeraty

 

Cena rocznej prenumeraty 2018 rok

Dopłata do prenumeraty przez członka PDK OIIB

Dofinansowanie przez PDK OIIB

1.


a & s Polska
 

dwumiesięcznik

60,00 zł.

12,00 zł.

48,00 zł.

2.


Budownictwo i Prawo
 

kwartalnik

60,00 zł.

12,00 zł.

48,00 zł.

3.

Budujemy dom

miesięcznik + dodatkowo wersja elektroniczna

59,70 zł.

11,94 zł.

47,76 zł.

4.


Chłodnictwo i Klimatyzacja
 

miesięcznik

145,00 zł.

58,00 zł.

87,00 zł.

5.


Chłodnictwo i Klimatyzacja - wersja elektroniczna
 

97,50 zł.

19,50 zł.

78,00 zł.

6.


Ciepłownictwo, ogrzewnictwo i wentylacje
 

miesięcznik

182,76 zł.

95,76 zł.

87,00 zł.

7.


Drogownictwo
 

miesięcznik

 232,47 zł.

 145,47 zł.

 87,00 zł.

8.


Elektro-info
 

miesięcznik + dostęp do wszystkich treści portalu

90,00 zł.

18,00 zł.

72,00 zł.

9.


Elektroinstalator
 

8 numerów
10 numerów
zmiana warunków prenumeraty (dn.20.11.2017 r.) 

94,00 zł.

18,80 zł.

75,20 zł.

10.


Elektroinstalator - wersja elektroniczna
 

75,00 zł.

15,00 zł.

60,00 zł.

11.


Gaz, Woda, Technika Sanitarna
   

miesięcznik

182,76 zł.

95,76 zł.

87,00 zł.

12.


Gospodarka Wodna
   

miesięcznik

189,00 zł.

102,00 zł.

87,00 zł.

13.


INPE-SEP
  

miesięcznik

166,95 zł.

79,95 zł.

87,00 zł.

14.


INPE-SEP - wersja elektroniczna,
nie zawiera dodatkowych zeszytów
 

159,90 zł.

72,90 zł.

87,00 zł.

15.


Instal
 

miesięcznik

220,50 zł.

133,50 zł.

87,00 zł.

16.


Instal - wersja elektroniczna
 

154,35 zł.

67,35 zł.

87,00 zł.

17.


Inżynieria i Budownictwo
   

miesięcznik,

107,10 zł.

21,42 zł.

85,68 zł.

18.


Izolacje
 

miesięcznik + dostęp do wszystkich treści portalu

95,00 zł.

19,00 zł.

76,00 zł.

19.


Konstrukcje stalowe
 

dwumiesięcznik

120,00 zł.

33,00 zł.

87,00 zł.

20.

Kruszywa

kwartalnik + dostęp do archiwum czasopism online

147,00 zł.

60,00 zł.

87,00 zł.

21.


Ładny Dom
 

miesięcznik

79,00 zł.

15,80 zł.

63,20 zł.

22.


Ładny Dom - wersja elektroniczna
 

48,00 zł.

9,60 zł.

38,40 zł.

23.

Magazyn Autostrady

miesięcznik + dostęp do archiwum czasopisma online

296,00  zł.

209,00 zł.

87,00 zł.

24.


Magazyn Instalatora
 

miesięcznik,

121,00 zł.

34,00 zł.

87,00 zł.

25.


Materiały Budowlane
 

miesięcznik

196,80 zł.

109,80 zł.

87,00 zł.

26.

Mosty

dwumiesięcznik + dostęp do archiwum czasopism online

225,00 zł.

138,00 zł.

87,00 zł.

27.


Murator DRUK
 

miesięcznik


84,99 zł.

17,00 zł.

67,99 zł.

28.


Murator DRUK + wersja elektroniczna
 

85,99 zł.

17,20 zł.

68,79 zł.

29.


Murator - wersja elektroniczna
 

52,74 zł.

10,55 zł.

42,19 zł.

30.


Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
 

dwumiesięcznik

120,00 zł.

33,00 zł.

87,00 zł.

31.

Nowoczesne Hale

kwartalnik + dostęp do archiwum czasopisma online

126,00 zł.

39,00 zł.

87,00 zł.

32.


Polski Instalator
 

8 numerów

94,00 zł.

18,80 zł.

75,20 zł.

33.


Polski Instalator - wersja elektroniczna
  

75,00 zl.

15,00 zł.

60,00 zł.

34.


Polskie drogi
 

miesięcznik

372,00 zł.

285,00 zł.

87,00 zł.

35.


Przegląd budowlany
 

miesięcznik

 126,00 zł.

 39,00 zł.

 87,00 zł.

36.


Przegląd budowlany - wersja elektroniczna
 

75,00 zł.

15,00 zł.

60,00 zł.

37.


Przegląd elektrotechniczny
 

miesięcznik

420,00 zł.

333,00 zł.

87,00 zł.

38.


Przegląd techniczny
 

dwutygodnik

286,00 zł.

199,00 zł.

87,00 zł.

39.

Przetargi Publiczne

miesięcznik + planowane 4 dodatki do PP

277,20 zł.

190,20 zł.

87,00 zł.

40.


Rynek Instalacyjny
 

miesięcznik + dostęp do wszystkich treści portalu

100,00 zł.

20,00 zł.

80,00 zł.

41.

Rynek Kolejowy

miesięcznik + dostęp do archiwum portalu www.rynek-kolejowy.pl

239,00 zł.

152,00 zł.

87,00 zł.

42.

Stal

dwumiesięcznik, dostęp do archiwum czasopism online

159,00 zł.

72,00 zł.

87,00 zł.

43.


Wiadomości Elektrotechniczne
 

miesięcznik

268,80 zł.

181,80 zł.

87,00 zł.

44.


Wiadomości Projektanta Budownictwa
 

miesięcznik
 

211,20 zł.

 124,20 zł.

87,00 zł.

45.

Wodociągi - Kanalizacja

miesięcznik + 2 dostępy do
e-wydania +
e-czytelnia +
e-archiwum
 

158,40 zł.

71,40 zł.

87,00 zł.

46.

Wodociągi - Kanalizacja - wersja elektroniczna

1 dostęp do
e-wydania +
e-czytelnia

135,00 zł.

48,00 zł.

87,00 zł.

      
      
 
  W ramach ustaleń z wydawnictwami uzyskaliśmy informacje dodatkowe:
 
  a & s Polska - wersja elektroniczna bezpłatna po rejestracji http://aspolska.pl/login/ 

  Drogownictwo - wydania archiwalne na stronie internetowej wydawnictwa http://drogownictwo.sitkrp.org.pl/index.php?option=com_content&view=categories&id=8&Itemid=105&lang=pl

  Konstrukcje stalowe - wersja elektroniczna bezpłatna: http://www.piks.com.pl/wydawnictwa/pismo-konstrukcje-stalowe/     
  Osób na stronie: 7
  Licznik odwiedzin:
  © 2007 Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwarealizacja: MRESINET  
// Pawel's request - google